LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zorlu ifadesini içeren 112 kelime bulundu...

aft

 • Pelteklikten sözü zorlukla söylemek. Kekemelik.

ana' / anâ'

 • Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk.

anye

 • Güçlük, engel, zorluk, meşakkat.

asur / asûr

 • Zorluk. Güçlük.

be's

 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

belva-yı am / belvâ-yı âm

 • Umûmî sıkıntı, meşakkat, kaçınılması mümkün olmayan zorluk.

berh

 • Şiddet, eziyet, meşakkat, zorluk, zahmet.

bila-külfet / bilâ-külfet

 • Zorluksuz.

bü's

 • Güçlük, zorluk.
 • Fakirlik.

bürhin

 • Zahmet, güçlük, zorluk.

ca'caa

 • Değirmen sesi.
 • İsteklerde zorluk vermek.
 • Devenin çökermesi.
 • Çökmüş deveyi kaldırmak.

cay-i işkal / cây-i işkâl

 • Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.

cefaset

 • Hazımsızlık ıztırabı, sindirim zorluğu.

dağdağa / دغدغه

 • Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.
 • Gıcıklamak.
 • Zorluklar, sıkıntılar.

derd-i maişet

 • Geçinmek derdi ve zorluğu. Maişet derdi.

dik-ul elfaz / dîk-ul elfaz

 • İfade zorluğu. Gayet ince ve derin ve ruhen hissedilen bazı mânaların ifade edilemeyişi.

dugta

 • Şiddet.
 • Meşakkat, zorluk.

düşvari / düşvarî

 • Zorluk, güçlük, suubet. (Farsça)

girih-küşa

 • Düğüm açan, bağı çözen. (Farsça)
 • Mc: Müşkülâtları yenen, zorlukları halleden. (Farsça)

hakın

 • Sidik zorluğu olan kimse.

hall-i müşkilat / hall-i müşkilât

 • Müşkilâtın yenilmesi, zorlukların çözülmesi.

hallal-ı müşkilat / hallâl-ı müşkilât

 • Zorlukları yenen, müşkülâtı halleden kimse.

hallal-ül ukad / hallâl-ül ukad

 • Düğümleri çözen.
 • Mc: Zorlukları yenen.

harec

 • Zorluk, sıkıntı.
 • Darlık, zorluk, sıkıntı.
 • Dar yer, sık ağaçlı yer.
 • Günâh.
 • Zorluk, sıkıntı.
 • Darlık, sıkıntı, zorluk.
 • Günah.

henk

 • Darlık. Güçlük zorluk.

hufuf

 • Maişet şiddeti, geçim zorluğu.
 • Darlık.

hutub

 • Zorluk, güçlük.
 • (Tekili: Hatb) İşler, maslahatlar. Mes'eleler.

i'tisar

 • Zorluk, güçlük, meşakkat.

ibtila'

 • Zorlukla yutmak.
 • Gelini gerdeğe koymak.

ıdad

 • Isırmak.
 • Geçinmekte darlık, maişet zorluğu.

iğlak-ı uslub / iğlâk-ı uslûb

 • Üslubun kapalılığı; ifade tarzının kapalı oluşu, anlaşılmasının zorluğu.

ihtibas-ı bevl

 • İdrar tutukluğu, zorluğu.

iktiham

 • Göğüs germe, zorlukları aşma, yenme.

ıtam

 • İdrar zorluğu, idrar tutukluğu.

kabz

 • Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.
 • Tahsil etmek. Teslim almak.
 • Amelde zorluk çekmek.
 • Kuşun süratle uçması.
 • Mülk.

kavi

 • Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü.
 • Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.

kenz

 • Şiddet, zorluk, meşakkat.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

külef

 • (Tekili: Külfet) Külfetler, zahmetler, sıkıntılar, zorluklar.
 • Merâsimler.

külfet

 • Güçlük, zorluk.
 • Yük, zahmet, zorluk.

külfet-i tahsil

 • Bir ilmi tahsil etme sırasında karşılaşılan zorluklar.

le'va

 • Şiddet.
 • Maişet darlığı, geçim zorluğu.

lemme

 • (Çoğulu: Lemmât) şiddet. Meşakkat, zorluk.
 • Az şey.

ma'sere

 • (Ma'seret) Zorluk, güçlük.

mania / mânia

 • Men'eden şey. Engel. Özür. Zorluk.

meşakkat / مَشَقَّتْ

 • Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk.
 • Zahmet, güçlük, zorluk, sıkıntı.
 • Zorluk, güçlük, zahmet.
 • Zahmet, zorluk, sıkıntı.
 • Zorluk.

meşakkat-i bedeniye

 • Bedenen çekilen zorluklar, sıkıntılar.

mezahim / mezâhim

 • Zahmetler, zorluklar.

mezahim-i hazıra / mezahim-i hâzıra

 • Bu zamandaki belâlar, zorluklar, anarşik hadiseler. İçtimâi zorluklar.

mu'temil

 • Zorlukları göze alarak tek başına iş gören.

mü'yed

 • Büyük emir.
 • Zahmet, meşakkat, zorluk.

muasere

 • Fakirlik.
 • Zorluk, güçlük.

mugamere

 • (Ga, uzun okunur) Nefsini zorluğa ve şiddete zorlama.

mükabede / mükâbede

 • Eklemek, kendine bir şey ilâve etmek.
 • Bir işten zorluk görmek.

mükadebe / mükâdebe

 • Meşakkat çekme, bir işten zorluk görme.

mükellif

 • Teklif eden.
 • Vazife veren. İş veren.
 • Zorluğa sevkeden.

müşakat

 • Sıkıntı ve zorluklara dayanma hususunda yarışma. Aykırılık. Düşmanlık.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.
 • Zor, zorluk, müşkül.

müşkil-küşa

 • Zorluğu gideren, açan. Zor işleri halleden. Çetinliği gideren. (Farsça)

müşkil-küşayan / müşkil-küşayân

 • Zorluğu gideren ve zor işleri halleden kimseler. (Farsça)

müşkilat / müşkilât / مشكلات

 • Zorluklar, çetinlikler.
 • Zorluklar.
 • Güçlükler, zorluklar.
 • Müşkiller, zorluklar.
 • Güçlükler, zorluklar. (Arapça)
 • Müşkilat çekmek: Zorluk çekmek, sıkıntı çekmek. (Arapça)

müşkilat-ı azime / müşkilât-ı azîme

 • Büyük zorluklar, sıkıntılar.

müşkilatsız / müşkilâtsız

 • Zorluk çıkarmadan.

müşkilküşa / müşkilküşâ

 • Zorluğu gideren.

müşkulat / müşkûlât

 • Güçlükler, zorluklar.

müşkülat / müşkülât

 • Zorluklar, güçlükler.

müşkülat-ı azime / müşkülât-ı azîme

 • Büyük zorluklar, sıkıntılar.

müşkülat-ı hadis / müşkülât-ı hadîs

 • Hadîs ilminine ait anlama güçlükleri, zorlukları.

mütekellif

 • Külfetli, zorlu.

mütenafir

 • Birbirinden nefret eden, ürken. Birbirini görmek istemeyen.
 • Edb: Yanyana gelişleri ile söylemede zorluk çıkaran kelime veya harf.

müteneffiz

 • Zorlu nüfuz sahibi olan.

müzahemetsiz

 • Zahmet ve zorluğu olmayan.

müzayaka

 • Sıkıntı, darlık, yokluk, parasızlık. Zorluk.

nekare / nekâre

 • Güçlük, zorluk.
 • Belirsizlik.

nirumend

 • Güçlü, kuvvetli, zorlu. (Farsça)

nirumendi / nirumendî

 • Kuvvetlilik, zorluluk, güçlülük. (Farsça)

nükr

 • Anlayışı, fikri, ferâseti iyi olmak.
 • Zorluk.
 • İnkâr.

nükre

 • Bilinmezlik.
 • Zorluk, güçlük.
 • Kabile ismi.

sa'b

 • (Çoğulu: Sıâb) (Suubet. den) Zor, güç, çetin.
 • Zorlu, güçlü kuvvetli.

sabır

 • Acıya ve zorluğa katlanma.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.

şanezen

 • (Çoğulu: Şanezenân) Baş tarayan. (Farsça)
 • Mc: Güçlükleri çözen. Zorlukları yenen. (Farsça)

satvet

 • Ezici kuvvet. Hışım ve şiddetle kavrayıp almak. Birisinin üzerine şiddetle sıçramak ve hamle etmek.
 • Zorluluk.

saylem

 • Zorluk, meşakkat.

sebeb-i meşakkat

 • Zorluk sebebi.

şerz

 • (Çoğulu: Şerâriz-Şevâriz) Şiddet.
 • Zorluk.
 • Kuvvet.
 • Kalabalık, galizlik. Kat'etmek, kesmek.

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

sıab

 • (Tekili: Sa'b) Güçlükler, zorluklar. Zor ve çetin şeyler.

şiddet-i hizmet

 • Hizmetin zorluğu.

şiddet-i mevani / şiddet-i mevâni

 • Mânilerin şiddeti, engellerin zorluğu.

suubet / suûbet

 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk.
 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk, güçlük.

takaşşüf

 • Maişet şiddeti, geçim zorluğu.

tava'ur

 • Güçlük, zorluk.

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tegalgul

 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.

tehaşün

 • Haşin davranma. Zorluk gösterme. Sert muamelede bulunma.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
 • Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

telatil

 • Zorluklar.

teshil

 • (Çoğulu: Teshilât) Kolaylaştırma. Zorluğa âit şeyleri kaldırma.

teve'ur

 • Bir şeyin güçlenerek halli ve yenilmesi müşkil olması.
 • Bir hususta çetin zorlukla karşılaşmak.
 • Konuşanın çapraşık söylemesinden ve anlaşılmadığından dolayı, dinleyenin hayrette kalması.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

usr

 • Güçlük, zorluk. Zor iş.
 • Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.
 • Zorluk; meşakkat.
 • Zorluk.

usra

 • Güçlük, zorluk.

usret / عسرت

 • Zorluk, güçlük. Darlık, sıkıntı. İşlemezlik.
 • Güçlük, sıkıntı, zorluk. (Arapça)

usret-i hazm

 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.

usret-i teneffüs

 • Teneffüs zorluğu, nefes darlığı.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

vazife-i hayat külfeti

 • Hayat görevinin zorlukları.

zahmet

 • Sıkıntı, eziyet, zorluk.

zahmet-i hayat

 • Hayatın zorluğu.

zaruret-i maişet

 • Geçim sıkıntısı, zorluğu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın