LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yokluk ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

a'dem / عدم

 • Yokluk.

adem / عدم / عَدَمْ

 • Yokluk, olmama, bulunmama.
 • Fakirlik. (Vücudun zıddı)
 • Hiçlik, yokluk.
 • Yokluk, varlığın zıddı.
 • Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.
 • Yokluk.
 • Yokluk, olmama, bulunmama.
 • Yokluk, bulunmama, adem. (Arapça)
 • Yokluk.

adem-abad / adem-âbâd

 • Sonsuza dek yokluk.
 • Yokluk. Yokluk alemi. (Farsça)

adem-abad hiçahiç / adem-âbâd hiçâhiç

 • Tamamen hiçlik ve yokluk.

adem-alud / adem-âlûd

 • Yoklukla karışık.

adem-i külli / adem-i küllî

 • Tam yokluk.

adem-i mahz

 • Sırf yokluk.

adem-i mevcudiyyet

 • Yokluk. Olmama.

adem-i mutlak

 • Sınırsız yokluk.

adem-i sırf / عَدَمِ صِرْفْ

 • Tam yokluk.
 • Yokluk. Mutlak yokluk.
 • Yokluk.

adem-i zahiri / adem-i zâhirî / عَدَمِ ظَاهِر۪ي

 • Görünürdeki yokluk.

ademabad / ademâbâd / عدم آباد

 • Yokluk ülkesi. (Arapça - Farsça)

ademalud / ademâlûd

 • Yoklukla karışık.

ademi / ademî

 • Yoklukla ilgili, olmama.
 • Yokluğa ait, yoklukla ilgili.

ademistan / ademistân / عَدَمِسْتَانْ

 • Yokluk ülkesi, yeri.
 • Yokluk ülkesi.
 • Yokluk yeri.

ademiyat / âdemiyât

 • Yokluklar, hiçlikler.
 • (Tekili: Adem) Yokluklar. Ademler.

ademiye

 • Yoklukla ilgili.

ademiyet

 • Yokluk.

ademnüma

 • Yokluk gösteren.

alem-i adem / âlem-i adem

 • Yokluk âlemi.

bevas

 • Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)

buus

 • Sefalet. Yokluk içinde olma.

evvel

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Herşeyin başlangıcı olan, varlığından önce yokluk geçmeyen, hiç bir şey yok iken, vâr olan.

fakat / fâkat

 • Yokluk, bulunmama.

fakd / فقد

 • Yokluk, yoksunluk. (Arapça)

fena / fenâ / فنا

 • Yok olma, yokluk. "Beka"nın zıddı. (Tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma).
 • İyi olmayan, kötü.
 • (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 • Geçici dünya.
 • Geçip gitme.
 • Tas: Kendi varlığından geçmek.
 • Kötü.
 • Devamlı olmayan.
 • Çok kocamış olmak.
 • Yokluk, geçicilik, kötü.
 • Yokluk. (Arapça)
 • Kötü. (Arapça)

fıkdan / fıkdân / فقدان

 • Yokluk.
 • Bir şeyin belirsiz olması. Yitirmek.
 • Yokluk, bulunmama.
 • Yokluk, kayıp.
 • Yoksunluk, bulunmama, yokluk. (Arapça)

gavr-ı in'idam

 • Yokluk çukurunun dibi.
 • Yokluk çukuru.

gaybubet / gaybûbet / غيبوبت

 • Göz önünde olmayış, yokluk.
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

gıyab / gıyâb / غياب

 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

gıybet / غيبت

 • Çekiştirme. (Arapça)
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

hiçi / hiçî

 • Hiçlik. Yokluk. (Farsça)

hiyab

 • (Hiyâbet) Kabahat, suç, günah.
 • Kötü bir durumun başlangıcı.
 • Yokluk.

ihtimal-i adem

 • Yokluk ihtimali.

kabulüadem / kabûlüadem

 • Yokluk kabulü.

kaht ü gala / kaht ü galâ

 • Yokluk. Kıtlık. Fakirlik.
 • Pahalılık.

kahtügala / kahtügalâ

 • Yokluk ve kıtlık.

kebir / kebîr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığından önce yokluk geçmemiş olan.

kesad

 • Kıtlık, yokluk.
 • Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.

leys

 • Adem. Yokluk. Gayr-ı mevcud. (Bunun aslı "lâyese" idi. Yâ'yı tahfif için "leyse" oldu.) Hükemâlar arasında "eys" vücud, "leys" adem mânâsında kullanılmıştır.
 • Gaflet.
 • Bahâdırlık, kahramanlık.
 • Yük çekici olmak.
 • Yokluk.

ma'dumat

 • Yok olanlar. Yokluklar.

ma'dumiyet

 • Yokluk, ma'dumluk, yok olma.

madumiyet / mâdumiyet / mâdûmiyet / معدوميت

 • Yokluk, yok oluş.
 • Yok olma, yokluk.
 • Yokluk. (Arapça)

mahrumiyyet

 • Elde edemeyiş. Yokluk. Mahrumluk. İstediğini elde edememe.

mefkudiyet

 • Mefkudluk. Bulunmama, kayıplık, yokluk.

münteha-yı zirve-i hiçi / müntehâ-yı zirve-i hiçî

 • Yokluk ve hiçliğin zirvesi, en son noktası.

müsaviyü't-tarafeyn / müsâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafın birbirine denk olması; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olma.

mütesaviyü't-tarafeyn / mütesâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafı birbirine denk olan; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olan.

müzayaka / müzâyaka

 • Sıkıntı, darlık, yokluk, parasızlık. Zorluk.
 • Darlık, yokluk.

na-besi / na-besî

 • Yokluk, adem. (Farsça)

nabud / nâbûd / نابود

 • Yok. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)

ney

 • Kamıştan yapılan damaksız düdük.
 • Kamış kalem.
 • Mc: Kâmil insan.
 • Farsçada : Yokluk.

nisti / nistî

 • Yokluk, adem. (Farsça)

noksan

 • (Nuksan) Eksik, kusurlu, nâkıs.
 • Eksiklik, azlık. Eksilme, azalma.
 • Yokluk.

rah-ı adem / râh-ı adem

 • Yokluk, hiçlik yolu.

şems-i ezeli / şems-i ezelî

 • Ezelî Güneş; bütün varlıkları yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran ve onlara hayat veren Allah.

tekvin / tekvîn

 • Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, Kelâm ilminde Allah'ın subûti bir sıfatıdır, yokluktan vücuda getirmesi, icad etmesidir.

umman-ı adem

 • Hiçlik, yokluk deryası.

vücud-u adem

 • Yokluk vücudu.

zevalsiz

 • Geçicilikten, yokluktan uzak olma. Yok olup gitmeyen, sürekli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın