LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zail ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

berah

 • Açık işlenmiş yer.
 • Zâil olmak.
 • Ağaçsız arazi.

bertaraf

 • Bir tarafa atılan, bir yana atılmış, ortadan çıkmış, zâil olmuş. (Farsça)

dımar

 • Cehalet devrinde Arabistanda bir sanem (put) ismi.
 • Bir daha sâhibinin eline geçmesi ümid edilmeyen zâil olmuş mal.
 • Sonraya bırakılan vâde. Müddeti hudutsuz borç.
 • Gizli.

fezail

 • (Bak: Fazâil)

halik

 • Helâk olan. Mahv olan. Fenaya giden. Fâni. Zâil.

halis / hâlis

 • Hilesiz. Katıksız. Saf. Duru. Saffetli.
 • Pek beyaz.
 • Evvelce karışık iken kusuru zâil olan.
 • Her ameli, yalnız Allah rızası için işleyen. (Müennesi: Hâlise'dir)

hüsn-ü mücerred

 • Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere

imha

 • Bozmak, yok etmek, mahvetmek. Yıkmak. Zâil etmek.

indiras

 • Zail olma, eseri kalmama, mahvolma. Bozulma.
 • Bozulma; silinme, zâil olma.

istishab

 • Fık: Mazide sabit olup bilâhare zâil olduğu bilinmeyen bir şeyin hâlâ devam ettiği sayılmasıdır. (Birisinin ölümüne dair kat'i haber olmasa sağ sayılması gibi.)

la / lâ

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi.
 • Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve

lazale / lâzâle

 • (Lâzâlet) Zeval bulmasın, zâil ve eksik olmasın.
 • Olsun!

lem-yezel

 • Zâil olmaz, bâki, zeval bulmaz. Daimî olan.

mazalle

 • (Çoğulu: Mazâil) (Zıll. dan) Gölgelik yer.

müzahrefat / müzahrefât

 • Gayr-i hâlis. Yaldızlı.
 • Dünyanın daima değişen ve zail olan ziynetleri.
 • Süprüntüler, pislikler.

rezile

 • (Çoğulu: Rezâil) Fenâ ve kötü huy.

siyabe

 • Kızlığın bozulması, bekâretin zâil olması.

tefrig

 • (Feragat. dan) Boşaltma.
 • Azade etme.
 • Dökme.
 • Kurtarma.
 • Zâil ve hâlî eyleme.
 • Vazgeçirme.

vezile

 • (Çoğulu: Vezâil) Cilâlı, parlak para.
 • Parlak madeni ayna.

zail / zâil / زائل

 • (Zâile) Geçen, geçici.Devamlı olmayan. Tükenen.
 • Yok olan, yok olucu. (Arapça)
 • Zâil olmak: Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)

zailat / zâilât

 • (Tekili: Zâil) Zâil olan şeyler.
 • Zailler, gelip geçiciler.

zehuk

 • (Zehak) Boş, beyhude. Bâtıl. Zâil, yok olan.

zevail

 • (Tekili: Zail) Zeval bulanlar. Zail olan şeyler.
 • Mc: Yıldızlar.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.
 • Zail olma, sona erme.
 • Aşağılama, inme.
 • Güneşin başucunda, tam tepeden bulunma zamanı zeval vakti, öğle vakti.

zevl

 • (Çoğulu: Ezvâl) Acib nesne.
 • Zâil olmak, geçici olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın