LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zaval ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

beze

 • Miskin, zavallı.

bi-çare / bî-çare

 • Çaresiz. Zavallı. Şaşkın. (Farsça)

bi-çaregan / bî-çaregân

 • Zavallılar. Biçareler. (Farsça)

bi-çaregi / bî-çaregî

 • Zavallılık, biçarelik. (Farsça)

bi-çarevar / bî-çarevâr

 • Zavallı gibi, biçare gibi. (Farsça)

bi-neva / bî-neva

 • Zavallı, nasibsiz, muhtaç, çaresiz. (Farsça)

bi-vare / bî-vare

 • Âciz, fakir, miskin, zavallı, kimsesiz, garib. (Farsça)

biçare / bîçâre / بيچاره

 • Çaresiz, zavallı.
 • Çaresiz. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

biçaregan / bîçâregân / بيچارگان

 • Çaresizler. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)

biçaregan-ı ümmet / bîçâregân-ı ümmet

 • Ümmetin çaresizi, zavallısı.

bidevlet / bîdevlet

 • Mutsuz, zavallı. (Farsça)

bineva / bînevâ / بينوا

 • Zavallı. (Farsça)
 • Yoksul. (Farsça)

dermande / dermânde / درمانده

 • (Çoğulu: Dermândegân) Âciz, beceriksiz, biçare, zavallı. (Farsça)
 • Aciz. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

dil-i zar / dil-i zâr

 • Zavallı gönül.

efgende

 • Yere atılmış, düşürülmüş. Yıkılmış, yıkık. Bozulmuş, tahrib edilmiş. (Farsça)
 • Biçare, zavallı, düşkün. (Farsça)

fütade

 • (Çoğulu: Fütâdegân) Mübtelâ, tutkun. (Farsça)
 • Biçare, zavallı. (Farsça)
 • Düşkün, düşmüş. (Farsça)

garib

 • Yalnız, kimsesiz, zavallı.
 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.

garib-nüvaz

 • Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan. (Farsça)

gass

 • İncelik, zavallılık.
 • Biçare, zavallı.
 • Tatsız, yavan.

kasir-ül ba' / kasîr-ül bâ'

 • Kısa boylu, beceriksiz, zavallı.

mefluk

 • Yoksul, zavallı, biçare, miskin.

mesakin / mesakîn / mesâkin

 • (Tekili: Miskin) Ziyadesiyle fakir olanlar. Miskinler. Uyuşuklar. Zavallı, fakir kimseler.
 • Oturanlar.
 • Miskinler, zavallı fakir kimseler.

miskin / مسكين / مِسْك۪ينْ / miskîn

 • Zavallı.
 • Aciz, zavallı, beceriksiz, hareketsiz.
 • Cüzzamlı.
 • Mal ve mülkü olmayan, kendini idareden âciz, yoksul.
 • Uyuşuk, tenbel, hareketsiz. Zavallı.
 • Cüzzam hastası.
 • Fık: Kendi kendini idâre edemiyen, iktisabtan âciz, mal ve mülkü hiç olmayan kimse.
 • Yoksul, uyuşuk, tembel, zavallı.
 • Zavallı, uyuşuk. (Arapça)
 • Cüzzamlı. (Arapça)
 • Zavallı, fakir.
 • Zavallı, fakir.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

müstmendane / müstmendâne

 • Zavallılıkla, biçarelikle, mahzunlukla. (Farsça)

üftade / üftâde / افتاده

 • Biçare, zavallı, âşık.
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

üftadegan / üftâdegân / افتادگان

 • Düşmüşler. (Farsça)
 • Düşkünler. (Farsça)
 • Aşıklar. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)

zebun / zebûn / زبون

 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zelil / zelîl / ذليل

 • Düşkün, zavallı. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın