LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yiğitler ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

asüd

 • (Tekili: Esed) Arslanlar.
 • Yiğitler.

dil-averan / dil-âverân

 • (Tekili: Dil-aver) Dilaverler, yürekliler, yiğitler.

diliran / dilirân

 • (Tekili: Dilir) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler.

ebtal

 • (Tekili: Battâl) Yiğitler, cesurlar, döğüşken erler.

ezmar / ezmâr

 • (Tekili: Zimr) Kahramanlar, yiğitler, bahadırlar.

fityan

 • (Tekili: Fetâ) Delikanlılar, yiğitler, bahadırlar, gençler, mertler.

fitye

 • (Tekili: Fetâ) Gençler. Genç yiğitler.

gevan

 • (Tekili: Gev) Kahramanlar, yiğitler.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

hezabir

 • (Tekili: Hizebr) Arslanlar, esedler.
 • Yiğitler, kahramanlar.

kahramanan

 • (Tekili: Kahraman) Kahramanlar. Cesur kimseler, yiğitler. (Farsça)

kümat

 • (Tekili: Kemi) Yiğitler, kahramanlar, savaşçılar.

merdan

 • (Tekili: Merd) Merdler. İnsanlar, erkekler, yiğitler.

mürd

 • (Tekili: Emrüd) Sakalı belirmemiş genç yiğitler.

mütecellidin / mütecellidîn

 • (Tekili: Mütecellid) Kahramanlar, yiğitler, celâdet gösteren kahraman kimseler.

namcuyan / namcuyân

 • (Tekili: Namcu) Ün arayanlar, nam arayanlar. (Farsça)
 • Yiğitler, kahramanlar. (Farsça)

saff-zen

 • Düşman saflarını vurup yaran yiğitler. (Farsça)

şübban-ı vatan

 • Vatan gençleri, vatan yiğitleri.

şücea'

 • (Tekili: Şeci') Yiğitler, cesurlar.