LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zannet ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

cehl-i mürekkeb

 • Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek.

halüsinasyon

 • Gerçekte olmayan bir şeyi varmış gibi görme, olmayan bir şeyi varmış zannetme ve işitme, hayal etme.

hamletmek

 • Yüklemek, zannetmek.

hass

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.

hayle

 • Zannetmek, sanmak.

ihsas

 • Hissetmek. Hissettirmek. Açık anlatmadan kapalıca bahsetmek.
 • Bulmak. Görmek. Bilmek. Zannetmek. İdrak etmek. Duyurmak.

imkan-ı vehmi / imkân-ı vehmî

 • Vehimle bir şeyi mümkün görmek, zannetmek.

mültebis

 • İltibas etmiş, birini öteki zannetmiş, karıştırmış olan.
 • Karışık, şüpheli ve benzer olan.

pindar

 • Sanma, zannetme.
 • Böbürlenme.

su-i zan

 • Kötü zanna sahib olma, başkasının hareketini kötü zannetme.

teferrüs

 • Ferasetle bir şeyi kestirmek. Bir şeyi dikkat ve teemmül ederek isabetli olarak idrak etmek, anlamak.
 • Zannetmek.

teşbih

 • Benzetmek, benzetiş. Bir nitelikte saymak ve zannetmek.

tevehhüm

 • Evhamlanmak. Az tehlike ihtimâli olsa çok korkmak. Yok olanı var zannetmekle ye'se ve korkuya düşmek.
 • Kuruntuya kapılma, sanma, zannetme.

tevehhüm-ü ebediyet / تَوَهُّمِ اَبَدِيَتْ

 • Ebedî yaşayacağını zannetme.

tevehhüm-ü zarar

 • Zarar zannetmek.

zan

 • Zannetme, sanma.

zann / ظن

 • Şüphe. Zannetmek, samak. Sezme.
 • Zan, sanı. (Arapça)
 • Zannedilmek: Sanılmak. (Arapça)
 • Zannetmek: Sanmak. (Arapça)