LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziynet ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

çem

 • Naz ve eda ile salınarak yürüme. (Farsça)
 • Ziynetli, süslü, düzgün. (Farsça)
 • Cürüm, kabahat, suç. (Farsça)
 • Taam, yemek. (Farsça)
 • Mâna. (Farsça)
 • Kazanılmış, toplanılmış. (Farsça)

devs

 • Ziynet etmek, süslemek.
 • Bir şeyi ayağı ile basıp çiğnemek.

erneb

 • Tavşan.
 • Kadın ziynetlerinden biri.
 • İri fare.

hifaf

 • Tavaf etmek.
 • Ziynet vermek.
 • Yan, taraf.

midmek

 • (Çoğulu: Medâmik) Ziynet verecek âlet.
 • Haberi şâyi eden, duyuran nesne.

mishel

 • Dil, lisan.
 • Eğe, törpü.
 • Ziynet verecek nesne.
 • Yabâni eşek.
 • Dizgin.

münemnim

 • Ziynet verici, süslendirici.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

mütezeyyin

 • Süslenen, ziynetlenen.

müzahrefat / müzahrefât

 • Gayr-i hâlis. Yaldızlı.
 • Dünyanın daima değişen ve zail olan ziynetleri.
 • Süprüntüler, pislikler.

müzeyyen / مزین

 • Bezenip süslenmiş, ziynetli.
 • Süslü, ziynetli. (Arapça)

müzeyyenat / müzeyyenât

 • Süslenmişler, ziynetlenmiş olan güzel şeyler.

müzeyyin

 • Tezyin eden, süsleyen, ziynetlendiren.

rusde

 • (Çoğulu: Risâd) Ziynet, süs.

sehane

 • Heyet.
 • Süs, ziynet.
 • Renk.

ta'til

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tecemmül

 • Ziynetlenmek. Süslenmek.
 • Ululuk göstermek.
 • Âletler. Sebepler.
 • Ziynetlenmek, süslenmek.

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

tezeyyün-ül ezhar / tezeyyün-ül ezhâr

 • Çiçeklerin tezeyyünü, ziynetlenmeleri.

tezeyyünat / tezeyyünât

 • (Tekili: Tezeyyün) Süslenmeler, ziynetlenmeler.

tezvir

 • Söze yalan karıştırma. Yalan söze ziynet verme.
 • Şahidin şehadetini iptal etme.
 • Kendini ziyaret edene ikram etme.

tezyinat / tezyinât

 • Süsler. Ziynetler.

üslub-u müzeyyen

 • (Ziynetli ve parlak üslub) Bu üslub tergib ve terhib (teşvik etme ve sakındırma) gibi hususları tazammun eder. Hitabiyat ve iknaiyatta kullanılır.

uttel

 • Üzerinde ziynet eşyası olmayan kadınlar.

zehna'

 • Düzgün.
 • Süs, ziynet.

zehre

 • (Çoğulu: Ezhâr) Çiçek.
 • Beyaz, berrak. Süs, ziynet.

zett

 • Ziynet, süs.

zevahir

 • (Tekili: Zühre) Çiçekler.
 • Parlak yıldızlar.
 • Ziynetli, parlak ve berrak olanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın