LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yur kelimesini içeren 87 kelime bulundu...

arzu-keş

 • Yürekten isteyen, isteyici.

bie

 • Yurt, konak.

cafil

 • Yürürken çabuk olan kimse.

cangüdaz / cângüdâz / جان گداز

 • Yürek yakan. (Farsça)

canhıraş / جان خراش

 • Yürek paralayan. (Farsça)

cari olan / câri olan

 • Yürürlükte olan, cereyan etmekte olan.

cesaret / cesâret

 • Yüreklilik, korkusuzluk.

ciğer-dar / ciğer-dâr

 • Yürekli, ciğerli, cesâretli. (Farsça)

cigersuz / cigersûz / جگرسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

da'ussıla / dâ'ussıla / داء الصله

 • Yurdunu özleme, köyünü özleme. (Arapça)

dabbe / dâbbe

 • Yürüyen mahluk. Debelenen.
 • Yürüyen yaratık.

davvi / davvî

 • Yurt tutmak.

derir

 • Yürügen davar.

dil-hıraş

 • Yürek parçalıyan, tırmalıyan. (Farsça)

dil-huş

 • Yüreği rahat, gönlü hoş. (Farsça)

dil-şikaf

 • Yürekleri delen, çok acıklı, dokunaklı. (Farsça)

dilaver / dilâver / دلاور

 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

dilhıraş / dilhırâş / دل خراش

 • Yürek parçalayan. (Farsça)

dilhun / dilhûn / دلخون

 • Yüreği kanlı, içi kan ağlayan. (Farsça)

dilir / dilîr / دلير

 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

dilsuz / dilsûz / دلسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

dilteng / دل تنگ

 • Yüreği daralmış, sıkıntılı. (Farsça)

düramih

 • Yürürken sallanan kişi.

emsah

 • Yürürken uylukların birbirine sürtmesi.

emşak

 • Yürürken uylukların birbirine sürtmesi

emzah

 • Yürürken uylukları birbirine sürüyüş.

esakk

 • Yürürken dizlerini birbirine vuran.

fuad / fuâd / فؤاد

 • Yürek. (Arapça)

hadf

 • Yürüme hızı.

hafakan / خفقان

 • Yürek oynaması, sıkıntı.
 • Yürek çarpıntısı. (Arapça)

hakve

 • Yürek ağrısı.

hasal

 • Yüreğin ağrıması.

hebiha

 • Yürürken sallanan kadın.

heys

 • Yürümek.

icra / icrâ / اِجْرَا

 • Yürütme, yerine getirme.
 • Yürütme, yapma.

icraat / icrâât / اِجْرَاآتْ

 • Yürütmeler, yapmalar.

ictisar / ictisâr / اجتسار

 • Yüreklenme, cesaret bulma. (Arapça)
 • İctisâr etmek: Cesaretlenmek, cesaret bulmak. (Arapça)

istinaa

 • Yürüyüşte bir kimseyi geçme.

itmi'nan-ı kalb / itmi'nân-ı kalb

 • Yürekten inanma, kalbinde şüphe ve vesvese bulunmaksızın tam bir kanaatla inanma.

jandarma

 • Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker. (Fransızca)

ka'sele

 • Yürürken bir ayağını yere sürüyüp tozutmak.

kabil-i süluk / kabil-i sülûk

 • Yürünebilir.

kalb-i hakiki / kalb-i hakîkî

 • Yürek denilen et parçasında bulunan mânevî kuvvet.

kalb-i sanevberi / kalb-i sanevberî

 • Yürek.

magl

 • Yürek ağrısı, kalp ağrısı.

mahruk-ul fuad

 • Yüreği yanık.

maşi / mâşî / ماشى

 • Yürüyen. (Arapça)

maşiyen / mâşiyen / ماشيا

 • Yürüyerek. (Arapça)

mavtın / موطن

 • Yurt tutulan yer. (Arapça)

mer'i / mer'î / مرئى

 • Yürürlükte, geçerli. (Arapça)

meriyyet / merîyyet

 • Yürürlükte oluş, görünürlük.

meşi / meşî

 • Yürüyüş. Gidiş. Doğru yola gitmek.

meşşaiyyun

 • Yürüyenler; Aristo'nun derslerini yürüyerek vermesine atfen İslâm dünyasında Aristocu felsefeye verilen isim.

meşy

 • Yürüme.

mevki-i mer'iyet

 • Yürürlük, tatbik konumu.

mevtın / موطن

 • Yurt. (Arapça)

mücarat

 • Yürümekte yarışma. Yürümekte yarış etme.

mücrihe

 • Yürümesi ve gitmesi tez olan kişi. Hızlı yürüyen kimse.

munzacır

 • Yüreği sıkılmış.

mutavattın / متوطن

 • Yurt tutmuş. (Arapça)

nefşele

 • Yürüken toprağı ayağıyla tozutmak.

nermdil

 • Yüreği yumuşak. Merhametli. (Farsça)

raşih

 • Yürüyebilen geyik yavrusu.

reşa'

 • Yürüyebilen geyik yavrusu.

revane

 • Yürüyen, giden. (Farsça)

satv

 • Yürürken sıçramak.

şemr

 • Yürürken sallanmak.

seyruret

 • Yürümek, gezmek.

sinesuz

 • Yürek yakan. (Farsça)

şirmerd / şîrmerd / شيرمرد

 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

sufar

 • Yürekte sarı suların toplanması.

süfüvv

 • Yürümeye ve uçmaya başlamak.

tecasür / tecâsür / تجاسر

 • Yüreklenme. (Arapça)

tecebbüs

 • Yürürken sallanmak.

tekeffü'

 • Yürürken etrafına bakmadan önünü gözleyerek gitmek.

temeşşi

 • Yürüme (Mâneviyatta daha çok kullanılır.)

tesavük

 • Yürek zayıflığından eğilip sendelemek.

teşci' / teşcî' / تشجيع

 • Yüreklendirme. (Arapça)
 • Teşcî' edilmek: Yüreklendirilmek. (Arapça)
 • Teşcî' etmek: Yüreklendirmek. (Arapça)

uhud-u mer'iye

 • Yürürlükteki anlaşmalar.

vatan / وطن

 • Yurt.
 • Yurt. (Arapça)

vatandaş / وطنداش

 • Yurttaş. (Arapça - Türkçe)

vatani / vatanî / وطنى

 • Yurt ile ilgili. (Arapça)

vatanperver / وطن پرور

 • Yurtsever. (Arapça - Farsça)

vatanperverane / vatanperverâne / وطن پرورانه

 • Yurtseverce. (Arapça - Farsça)

vaziyet-i mevhume-i canhıraşane / vaziyet-i mevhume-i canhıraşâne

 • Yürek paralayıcı olarak farz edilen durum.

veriş / verîş

 • Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar.

vezen

 • Yürürken sallanmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın