LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziraat ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

arazi-i öşriyye / arâzi-i öşriyye

 • Huk: Ziraat olundukça her sene hâsılatından beytülmâle, beytüssadakaya konulmak üzere, fakirlerin hakkı olan öşür alınan arâziler.

berz

 • Ziraat, ekim. (Farsça)

berze

 • İpekli kumaş (Farsça)
 • Yakışıklı, nâzik. (Farsça)
 • Ekin, zirâat. (Farsça)
 • Dal, budak. (Farsça)
 • Letâfet, zerâfet. (Farsça)

bezr

 • Ziraat, ekim. (Farsça)

devletçilik

 • Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi.
 • Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseseler

ekerat

 • Ziraat ve imar için, sahiblerinin rençberlere verdikleri arazi.

felahat

 • Çiftçilik, ekincilik, ziraat, haraset.

fellah

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.

felluce

 • (Çoğulu: Felâlic) Ziraate müsait yer.

hakl

 • Ziraate uygun yer.

istihkak-ı hars

 • Huk: Bir yerde ziraatçılık yapma hakkına sahib olma.

izdira'

 • Ekin ekme, zirâat yapma.

kültür

 • Her türlü fikir, san'at ve âdet varlıklarının hepsi. (Fransızca)
 • Bir kimsenin umumi bilgi seviyesi. (Fransızca)
 • Terbiye. (Fransızca)
 • Ziraat. (Fransızca)
 • Tıb: Tecrübe veya ilâç yapmak için mikrop besleme ve çoğaltma. (Fransızca)

mezari'

 • (Tekili: Mezru) Sürülüp tohum atılmış ve zirâat olunmuş yerler, tarlalar.
 • (Tekili: Mezraa) Tarlalar, bostanlar. Zirâat olunacak yerler.

mezraa

 • Ziraat olunacak, ekilecek tarla, yer, çiftlik.

muhazzi'

 • Saman ve ot kesmekte kullanılan bir çeşit ziraat makinesi.

müvakere

 • Ziraat etmek, ekip biçmek.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

müzarea şirketi / müzârea şirketi

 • Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda) aralarında paylaşmak üzere, kurulan şirket.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın