LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziyan ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

asr-ı dalalet ve hüsran / asr-ı dalâlet ve hüsran

 • Hak yoldan sapkınlık ve zarar ve ziyan asrı.

azrar

 • (Tekili: Zarar) Zararlar, ziyanlar, kayıplar.

be's

 • Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

beis-be's

 • Zarar, ziyan.
 • Korku, azap, sıkıntı, fenalık.
 • Kuvvet, kudret.

cübar

 • Ziyan olmak. Heder olmak.
 • Üçüncü gün.

cuhaf

 • Zarar ve ziyân edici, zarar verici nesne, muzır.
 • Çok yemekten şişip ishal olmak.
 • Ölmek, mevt.

daa

 • Telef etmek, ziyan etmek.

darr

 • Zarar, ziyan.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

davr

 • Ziyan etmek, zarara girmek.

dırar

 • Ziyân yetiştirmek.

eys

 • Varlık. Vücud. Mevcud.
 • Kahir. Zulüm.
 • Zarar, ziyan.
 • Ümidsiz olmak. Ye'se düşmek.

gezend

 • Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)
 • Elem, keder, hüzün. (Farsça)
 • Zarar, ziyan. (Farsça)

habe

 • Zarara ziyana uğradı (mânâsına fiil).

haibin / haibîn

 • (Tekili: Hâib) Zarar ve ziyâna uğrayanlar.
 • Mahrum olanlar.
 • Me'yus olanlar, üzülenler.

hakkak / hakkâk

 • Hakkeden. Mühür vesair kazıyan.

hasar

 • (Çoğulu: Hasâret) Ziyan, zarar.

hasarat

 • (Tekili: Hasâret) Ziyan ve zararlar. Hasaretler.

hasaret / hasâret

 • Hasar. Alış-verişte zarar, ziyan. Yoldan sapmak. Sapıtmak. Dalâlete düşmek.
 • Zarar, ziyan.
 • Zarar, ziyan.

hasaret-i azime / hasâret-i azîme

 • Çok büyük zarar ve ziyan.

hasir / hâsir

 • Hasarete uğrayan. Zarara, ziyana uğrayan.

hasiren / hâsiren

 • Ziyana uğrayarak, zarar gördüğü halde.

hasirin / hâsirîn

 • (Tekili: Hâsir) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler.

hasirun / hâsirun

 • Zarar ve ziyana uğrayanlar. Eli boş kalanlar.

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hatemi

 • Mühür kazıyan, mühür yapan. Mühürle alâkalı.

heba

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.

heder olma

 • Boşa gitme, ziyan olup gitme.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hüsr

 • Ziyan, kayıp, zarar.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

irtiza'

 • Bir şey eksilme, ziyân görme.

itlaf / itlâf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.
 • Telef etmek, ziyan etmek.

magrem

 • Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık.
 • Borçlu.
 • Zarar, ziyan.
 • Cürüm, cinayet.

mahz-ı hasaret / mahz-ı hasâret

 • Sırf zarar, tamamen zarar ve ziyan.

mazarr

 • Zararlar, ziyanlar. Mazarrât.

mazarra

 • Meşakkat, zahmet.
 • Ziyân.

mazarrat

 • Zararlar. Ziyanlar. Mazârr.

mazarrat-ı azime / mazarrat-ı azîme

 • Büyük zararlar, ziyanlar.

mazrur

 • Zarar etmiş. Ziyan görmüş.

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

muhafaza

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.

muhassir

 • (Çoğulu: Muhassirîn) (Hasar. dan) Zarara uğratan. Hasar ve ziyan verdiren.

muhassirin / muhassirîn

 • (Tekili: Muhassir) Zarar ve ziyan verdirenler. Hasara uğratanlar.

muhatara / مخاطره

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.
 • Tehlike. (Arapça)
 • Zarar, ziyan. (Arapça)

muhatarat

 • (Tekili: Muhatara) Zararlar, ziyanlar, hasarlar.
 • Korkular. Tehlikeler.

mutazarrır

 • Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan.

muzır

 • (Muzırra) Ziyan veren, zararlı, zarara sokan.

nevad

 • Zarar, ziyan, hasar. (Farsça)
 • Mahzen. (Farsça)
 • Dil. (Farsça)

sakamet

 • Bozukluk, ziyan, noksan, zarar, eksiklik.
 • Keyifsizlik.
 • Dert.

süham

 • Yabanda biten ot.
 • Yaz ısısı.
 • Sıcak yel.
 • Tegayyür, değişme.
 • Ziyan, zarar.

tahsir

 • (Hasar. dan) Zarara sokma, ziyana uğratma.

tazarrur

 • (Zarar. dan) Zarar ve ziyâna uğrama.

tazi

 • (Çoğulu: Tâziyân) Araplar.

tazmin / tazmîn

 • Kefil olmak.
 • Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek.
 • Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı.
 • Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
 • Zararı ödetmek.
 • Sebeb olunan zarar ve ziyânı ödeme.

tazminat / tazminât

 • (Tekili: Tazmin) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller.
 • Zararların bedellerini ödetme.

tebab

 • Ziyan, zarar, kayıp, hasar.

tebb

 • Zarar, ziyan, hasar, kayıp.

telafi

 • Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak.
 • Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek.

tetbit

 • Zarar ve ziyan yapma.

vebal

 • Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes'uliyeti.
 • Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.

zarar / ضرر

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.
 • Ziyan, eksiklik, kayıp.
 • Ziyan. (Arapça)

zarar-dide

 • Zarar görmüş olan. Ziyana, kayıba, noksanlığa uğramış olan. (Farsça)

zarar-ı ma'nevi / zarar-ı ma'nevî

 • Huk: Tazminat. Manevî zarar ve ziyan.

zayi olma

 • Kaybolma, ziyan olma.

zayi'

 • (Ziya'. dan) Elden çıkan. Kaybolan. Yitik. Zarar, ziyan.

zayiat / zayiât

 • Zarar ve ziyanlar. Yitikler.

zayiat-ı maliye

 • Mâli zararlar ve ziyanlar.

zayr

 • Mazarrat, ziyan.

zıman

 • Zarar ve ziyana karşılık verilen bedel.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR