LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yigil ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

acza'

 • Dübürü büyük kadın.
 • Kumdan yığılmış yüksek tepe.

as'as

 • Kumdan yığılmış tepe.
 • Fesâd.

delta

 • yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım.

dı's

 • Kum.
 • Kumdan yığılmaş yumuşak tepe.

ferahem

 • Toplu, devşirli. (Farsça)
 • Birikme, yığılma, toplanma. (Farsça)

hazevan

 • Eti birbiri üstüne yığılıp cem'olmuş olan etli nesne.

hazy

 • Birbiri üzerine yığılıp toplanmak.

hıkf

 • Kumun bir yere toplanıp yığılarak tepe gibi olması.

ihtişad

 • Toplanmak, birikmek, yığılmak.

irtikam

 • Yığılma, üst üste birikme.

izdiham / izdihâm / ازدحام

 • Aşırı kalabalık, aşırı yığılma. (Arapça)

kaur

 • Çok derin.
 • Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.

kirs

 • (Çoğulu: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı.
 • Bir araya getirilmiş beytler.
 • Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.

küsv

 • Bir yere yığılmış ve toplanmış nesne.
 • Az, kalil.

lübed

 • Çok mal mânasınadır ki sanki birbiri üstüne yığıla yığıla keçe gibi birbirine geçmiştir.

mahşud

 • Toplanmış. Yığılmış.

mecmu'

 • Bütün, hepsi. Topluca. Yığılmış. Cem' olunmuş. Bir araya getirilmiş şey.

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

mersud

 • Birbiri üstüne yığılmış kumaş.

miksefe

 • (Kesâfet. den) İçine elektrik enerjisi yığılan âlet. (Kondansatör)

müdahhar

 • İddihar olunmuş, yığılmış.

müddehar

 • Biriktirilmiş, yığılmış. İstif edilmiş. İddihar edilmiş.

müdehharat / müdehharât

 • İstif edilmiş, yığılmış ni'metler. Biriktirilmiş mallar.

mukantar

 • (Kantara. dan) Kemer şeklinde olan köprü.
 • Birbiri üstüne yığılmış çok şey.
 • Muhkem.

mükfehirr

 • Üstüste yığılmış karabulut.
 • Asık suratlı adam.
 • Yaşlanmış kimse.

mülezzez

 • Bir yere biriktirilip toplanmış, yığılmış ve ulaştırılmış nesne.

mütecemmi'

 • (Çoğulu: Mütecemmiîn) (Cem'. den) Toplanan, yığılan, biriken, tecemmü' eden.

mütecemmiin / mütecemmiîn

 • (Tekili: Mütecemmi') Toplananlar, yığılanlar, tecemmu' edenler, birikenler.

mütehaşşid

 • (Çoğulu: Mütehaşşidîn) Yardım için koşuşup toplanan, biriken, yığılan.

mütelebbid

 • Birbiri üstünü yığılıp kat kat olmuş.

müterakim

 • Teraküm etmiş, birikmiş, yığılmış.

müzahame / müzâhame

 • Bir yere yığılarak fertlerin birbirine zahmet vermesi.

müzahamet

 • Sıkıntı verme, bir noktaya yığılma.

müzahemet / müzâhemet

 • Bir yere yığılıp sıkışma.

müzdahim

 • (Müzdehim) Kalabalık, izdihamlı, yığılmış.
 • İzdiham ve kalabalık eden.

rekam

 • Birbiri üstüne kat kat yığılmış nesne.

rükam

 • Yığın. Birbiri üzerine kat kat yığılmış olan.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

tahaşşüd

 • Birikme, yığılma. Toplanma.

tahazzün

 • Hazineye girmek.
 • Yığılmak.

tecemmuat / tecemmuât

 • (Tekili: Tecemmu') Birikmeler, toplanmalar, yığılmalar.

tedahül / tedâhül / تداخل

 • İç içe olmak. Birbiri içine girmek.
 • Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak.
 • Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek.
 • Karışma. (Arapça)
 • Yığılışma. (Arapça)

tekavüs / tekâvüs

 • Bir yere cem'olmak, yığılmak, toplanmak.
 • Sıkışmak.

telebbüd

 • Birbiri üstüne yığılmak.
 • Bir yere gizlenip av gözlemek.

temerküz / تمركز

 • Merkez tutma, merkezleşme. Bir merkezde toplanma.
 • Yığılma. Birikme.
 • Toplanma, yığılışma. (Arapça)
 • Temerküz etmek: Toplanmak, yığılışmak. (Arapça)

teraküm / terâküm / تراكم

 • Birikme, yığılma.
 • Birbiri üzerine sıkışma.
 • Birikme, yığılma.
 • Birikim, birikme, yığılma. (Arapça)
 • Terâküm etmek: Birikmek, yığılmak. (Arapça)
 • Terâküm ettirmek: Biriktirmek. (Arapça)

teraküm edilen

 • Biriken, yığılan.

terakümat / terakümât

 • (Tekili: Teraküm) Toplanmalar, yığılmalar, birikmeler.

teyhür

 • Yar gibi çöküp yığılmış kumluk.

tezahüm / tezâhüm

 • Sıkışma, yığılma.

tezeyyüb

 • Ağzının köpüğü kenarına yığılmak.
 • Yaş üzümün kuruması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın