LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yuz kelimesini içeren 154 kelime bulundu...

a'sar / a'sâr / اعصار

 • Yüz yıllar. (Arapça)

ab-ı ruy / ab-ı rûy

 • Yüz suyu, şeref, haysiyet, nâmus.

abıru / âbırû / آبرو

 • Yüzsuyu. (Farsça)

abv

 • Yüzün güzel olması. Nizamlı oluş.

adem-i iltifat

 • Yüz vermeme, kale almama.

allame-i asır / allâme-i asır

 • Yüzyılın en büyük alimi.

asır

 • Yüzyıl.
 • Yüzyıl, çağ.

aşnab

 • Yüzen, yüzücü. (Farsça)

aşnager

 • Yüzücü. Yüzgeç. (Farsça)

aşnageri / aşnagerî

 • Yüzme, yüzücülük. (Farsça)

aşr-i mişar / aşr-i mişâr

 • Yüzde bir.

ayine-ru / ayine-rû

 • Yüzü ayna gibi parlıyan. (Farsça)

bergaşte

 • Yüz çevirmiş. (Farsça)

berku'

 • Yüz örtüsü. Peçe.

beşenc

 • Yüz güzelliği, parlaklığı. (Farsça)

besv

 • Yüz ekşitmek.

bi-ruyi / bî-ruyî

 • Yüzsüzlük, edebsizlik, hayâsızlık. (Farsça)

cebhe-sa / cebhe-sâ

 • Yüz süren.

cehamet

 • Yüz pörtümek, donuk yüzlü olmak.

çehre / چهره

 • Yüz.
 • Yüz.
 • Yüz. (Farsça)

çehre-nümud

 • Yüzünü gösteren, yüz gösterici. (Farsça)

cemal / cemâl / جمال

 • Yüz güzelliği. (Arapça)

cemal-i suret / cemâl-i sûret

 • Yüz güzelliği, dış güzellik.

çeşm-aviz

 • Yüz örtüsü, peçe. (Farsça)

çihre / چهره

 • Yüz. (Farsça)

cünu'

 • Yüzü üstüne düşürmek.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dim

 • Yüz, yanak, çehre, surat. (Farsça)

ebih

 • Yüzünden örtüyü kaldırmayan tesettürlü kadın.

edgam

 • Yüzü ve dudaklarının etrafı siyah olup, sâir bedeni başka renk olan at.

ehl-i ırz

 • Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

engüşter / انگشتر

 • Yüzük. (Farsça)

eşyem

 • Yüzünde ve vücudunda çok beni olan adam.

ezher-ül vech

 • Yüzü nurlu olan.

fassas

 • Yüzük taşı yapan kimse.

fusus

 • Yüzük taşları.

gaibane muamele / gaibâne muamele

 • Yüz yüze olmadan, üçüncü şahıs olarak anmak.

gendümnüma

 • Yüze gülüp aldatan. Hilekâr. (Farsça)

gül-nikab

 • Yüzü gülle örtülü, pembe yüzlü. (Farsça)

gülruy

 • Yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan. Al yanaklı. (Farsça)

hadre

 • Yüz yüze olmak.

hamr

 • Yüzmek.

hatt-ı ruhsar / hatt-ı ruhsâr

 • Yüz hattı, çizgileri.

hazil

 • Yüzsüz, alçak, âdi, dönek, kalleş.

hektar

 • Yüz ar değerinde ölçü birimi. (Fransızca)

hektometre

 • Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi. (Fransızca)

hicab-ı çihre

 • Yüz örtüsü.

humahin

 • Yüzük yapılan bir cins siyah taş.

hüsn-ü suret / حُسْنُ صُورَتْ / hüsn-ü sûret

 • Yüz güzelliği veya dış güzellik.
 • Yüz güzelliği, dış güzellik.

i'raz / i'râz / اِعْرَاضْ

 • Yüz çevirmek. Başka tarafa dönmek. İctinab, çekinmek.
 • Yüz çevirme.
 • Yüz çevirme, başka tarafa dönme.
 • Yüz çevirme.

ibrin

 • Yüzü çok parlak ve güzel olan sevgili.

inkibab

 • Yüzüstü düşme, yere kapanma.

inşinac-ı vech

 • Yüz buruşması.

iraz / îrâz

 • Yüz çevirme.

iraz etmek

 • Yüz çevirmek, uzak durmak.

istiskal

 • Yüz vermeyerek kovma.

jenk

 • Yüzde hâsıl olan buruşukluk.

kasme

 • Yüz, çehre, vech.

kelfa

 • Yüzünde çiğitli olan kadın. (Müz: Eklef)

kental

 • Yüz kilogram ağırlığında bir tartı birimi. (Fransızca)

kişre

 • Yüzüne gülmek.

kühure

 • Yüzünü pörtürmek.

left

 • Yüz döndürmek.

lesme

 • Yüzörtüsü, peçe.

lisam

 • Yüz örtüsü, yaşmak. Nikab.

ma'ref

 • Yüzün, devamlı olarak açık görünen yeri.

malişgah / malişgâh

 • Yüz sürülecek yer. (Farsça)

maruz kalmak / mâruz kalmak

 • Yüzyüze gelmek.

maruz olan

 • Yüz yüze gelen, karşılaşan.

mebşure

 • Yüzü ve vücudu güzel yaratılmış kadın.

melahat / melâhat / ملاحت

 • Yüz güzelliği.
 • Yüz güzelliği. (Arapça)

mesaha / mesâha

 • Yüz ölçümü.

meşcuc

 • Yüzü gözü yaralanmış olan.

mie / مائه

 • Yüz. Yüz sayısı.
 • Yüz. (Arapça)

misbah

 • Yüzgeç.

mısdaga

 • Yüz yastığı.

mizdea

 • Yüz yastığı.

müdara / müdârâ

 • Yüze gülme, yüze gülücülük.

müfayele

 • Yüzük saklama oyunu.

muhayya

 • Yüz, vech.

muhazat

 • Yüz yüze gelme, karşılaşma.

münekkib

 • Yüzüstü düşen, kapanan.

müntehil

 • Yüz suyunu döken.

müntekıb

 • Yüzü perdeli kişi.

mürata

 • Yüzden veya başka yerden yolunan kıldan düşen.

müştab

 • Yüzünde uzun yollar olan kılıç.

müteabbis

 • Yüzünü ekşiten.

müteabbisane / müteabbisâne

 • Yüzünü ekşiterek. (Farsça)

mütenemmıs

 • Yüzden kıl yolan kişi.

mütevacih

 • Yüzleşen, yüz yüze gelen.

muvacehat

 • Yüzleşmeler. Yüzyüze gelmeler.

nakş-ı simavi / nakş-ı simâvî

 • Yüzdeki nakış, her insanın yüzüne Allah tarafından konulan nakış.

nazar-ı sathi / nazar-ı sathî

 • Yüzeysel bakış.

nazar-ı zahiri / nazar-ı zâhirî / نَظَرِ ظَاهِر۪ي

 • Yüzeysel bakış.

nell

 • Yüz üstüne bırakmak.

nigindan / nigindân

 • Yüzük mahfazası, yüzük kutusu. (Farsça)

nikab

 • Yüz örtüsü, peçe, perde.
 • Yüz örtüsü, peçe, perde.

öşr-ı mi'şar

 • Yüzde bir.

öşr-ü mişar

 • Yüzde bir.

öşrümişar

 • Yüzde bir.

peyker / پيكر

 • Yüz, çehre, surat. (Farsça)
 • Yüz. (Farsça)

pişanidar / pişanîdâr

 • Yüzsüzlük yaparak işini beceren. (Farsça)

revnak-ı cemal

 • Yüzün güzellik ve parlaklığı.

ru / rû / رو

 • Yüz, cihet. Sebep. Çehre. (Farsça)
 • Yüz. (Farsça)

ruberu / rûberû / روبرو

 • Yüzyüze. (Farsça)
 • Yüzyüze. (Farsça)

rugerdan

 • Yüz döndüren, yüz çeviren. (Farsça)

ruhsar / ruhsâr / رخسار

 • Yüz. (Farsça)

runüma / runümâ

 • Yüzünü gösteren.

ruy / rûy / روی

 • Yüz. (Farsça)

sabahat / sabâhat

 • Yüz güzelliği. Güzellik, hüsün ve cemâl.
 • Yüz güzelliği.

sabahat-ı sima

 • Yüz güzelliği.

sabih / sâbih

 • Yüzen, yüzücü.

sabiha / sâbiha

 • Yüzen.

sabihalar / sâbihalar

 • Yüzen gemiler (gemi gibi yüzen bulutlar).

sad / صد

 • Yüz sayısı. (Farsça)
 • Yüz sayısı.
 • Yüz. (Farsça)

sad-berk

 • Yüz yaprak.

sad-hezar

 • Yüz bin.

sadbar

 • Yüz kere. (Farsça)

sadberk

 • Yüz yapraklı, katmerli.

sadhezar / sadhezâr

 • Yüzbin. (Farsça)
 • Yüzbin.

sadhezaran / sadhezarân

 • Yüzbinlerce.

sadpare / sadpâre / صدپاره

 • Yüz parça. Parça parça olmuş. (Farsça)
 • Yüz parça. (Farsça)

sadsal / sadsâl / صدسال

 • Yüzyıl. (Farsça)

safa

 • Yüzü beyaz olan düz taş.

sahife-i vech

 • Yüz sayfası; Cenâb-ı Hakkın isimlerini tecellî edip yazıldığı insan yüzü.

sath / سطح

 • Yüzey.
 • Yüzey.
 • Yüzey, satıh. (Arapça)

sathi / sathî / سطحى

 • Yüzeysel, üstünkörü. (Arapça)

sathilik / sathîlik

 • Yüzeysellik.

sathiyet

 • Yüzeysellik.

satıh / سَطِحْ

 • Yüzey.
 • Yüzey.
 • Yüzey.

sebbahe

 • Yüzücü kuşlar sınıfı.

sima / sîma

 • Yüz, çehre.
 • Yüz, çehre.

sima-yı veçhi / sima-yı veçhî

 • Yüzün görünüşü, yüz hatları.

sima-yı veçhiye

 • Yüzün görünüşü, yüz hatları.

sutuh / sutûh / سطوح

 • Yüzeyler, satıhlar. (Arapça)

takattuf

 • Yüz ekşitmek.

tatlim

 • Yüzüne eliyle vurmak.

teberku'

 • Yüzünü örtme, peçeleme. Yaşmaklanma.

tecahüm

 • Yüz pörtürmek.

teklic

 • Yüzünü ekşitmek.

tekvis

 • Yüz üstüne düşürmek.

teleffüm

 • Yüzüne ve ağzına yaşmak bağlamak.

tenük-ru

 • Yüzü yumuşak olan kimse, yüzü yumuşak adam. (Farsça)

teşahhusat-ı vechiye / teşahhusât-ı vechiye

 • Yüze ait belirmeler, insanın simasındaki ayırdedilme özelliği.

teshim

 • Yüzüne kara vurmak.

tevhid-i ami ve zahiri / tevhid-i âmî ve zahirî

 • Yüzeysel ve taklidî bir şekilde Allah'ın bir olduğuna inanma.

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

ubuset

 • Yüz ekşiliği. Çehre çatıklığı. Somurtkanlık.

vecahet / vecâhet / وجاهت

 • Yüz güzelliği. (Arapça)

veçhe

 • Yüz.

vecih / وجه / وَجِهْ

 • Yüz, yön.
 • Yüz, yön.

vicahen / vicâhen / وجاها

 • Yüzüne karşı. Yüz yüze gelerek.
 • Yüz yüze.
 • Yüzleşerek, yüzüne karşı. (Arapça)

vicahi / vicâhî / وجاهى

 • Yüzyüze. (Arapça)

yesbehun

 • Yüzerler. (manasında)