LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziy kelimesini içeren 35 kelime bulundu...

bera-yı ziyaret / berâ-yı ziyaret

 • Ziyaret için.

besir

 • Ziyade, çok, birçok.

bisyar

 • Ziyade, çok , fazla. (Farsça)

dar-ı ziyafet / dâr-ı ziyafet

 • Ziyafet yurdu.

davr

 • Ziyan etmek, zarara girmek.

dırar

 • Ziyân yetiştirmek.

edb

 • Ziyafet verip, halka yemek yedirmek.

erka

 • Ziyade yükselen. Çok yükselen.

fuzulat

 • Ziyade olup işe yaramayan şeyler. Fazlalıklar.

hasiren / hâsiren

 • Ziyana uğrayarak, zarar gördüğü halde.

hüsr

 • Ziyan, kayıp, zarar.

iade-i ziyaret

 • Ziyarete gelenin ziyaretine gitmek.

istizare

 • Ziyaretine gelinmesini isteme veya ziyarete gelmesi istenilme.

izare

 • Ziyaret ettirme.

izdiyad

 • Ziyadeleşmek. Çoğalmak. Artmak.

izdiyar

 • Ziyâret etme, gidip görme.

mahall-i ziyafet

 • Ziyafet yeri.

me'dübe

 • Ziyafet. Düğün.

münemnim

 • Ziynet verici, süslendirici.

müsfir

 • Ziyâ verici. Işıklandıran, nurlandıran.

mutatavvif

 • Ziyâret gayesiyle bir şeyin etrâfını dolaşan. Tavâf eden.

neşur

 • Ziyadesiyle neşreden. Fazla yayan. Dağıtan.

tavaf

 • Ziyaret etmek, ziyaret maksadıyla etrafını dolaşmak, hacıların Kâbe etrafında yedi kez dolaşmaları.

tebab

 • Ziyan, zarar, kayıp, hasar.

tecemmül

 • Ziynetlenmek, süslenmek.

tenviş

 • Ziyafete davet etmek.

tezayüd / tezâyüd

 • Ziyadeleşme, artma, çoğalma.
 • Ziyadeleşme, artma.

tezayüt

 • Ziyadeleşme, artma.

tezyid / tezyîd

 • Ziyadeleşme, artma.

umre

 • Ziyâret. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke ve Medine'deki mukaddes yerleri ziyaret etmek. Ist: Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan ve Safâ ile Merve denilen iki mukaddes mevki arasında sa'yetmekten ibarettir. Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk
 • Ziyâret etmek. Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet. Umreye Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir.

zair / zâir / زائر

 • Ziyaretçi. (Arapça)

zarar / ضرر

 • Ziyan, eksiklik, kayıp.
 • Ziyan. (Arapça)

zebrec

 • Ziyne, süs.

zett

 • Ziynet, süs.

zevade

 • Ziyadelik, çokluk.