LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziyan ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

asr-ı dalalet ve hüsran / asr-ı dalâlet ve hüsran

 • Hak yoldan sapkınlık ve zarar ve ziyan asrı.

azrar

 • (Tekili: Zarar) Zararlar, ziyanlar, kayıplar.

be's

 • Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

beis-be's

 • Zarar, ziyan.
 • Korku, azap, sıkıntı, fenalık.
 • Kuvvet, kudret.

cübar

 • Ziyan olmak. Heder olmak.
 • Üçüncü gün.

cuhaf

 • Zarar ve ziyân edici, zarar verici nesne, muzır.
 • Çok yemekten şişip ishal olmak.
 • Ölmek, mevt.

daa

 • Telef etmek, ziyan etmek.

darr

 • Zarar, ziyan.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

davr

 • Ziyan etmek, zarara girmek.

dırar

 • Ziyân yetiştirmek.

eys

 • Varlık. Vücud. Mevcud.
 • Kahir. Zulüm.
 • Zarar, ziyan.
 • Ümidsiz olmak. Ye'se düşmek.

gezend

 • Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)
 • Elem, keder, hüzün. (Farsça)
 • Zarar, ziyan. (Farsça)

habe

 • Zarara ziyana uğradı (mânâsına fiil).

haibin / haibîn

 • (Tekili: Hâib) Zarar ve ziyâna uğrayanlar.
 • Mahrum olanlar.
 • Me'yus olanlar, üzülenler.

hakkak / hakkâk

 • Hakkeden. Mühür vesair kazıyan.

hasar

 • (Çoğulu: Hasâret) Ziyan, zarar.

hasarat

 • (Tekili: Hasâret) Ziyan ve zararlar. Hasaretler.

hasaret / hasâret

 • Hasar. Alış-verişte zarar, ziyan. Yoldan sapmak. Sapıtmak. Dalâlete düşmek.
 • Zarar, ziyan.
 • Zarar, ziyan.

hasaret-i azime / hasâret-i azîme

 • Çok büyük zarar ve ziyan.

hasir / hâsir

 • Hasarete uğrayan. Zarara, ziyana uğrayan.

hasiren / hâsiren

 • Ziyana uğrayarak, zarar gördüğü halde.

hasirin / hâsirîn

 • (Tekili: Hâsir) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler.

hasirun / hâsirun

 • Zarar ve ziyana uğrayanlar. Eli boş kalanlar.

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hatemi

 • Mühür kazıyan, mühür yapan. Mühürle alâkalı.

heba

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.

heder olma

 • Boşa gitme, ziyan olup gitme.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hüsr

 • Ziyan, kayıp, zarar.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

irtiza'

 • Bir şey eksilme, ziyân görme.

itlaf / itlâf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.
 • Telef etmek, ziyan etmek.

magrem

 • Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık.
 • Borçlu.
 • Zarar, ziyan.
 • Cürüm, cinayet.

mahz-ı hasaret / mahz-ı hasâret

 • Sırf zarar, tamamen zarar ve ziyan.

mazarr

 • Zararlar, ziyanlar. Mazarrât.

mazarra

 • Meşakkat, zahmet.
 • Ziyân.

mazarrat

 • Zararlar. Ziyanlar. Mazârr.

mazarrat-ı azime / mazarrat-ı azîme

 • Büyük zararlar, ziyanlar.

mazrur

 • Zarar etmiş. Ziyan görmüş.

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

muhafaza

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.

muhassir

 • (Çoğulu: Muhassirîn) (Hasar. dan) Zarara uğratan. Hasar ve ziyan verdiren.

muhassirin / muhassirîn

 • (Tekili: Muhassir) Zarar ve ziyan verdirenler. Hasara uğratanlar.

muhatara / مخاطره

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.
 • Tehlike. (Arapça)
 • Zarar, ziyan. (Arapça)

muhatarat

 • (Tekili: Muhatara) Zararlar, ziyanlar, hasarlar.
 • Korkular. Tehlikeler.

mutazarrır

 • Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan.

muzır

 • (Muzırra) Ziyan veren, zararlı, zarara sokan.

nevad

 • Zarar, ziyan, hasar. (Farsça)
 • Mahzen. (Farsça)
 • Dil. (Farsça)

sakamet

 • Bozukluk, ziyan, noksan, zarar, eksiklik.
 • Keyifsizlik.
 • Dert.

süham

 • Yabanda biten ot.
 • Yaz ısısı.
 • Sıcak yel.
 • Tegayyür, değişme.
 • Ziyan, zarar.

tahsir

 • (Hasar. dan) Zarara sokma, ziyana uğratma.

tazarrur

 • (Zarar. dan) Zarar ve ziyâna uğrama.

tazi

 • (Çoğulu: Tâziyân) Araplar.

tazmin / tazmîn

 • Kefil olmak.
 • Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek.
 • Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı.
 • Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
 • Zararı ödetmek.
 • Sebeb olunan zarar ve ziyânı ödeme.

tazminat / tazminât

 • (Tekili: Tazmin) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller.
 • Zararların bedellerini ödetme.

tebab

 • Ziyan, zarar, kayıp, hasar.

tebb

 • Zarar, ziyan, hasar, kayıp.

telafi

 • Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak.
 • Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek.

tetbit

 • Zarar ve ziyan yapma.

vebal

 • Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes'uliyeti.
 • Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.

zarar / ضرر

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.
 • Ziyan, eksiklik, kayıp.
 • Ziyan. (Arapça)

zarar-dide

 • Zarar görmüş olan. Ziyana, kayıba, noksanlığa uğramış olan. (Farsça)

zarar-ı ma'nevi / zarar-ı ma'nevî

 • Huk: Tazminat. Manevî zarar ve ziyan.

zayi olma

 • Kaybolma, ziyan olma.

zayi'

 • (Ziya'. dan) Elden çıkan. Kaybolan. Yitik. Zarar, ziyan.

zayiat / zayiât

 • Zarar ve ziyanlar. Yitikler.

zayiat-ı maliye

 • Mâli zararlar ve ziyanlar.

zayr

 • Mazarrat, ziyan.

zıman

 • Zarar ve ziyana karşılık verilen bedel.