REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yollar. ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

atruk

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar.

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

ficacen sübüla / ficacen sübülâ

 • Turuk-u vâsia, geniş yollar.

hutut / hutût / خطوط

 • Çizgiler.
 • Yazılar.
 • Yollar.
 • (Tekili: Hatt) Yazılar. Çizgiler
 • Yollar.
 • Hatlar, yollar. (Arapça)
 • Çizgiler. (Arapça)

hutuvat

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.

medaric

 • (Tekili: Medrec ve Medrece) Merdivenler.
 • Meslekler, yollar.

menahic

 • (Tekili: Minhac-Menhec) Açık ve geniş yollar. Bilinen büyük yollar.

menahic-i hükema / menahic-i hükemâ

 • Hakîmlerin, ilm-i kelâm âlimlerinin meslekleri ve gittikleri mânevi yollar.

menakib

 • (Tekili: Menkeb) Yollar.
 • Omuzlar.

menazil

 • (Tekili: Menzil) Menziller. İnecek yollar. Duralar. Konak yerleri.

meraşid

 • (Tekili: Merşed) Gaye ve maksada ulaştıran doğru yollar.

mesalik / mesâlik

 • (Tekili: Meslek) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar.
 • Meslekler, tutulan yollar.
 • Meslekler, ekoller, yollar.

mesalik-i fukaha / mesalik-i fukahâ

 • Fıkıh âlimlerinin meslekleri, tuttukları yollar.

mesalik-i nübüvvet

 • Peygamberlik misyonunu ispat eden yollar.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

mevarid

 • Gelecek yerler. Varacak yerler. Caddeler, yollar. Bir yere vasıl olacak yollar.

mezahib / mezâhib

 • Mezhebler. İslâm itikadı ve amel hususunda esas ittihaz olunan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.

şevakil

 • (Tekili: Şâkile) Tarikler, yollar. Mezhebler, tarikatlar, meslekler. Şâkileler.

şiab

 • (Tekili: Şi'b) Dar yollar. Dağ yolları. Patikalar.
 • (Şube) Şubeler.

siyer

 • (Tekili: Siret) Tarzlar, gidişler, yollar.

tedavir

 • (Tekili: Tedvir) Tedvirler. Çâreler. Yollar. Dolaşmalar.

turuk / طرق

 • Yollar.
 • Yollar. (Arapça)

turuk-u mütekellimin / turuk-u mütekellimîn / طُرُقِ مُتَكَلِّمِينْ

 • Kelâm âlimlerinin takip ettikleri yollar.
 • Kelâm âlimlerinin gittiği yollar.

vetair

 • (Tekili: Vetire) Meslekler, yollar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın