LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yol göster ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

bedraka

 • Yol gösterici, kılavuz.

bedraka-i efkar / bedraka-i efkâr

 • Düşüncelerin kılavuzu, yol gösterici.

dall / dâll

 • Delil olan, delâlet eden. Yol gösterici.
 • Bildiren.
 • Delil olan, yol gösteren.

dalliyet / dâlliyet

 • Delil olma, yol gösterme.

delalat

 • (Tekili: Delâlet) Delâletler, alâmet olmalar,yol göstermeler, kılavuzluklar.

delalet / delâlet / دلالت

 • Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.
 • İşaret.
 • Yol gösterme, kılavuzluk etme.
 • Delil olma, yol gösterme.
 • Delillik, yol gösterme. (Arapça)
 • Delâlet etmek: (Arapça)
 • Yol göstermek. (Arapça)
 • Anlamına gelmek. (Arapça)

delalet-i aliye / delâlet-i âliye

 • Yüce yol göstericilik.

delaleten / delâleten

 • Delil olarak, yol göstererek.

delil / delîl

 • Kılavuz, yol gösterme.
 • Kanıt.
 • Yol gösterici, kanıt.

derece-i delalet / derece-i delâlet

 • Yol gösterme derecesi.

hace-i alem / hâce-i âlem

 • Âlemin, kâinâtın mürşidi, rehberi, yol göstericisi mânâsına Resûlullah efendimize mahsûs bir ünvan.

hitabe / hitâbe

 • Dinleyicilere bilgi vermek ve yol göstermek için yapılan konuşma.

hüda

 • Doğru yol göstermek.
 • Doğruluk. Hidâyet.
 • Kur'ân-ı Kerimin bir ismi.
 • Doğru yol gösterme.
 • Hidayet etme.
 • Kur'ân-ı Kerim'in adlarından biri.

irae-i tarik

 • Yol gösterme. Kılavuzluk etme.

irşad / irşâd

 • Doğru yol gösterme.
 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

irşad edici

 • Doğru yol gösteren.

kankane

 • Yol göstermek.

kaskas

 • Açlık.
 • Sür'at yapan, hızla giden.
 • Yol gösterici.
 • Devenin yediği bir ot.

kaskase

 • Yol göstermek.
 • Köpeği "kuçu kuçu" diye çağırmak.

kavvad

 • Kötü ve çirkin işler için yol gösterici.

kılavuz

 • Yol gösteren, rehber.
 • Vapurlara yol gösteren.
 • Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan.
 • Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar.
 • Düşman hakkında mâlumât edinmek için ordu hizmetinde kullanılan kişiler.
 • Okçuluk müsabakaların

kınkın

 • Yol gösterici, kılavuz.
 • Bir cins çekirge.
 • Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.

kutb-u azim / kutb-u azîm

 • Büyük kutup, büyük yol gösterici.

lazlaz

 • Yol gösterici, kılavuz.

maksad-ı irşadi / maksad-ı irşadî

 • Yol gösterme gayesi.

mantık

 • Düşünen akla kurallarıyla yol gösteren ilim.

mehdi

 • Hidâyete eren veya hidayete vesile olan. Sâhib-üz-zaman. "Hususi ve şahsi bir tarzda Allah'ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenâb-ı Hak tarafından yol gösterilen" mânasınadır. Bu kelime ihtida etmiş olanlar için de kullanılmıştır. Mehdi-yi Resul, Mehdi-yi muntazır da denir. Ahir zamanda gelip bü

mündell

 • Kılavuzluk edilmiş, yol gösterilmiş.

mürşid

 • Doğru yol gösteren, rehber.

mürşid-i alem / mürşid-i âlem

 • Dünyanın, kâinatın yol göstericisi.

mürşid-i alim / mürşid-i âlim

 • Yol gösterici âlim.

mürşid-i azam / mürşid-i âzam

 • Büyük mürşid, yol gösterici.

mürşid-i ekmel

 • En mükemmel rehber, doğru yol gösteren.

mürşid-i hakiki / mürşid-i hakikî

 • Gerçek irşad edici, yol gösterici.

mürşid-i kamil / mürşid-i kâmil

 • Dinî meselelerde olgunluğa ulaşmış mürşid, yol gösterici.

mürşid-i nebi / mürşid-i nebî

 • Peygamber olan mürşid, yol gösterici.

mürşid-i rabbani / mürşid-i rabbânî

 • Allah'a yönelten yol gösterici.

müsbet hareket

 • Yapmak, yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hareket, davranış.

müsbet hizmet

 • Yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hizmet.

müspet cereyan

 • Olumlu, yapıcı ve yol gösterici cereyan, akım.

pişva-yı alem-i islam / pişva-yı âlem-i islâm

 • İslâm dünyasının yol gösterici imamı, önderi, Müslümanların rehberi.

rah-nüma

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)

rahnüma / راهنما

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)

rakis

 • Yol gösteren, kılavuz.
 • Harman yerinde harmanı döğerken öküzün dönmesi.

rehber

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)
 • Yol gösteren, kılavuz; bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlâk sunan zât.
 • Yol gösteren, kılavuz.
 • Yol gösteren.

rehnüma / رهنما

 • Yol gösteren. Kılavuz. (Farsça)
 • Yol gösteren.
 • Yol gösterici. (Farsça)

rehnümun

 • Rehberler, yol göstericiler.

tesbil

 • (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama.
 • Yolcu etme, yola çıkarma.
 • Yol gösterme.
 • Kesme.

vilayet yolu / vilâyet yolu

 • Bir vâsıtanın yâni yetişmiş bir velînin yol göstermesi lâzım olan, insanı Allahü teâlâya kavuşturan evliyâlık yolu.

zat-ı mürşidane / zât-ı mürşidane

 • Yol gösteren kişi.