REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zar etmek ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

hüfat

 • Nazar etmek, bakmak.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

ihzar

 • İhzar etmek:
 • Hazırlamak.
 • Getirmek.

intizar / intizâr / انتظار

 • Bekleme, bekleyiş. (Arapça)
 • İntizâr etmek: Beklemek. (Arapça)

istidlal

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.

makl

 • Suya batırmak.
 • Nazar etmek, bakmak.

mümanat

 • Uzatmak.
 • İntizar etmek, beklemek.

nigah / nigâh

 • (Nigeh) Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Farsça)

ramk

 • Nazar etmek, bakmak.

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

teakkub

 • Her nesnenin âkibetine nazar etmek. Sonuna bakmak.

teşvif

 • Tezyin etmek, süslemek.
 • Haberli olmak, anlamak, muttali olmak.
 • Bakmak, nazar etmek.

zar / zâr / زار

 • Perişan, ağlayan, inleyen. (Farsça)
 • İnilti. (Farsça)
 • Zâr etmek: Ağlayıp inlemek. (Farsça)
 • Zâr olmak: Ağlayıp inlemek. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın