LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yurumek ifadesini içeren 75 kelime bulundu...

aşzan

 • Ayağı kesilmiş gibi emekleyerek yürümek.

büduh

 • Yürümek, meşy.
 • Esmâullahdan bir isim. (Vedud mânâsına)

bühr

 • Galip olmak.
 • Yürümekten nefesini tez tez verip solumak.

cevz

 • Malı toplayıp kimseye hayır ve sadaka etmemek.
 • Sallana sallana yürümek.

dafr

 • Saçı ve ona benzer şeyleri enlice örmek ve dokumak.
 • Vakarla yürümek.
 • Def'etmek, kovmak.

dakdake

 • Tez tez yürümek, hızlı yürümek.

debb

 • Hareket etmek.
 • Ağır ağır yürümek.

debib

 • Yürümek.
 • Harekete geçmek.

dececan

 • Ağırca, yab yab yürümek.

delif

 • Yavaş yürümek.

evn

 • Yab yab yürümek.
 • Vakarlı, sessiz ve ciddi olmak.
 • Heybenin bir gözü.
 • Denk.

gadve

 • Sabahtan öğle vaktine kadar yürümek.

habt

 • Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek.
 • Yanılmak, unutmak, hatâ etmek.
 • Fesada vermek.
 • Hiç umulmayan birisinden yardım istemek.
 • Cin çarpmak.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hacelan

 • Ayağında köstek olan kişinin yürümesi.
 • Bir ayak üstüne yürümek.

hafa

 • Çok yürümekten adamın ayağının ve davarın tırnağının aşınması.

hafa'

 • Yalın ayak yürümek.

halec

 • Çalışmaktan, yürümekten veya ibadetten kemiklerin ağrıması.

hatv

 • Adım adım yürümek, adım atmak.

hayzeri / hayzerî

 • Dura dura yürümek.

hazam

 • Sür'atle yürümek, hızla yürümek.

hazm

 • Kat etmek, kesmek.
 • Yab yab yürümek.
 • Hızlandırmak.

hercele

 • Karışık yürümek.

heys

 • Yürümek.

hıfy

 • Yalın ayak yürümek.

hirval

 • (Hervele) Yürümek ile koşmak arasında bir nevi yürüyüştür.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

işmam

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.

istikamet

 • Hatt-ı hareketi doğru olmak. Doğruluk, nâmuslu hareket. Her işte itidal üzere bulunmak. Adâletten, doğruluktan ayrılmayıp, diyânet ve akıl içinde yürümek.
 • Allah'a kulluk etmek.
 • Bir şeyin bir tarafa doğru olarak uzanması.
 • Yön, cihet.

ıtbak

 • Örtünmek.
 • Yürümek.
 • Değiştirmek.
 • (Bak: İtbak)

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

katv

 • Sürur ve neşeyle ağır ağır yürümek.
 • Adımını biribirine yakın atmak.

kemerdece

 • Yab yab yürümek.

kemsere

 • Cem'olmak, toplanmak.
 • Bazısı bazısına girmek.
 • Yab yab yürümek.

kerbele

 • Ayaklarda olan gevşeklik. Yürüdüğünde balçık içinde yürür gibi yürümek.
 • Buğday ve arpa gibi hububatın kalburlanması.

kezkaz

 • Tez tez yürümek, hızlı hızlı gitmek.

mes'a

 • Çirkin yürümek.

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

meys

 • Ceviz ağacı.
 • Sallana sallana yürümek.

meysan

 • Sallana sallana yürümek.

mücarat

 • Yürümekte yarışma. Yürümekte yarış etme.

mühavat

 • Katı yürümek.

necaşe

 • Süratle yürümek, hızlı yürümek.

nevş

 • Bir şeyi el uzatıp almak ve istemek.
 • Yürümek.
 • Sür'atle deprenip kalkmak.
 • Alıp yemek.

ra's

 • Yorulduğunda yab yab yürümek.
 • Birşeyi silmek.

ra'san

 • Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek.

recale

 • Yayan yürümek.

reft

 • Gitmek, yürümek. (Farsça)
 • "Gitti" mânasında fiildir. (Farsça)

reşad

 • Hak yolda yürümek. Doğru yolda olmak. Doğru yolu bulup ondan sapmamak.
 • Aklın kuvvetli olması.

resf

 • Ayağı köstekli gibi yürümek.

rud

 • Yavaş yürümek.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

seyrisüluk / seyrisülûk

 • Manen yükselmek için bir yola girip yürümek.

seyruret

 • Yürümek, gezmek.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

tahasür

 • Birbirinin beline elini sokup yürümek.
 • Eli böğürüne koymak.

tahattür

 • Tembel tembel yürümek.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

tayir

 • (Tayr.) Kuş.
 • Uçmak.
 • Çabuk yürümek.

tehevvüs

 • Heveslenmek.
 • Yumuşak yerde ağır ağır yürümek.

temaşi

 • Birbiriyle yürüyüşmek, birlikte yürümek.

temeşşi etmek / temeşşî etmek

 • Gezinmek, yürümek.

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

teşmil

 • Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür'atle yürümek.

tevazüf

 • Birbiriyle sallanıp yürümek.

umre

 • Ziyâret etmek. Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet. Umreye Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir.

vekeban

 • Derece derece yürümek.

veriş / verîş

 • Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar.

zeelan

 • Yab yab yürümek.

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

zeref

 • (Zerefân-Zerâfe-Zerif) (Çoğulu: Zevârif) Gözden yaş akmak.
 • Yavaş yürümek.

zevh

 • Şiddetle yürümek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın