LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yol gösterici ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

bedraka

 • Yol gösterici, kılavuz.

bedraka-i efkar / bedraka-i efkâr

 • Düşüncelerin kılavuzu, yol gösterici.

dall

 • Delil olan, delâlet eden. Yol gösterici.
 • Bildiren.

delalet-i aliye / delâlet-i âliye

 • Yüce yol göstericilik.

delil / delîl

 • Yol gösterici, kanıt.

hace-i alem / hâce-i âlem

 • Âlemin, kâinâtın mürşidi, rehberi, yol göstericisi mânâsına Resûlullah efendimize mahsûs bir ünvan.

kaskas

 • Açlık.
 • Sür'at yapan, hızla giden.
 • Yol gösterici.
 • Devenin yediği bir ot.

kavvad

 • Kötü ve çirkin işler için yol gösterici.

kınkın

 • Yol gösterici, kılavuz.
 • Bir cins çekirge.
 • Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.

kutb-u azim / kutb-u azîm

 • Büyük kutup, büyük yol gösterici.

lazlaz

 • Yol gösterici, kılavuz.

mürşid-i alem / mürşid-i âlem

 • Dünyanın, kâinatın yol göstericisi.

mürşid-i alim / mürşid-i âlim

 • Yol gösterici âlim.

mürşid-i azam / mürşid-i âzam

 • Büyük mürşid, yol gösterici.

mürşid-i hakiki / mürşid-i hakikî

 • Gerçek irşad edici, yol gösterici.

mürşid-i kamil / mürşid-i kâmil

 • Dinî meselelerde olgunluğa ulaşmış mürşid, yol gösterici.

mürşid-i nebi / mürşid-i nebî

 • Peygamber olan mürşid, yol gösterici.

mürşid-i rabbani / mürşid-i rabbânî

 • Allah'a yönelten yol gösterici.

müspet cereyan

 • Olumlu, yapıcı ve yol gösterici cereyan, akım.

pişva-yı alem-i islam / pişva-yı âlem-i islâm

 • İslâm dünyasının yol gösterici imamı, önderi, Müslümanların rehberi.

rehnüma / رهنما

 • Yol gösterici. (Farsça)

rehnümun

 • Rehberler, yol göstericiler.