LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zillet ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

dalkavuk

 • Maddî ve şahsî menfaatleri için zilleti kabul eden soytarı adam.

denaet

 • Alçaklık, çok fena hareket. Zillet, kötü mizac.
 • Asılsızlık, aslı olmamak.

denanet / denânet

 • Alçaklık, zillet.

duhur

 • Zillet, zelillik, hakirlik, aşağılık. Adilik.

fehhe

 • Zillet, horluk.
 • Yaramaz söz.

gazgaza

 • Zillet, aşağılık.
 • Eksik, noksan.

gudat

 • Ayıp, zillet, noksanlık.
 • Ter u taze olmak.

harabiyet

 • (Harabî) Yıkılma. Yıkılış. Parçalanıp dağılış. Zillet ve sefalet içinde

harc

 • Gider, sarfiyat, bir iş için kullanılan madde.
 • Vergi.
 • Çıkmak.
 • Yeni çıkan bulut.
 • Yemâme vilayetinde bir yer.
 • Ecir.
 • Buğday. (Dinimizde lüzumsuz harcamak, israf haramdır. Zillet ve fakirliğe sebeptir.)

hevan

 • Hakaret, zillet, alçaklık, zelillik, aşağılık, horluk.

horluk

 • Hakaret, zillet.

ibtizaz

 • İhtiyacdan dolayı zillet ve hakaretlere tahammül etme.

istikane / istikâne

 • (İstikânet) Alçaklık etmek.
 • Zillet ve meskenet göstermek.
 • Tevazu göstermek.

izzet-i nefis

 • Zillete düşmiyerek şeref ve haysiyeti muhafazaya çalışmak. Vakar.

leamet

 • Alçaklık, âdilik, zillet, denaet, aşağılık.

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

mütezellil

 • Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren.
 • Alçalan, zillete katlanan.

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçalarak, zilletini bilip göstererek.

muzill

 • Zelil kılan. Zillete düşüren.
 • Adileştiren.

müzill

 • İndiren, alçaltan, zillete düşüren, Allah.

na-merdi / nâ-merdî

 • Namerdlik, alçaklık, zillet. (Farsça)
 • Korkaklık. (Farsça)

pesti / pestî

 • Alçaklık, âdilik, zillet. (Farsça)

sakam

 • (Sekam) İllet, hastalık, dert.
 • Hata ve yanlış.
 • Zillet.

şekavet

 • Her çeşit kötülük içinde olmak. Belâ ve zillete düşmek. Sıkıntıda kalmak.
 • Haydutluk, eşkiyalık.

suram

 • Zillet ve hastalık.
 • Emzikten son çıkan süt.

teannüt

 • Meşakkate düşmek.
 • Hasmın kötülüğünü ve zilletini istemek.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.
 • Zillete düşme, alçalma.

tezellülat / tezellülât

 • (Tekili: Tezellül) Alçalmalar, küçülmeler, zillete katlanmalar.

tezlil

 • Zillete düşürme, aşağılama.

ubudet

 • Kulluk. (Aslında zillete derler.)

zelalet

 • Alçaklık, hakirlik, horluk. Zillet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın