REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zehir ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

agande

 • Sucuk, yastık, minder gibi zorla doldurulmuş olan şeyler. (Farsça)
 • Bir çeşit zehirli olan haşere, böcek. (Farsça)

agu

 • Zehir, sem.

akarib

 • (Tekili: Akreb) Kuyruğunda zehiri bulunan bir hayvancık olan akrebler.

akonitin

 • Kurtboğan denilen bir bitkiden çıkan zehirleyici bir madde. (Fransızca)

akreb

 • Zehirli ve tehlikeli küçük hayvancık.
 • Saatin kısa ibresi.
 • Semâda bir burç ismi.

aksülümen

 • Kim. Klor ile civadan mürekkeb zehirleyici te'siri fazla olan bir tuz.

asale

 • Zehiri çok tesirli ve korkunç olan yılan.

bad-ı semum / bâd-ı semûm

 • Çölde, sıcakta gündüz esen sıcak yel. Sam yeli. Zehirli rüzgâr.

bad-zehr

 • Panzehir. (Farsça)

biş

 • Artık, ziyade. Bıldırcın otu denilen zehirli bir ot. (Farsça)

cerrare

 • Sarı renkte küçük ve zehirli akrep.

cirsam

 • Divanelik, delilik.
 • Öldürücü zehir.
 • Zatülcenb.

cühal

 • Zehir.

esrar

 • (Tekili: Sır) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.
 • Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde.
 • Elinde ve el ayasında olan hatlar.

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

gazat-ı muzırra / gazât-ı muzırra

 • Zararlı gazlar. Zehirli gazlar.

helahil / helâhil / هلاهل

 • (Tekili: Hülhül) Tesiri pek kuvvetli ve öldürücü zehir. Panzehiri olmayan ağu.
 • Zehir, ağı, boğanotu. (Arapça)

helahil-riz

 • Öldürücü zehir saçan. (Farsça)

helhel

 • Seyrek, ince, dakik şey.
 • Öldürücü zehir.

hemmame

 • Zehirli hayvan. Akrep.

hülhül

 • (Çoğulu: Helâhil) Öldürücü zehir.

huş

 • Akıl, fikir, zekâ, iyi ile kötüyü ayırma hissi. (Farsça)
 • Ruh, can. (Farsça)
 • Ölüm, (Farsça)
 • Zehir. (Farsça)

ishab

 • Çok söylemek.
 • Türlü şeylerden renk değiştirmek.
 • Bir şeye fazla tama' etmek.
 • Kuyu kazıp suyu bulamamak.
 • Zehirlenme veya hastalıktan dolayı renk değişmesi.
 • Kuzu, anasını emmek.
 • Duvarı başı boş salıvermek.

kahir-üs sümum

 • Panzehir.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

küşle

 • Hind vilâyetinde yetişen zehirli bir ot kökü.

madde-i semmiye

 • Zehirli madde.

meldug

 • (Ledg. den) Zehirli bir hayvan tarafından ısırılarak sokulmuş.

mesmum / mesmûm / مسموم

 • Zehirlenmiş. Ağu katılmış. Zehirli.
 • Zehirlenmiş.
 • Zehirli. (Arapça)

mesmumen

 • Zehirli olarak. Zehirlenmiş olarak.

mesmus

 • Zehirli.

mesus

 • Yavan su.
 • Panzehir taşı.

meta-ı zehr-alud / metâ-ı zehr-âlûd

 • Zehirli mal.

müsemmem

 • Zehirli.
 • (Semm. den) Zehirlenmiş, ağulu, içine zehir atılmış.

müsemmim

 • Zehirleyen, zehir katan.
 • Zehirleyen.

mütesemmim

 • Zehirlenen, ağu içmiş olan.

niş

 • (Arı, akrep gibi böceklerde olan) İğne. (Farsça)
 • Diken. (Farsça)
 • Ağu, zehir. (Farsça)

nusb

 • (Çoğulu: Ensâb) Meşakkat, zahmet, elem.
 • Zehir, ağu.
 • Belâ, musibet.
 • Put, sanem, heykel.

nuşdaru

 • Panzehir. (Farsça)
 • Tiryak. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

ömer ibn-i abdülaziz

 • (Hi: 60-101) Emevî Devleti halifelerinden olup Hz. Ömer'in ahfadındandır. Siyaset âleminde bir dâhi ve adâlette bir ikinci Hz. Ömer'di. Malatya'yı Rumlardan yüzbin esir mukabilinde satın aldı. Zehirlenerek şehid edildi. (R. Aleyh)

padzehr / pâdzehr / پادزهر

 • Panzehir. (Farsça)
 • Panzehir. (Farsça)

pajir

 • Panzehir. (Farsça)

pan

 • Yun. "Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır. Meselâ: Panzehir : Zehire karşı ilâç.

panzehir

 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilaç.

sa'r

 • Katil zehiri.
 • Kısa boylu adam.
 • Küçük hıyar.
 • Yaban soğanının kökü.

samm

 • Zehirleyen. Ağulu.
 • Sam Yeli denen öldürücü rüzgâr.

samme

 • (Çoğulu: Sevvâm) Zehirli hayvan.

sem / سم

 • Zehir.
 • Zehir. (Arapça)

semdar / semdâr / سمدار

 • Zehirli. (Farsça)
 • Zehirli. (Arapça - Farsça)

semlendiren

 • Zehirleyen, kirleten.

semli

 • Zehirli.

semm

 • Zehir, ağu.
 • Zehir.

semm-i katil

 • Öldürücü zehir.
 • Öldürücü zehir.

semm-i kàtil

 • Öldürücü zehir.

semm-i murdar / سَمِّ مُرْدَارْ

 • Pis zehir.

semmdar

 • Zehirli. (Farsça)

semmi / semmî

 • (Semmiye) Zehirle alâkalı. Zehirli.

semmikatil

 • Öldürücü zehir.

semum

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.

şereng

 • Zehir. (Farsça)

set'et

 • Böy denilen zehirli böcek.

sevam

 • Yabanda otlayıp gezen hayvan.
 • (Tekili: Sâmme) Zehirli hayvanlar.

sevvam

 • (Tekili: Sâmme) Akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlar.

sikec

 • Başı kızıl olan zehirli bir yılan.

simam

 • (Tekili: Semm) Zehirler.

simm

 • (Çoğulu: Simâm-Sümum) Küçük dar delik.
 • İğne deliği.
 • Ağu, zehir.
 • Kast.
 • Düzeltme, ıslah.
 • Set.

sümum / sümûm / سموم

 • (Tekili: Semm) Zehirler, ağular.
 • Zehirler.
 • Zehirler. (Arapça)

sümum-u ağraz / sümum-u ağrâz

 • Kinlerin zehirleri, kötü maksatların zehirleri.

tesemmüm

 • Zehirlenmek.
 • Zehirlenme.
 • Zehirlenme.

tesemmümat / tesemmümât

 • (Tekili: Tesemmüm) Zehirlenmeler.

tesmim / tesmîm / تسميم

 • Zehirleme.
 • Zehirleme.
 • Zehirleme.
 • Zehirleme. (Arapça)
 • Zehirlenme. (Arapça)
 • Tesmîm edilmek: Zehirlenmek. (Arapça)
 • Tesmîm etmek: Zehirlemek. (Arapça)

tesmim eden

 • Zehirlendiren.

tesmimen

 • Zehirleyerek.

tiryak / tiryâk / تریاک / تِرْيَاقْ

 • Panzehir. Zehirlenme veya hastalıklardan hemen şifâ bulmağa vesile olan ilâç.
 • Tesirli ilaç, panzehir.
 • Panzehir. (Arapça)
 • Afyon. (Arapça)
 • İlaç, panzehir.

tiryak-ı marazi'l-bid'a / tiryâk-ı marazi'l-bid'a

 • İslâmiyet'in aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve sünnete aykırı mânevî hastalıkların ilâcı, panzehiri; On Birinci Lem'a.

tiryaku marazı'l-bid'a

 • İslâmiyetin aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve Sünnete muhalif manevî hastalıkların ilâcı, panzehiri.

vasıta-i tesmim

 • Zehirleme vasıtası.

yerun

 • Ağu, zehir.
 • Aygır suyu.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zebib

 • Kuru üzüm. Kuru incir.
 • Yılan veya akrep gibi hayvanların zehiri.

zehir-alud / zehir-alûd

 • Zehirli, zehir karışmış.

zehirbaz

 • Zehir veren, zehir yapan.
 • Zehirci, zehir yapan.

zehr / زهر

 • (Zehir) Zehir, ağu, semm. (Farsça)
 • Zehir.
 • Zehir, ağı. (Farsça)

zehr-abe

 • Acı ve zehir gibi su. Zehirli su. (Farsça)
 • Mc: Acı, acılık. (Farsça)

zehr-alud

 • Zehirli. Zehir karışmış. (Farsça)

zehr-amiz

 • Acı, zehirli. (Farsça)

zehr-bar

 • Pek acı, zehir saçan. (Farsça)

zehr-baz

 • Zehir veren. Zehir yapan.
 • İmandan ayıran.

zehr-efşan

 • Zehir saçan. (Farsça)

zehr-i katil

 • Öldürücü zehir.
 • Öldürücü zehir.

zehr-nak

 • Zehirli, ağulu. (Farsça)

zehralud / zehrâlûd

 • Zehirle karışık.

zehrin

 • Pek acı, zehir gibi. (Farsça)

zehrnak / zehrnâk / زهرناک

 • Zehirli. (Farsça)

zerh

 • Yemeğe zehir katmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın