LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yorgun ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

ayyan

 • Yorgun. Bitkin.
 • Ne yapacağını bilmeyen.

azib

 • Susuzluktan yem ve yulaf yemeyen yorgun hayvan.

bi-tab / bî-tab

 • Yorgun, takatsiz, güçsüz.

bihaste / bîhaste

 • Şaşkın. Yorgun. Aciz. (Farsça)

bitab / bîtâb / بيتاب

 • Yorgun, takatsiz. (Farsça - Arapça)
 • Bîtâb kalmak: Bitkin düşmek. (Farsça - Arapça)

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

cemam

 • Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek.

eyne

 • Nere? Nerede? Nereye? (mânasına sual için söylenir ve zarf-ı mekândır).
 • Zaman. An.
 • Yorgunluk (mânâsında da kullanılmıştır.)

fedame

 • Yorgunluk.
 • Tembellik.

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

hatil

 • Yorgun.
 • Devamlı yağan yağmur.

hillet

 • Bir yere konup istirahat eden cemaat.
 • Yorgunluk. Kırgınlık.
 • Boşanmış kadının iddet müddetinin sona ermesi.

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ıhlamak

 • Ih diyerek deveyi çökertmek.
 • Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

intiaş

 • Yorgunluktan sonra canlılık hissetme. Canlılık.
 • Hastalıktan sonra iyileşip kalkma.
 • Geçinme.
 • (Yıkılan adam) doğrulup kalkma.

intişar

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.

it'ab

 • Yormak. Yorgunluk vermek. Sıkıntı vermek.

kelal / kelâl

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usanç.
 • Göz nuru zayıf olmak, yorgun olmak.

kelal-aver / kelâl-âver

 • Yorgunluk ve bıkkınlık veren. Sıkıcı, yorucu. (Farsça)

kelal-bahş / kelâl-bahş

 • Sıkıcı, yorucu. Yorgunluk getiren. (Farsça)

kelal-i dil / kelâl-i dil

 • Gönül yorgunluğu.

kelalet / kelâlet

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık.
 • Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması.
 • Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi).
 • Kör ve kesmez olan.

kelil

 • Körleşmiş.
 • Az gören, donuk gören göz. Uzağı veya yakını iyi göremiyen göz. Miyop veya hipermetrop göz.
 • Kesmez olan âlet.
 • Çakal.
 • Yorulmuş kişi, yorgun kimse.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

kesel

 • Tembellik. Uyuşukluk.
 • Yorgunluk.
 • Ağırlık.

keselan

 • Tembellik. Yorgunluk. Uyuşukluk.

keslan

 • Uyuşuk, tembel, gevşek. Yorgun.

külfet

 • Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak.
 • Merâsim.

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

lügub

 • Yorgunluk, açlık, meşakkat. Ta'b.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

mesgabe

 • Açlık. Meşakkat ve yorgunluk içinde açlık.

met'abe

 • (Çoğulu: Metâib) Meşakkat, zahmet. Yorgunluk.

met'ub

 • (Ta'b. dan) Bitkin, yorgun.

metaib

 • Yorgunluklar. Meşakkatler. Eziyet verecek şeyler.

metaib-i sefer

 • Muhârebe veya yol yorgunlukları.

müntehik

 • Halsiz ve yorgun bırakan.

müstervih

 • (Rahat. dan) Dinlenen. İstirahat eden. Yorgunluğunu gideren.

müt'ib

 • Yorgunluk veren, yoran.

ra'san

 • Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek.

sütuh

 • Yorgun, bezgin. (Farsça)
 • Sıkıntılı, kederli. (Farsça)
 • Beceriksiz. (Farsça)

taab / تعب

 • Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet.
 • Sıkıntı, zahmet. (Arapça)
 • Yorgunluk. (Arapça)

taab-aver / taab-âver

 • Yorgunluk veren. (Farsça)

taab-ı dimaği / taab-ı dimağî

 • Zihnî yorgunluk. Dimağın yorgunluğu.
 • Beyin ve zihin yorgunluğu.

zahmet

 • Sıkıntı, eziyet. Yorgunluk.
 • Zor, güç.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın