LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yer altı ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

ma-icari / mâ-icârî

 • Akar su. Devamlı akmakta olan ve üzerinde herhangi bir pisliğin durması mümkün olmayan çay, dere, ırmak, nehir veya yer altından çıkarılan artezyen suları. Bir saman çöpünü götüren su, akar su sayılır.

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

bürzea

 • (Çoğulu: Berâzi) Yuna dedikleri keçe ki, eyer altına koyarlar, teğelti de derler.

cedye

 • (Çoğulu: Cedâyât) Eyer altına konulan keçe.

dahh

 • Yer altında bir şey gizlemek.

emval-i zahire / emval-i zâhire

 • Sâime denilen hayvanlar ile bir kısım arazi mahsulâtı ve madenleri ile yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıyla, nakitler.

galeri

 • San'at eserinin sergilendiği salon veya koridor. (Fransızca)
 • Tiyatroda seyircilere ait balkon. (Fransızca)
 • Üstü örtülü uzun yer. (Fransızca)
 • Yer altında açılmış uzun, dar yol. (Fransızca)

kanah

 • (Çoğulu: Kanevât-Kınâ-Kınaâ) Yer altında olan su yolu.
 • Kendir ağacı.

kehf

 • Mağara, in. Sığınacak yer altı.
 • Tıb: Verem hastalığında akciğerde açılan oyuk.

kenduc

 • Yer altında giyecek eşya koymak için yapılan oda.

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.

kınkın

 • Yol gösterici, kılavuz.
 • Bir cins çekirge.
 • Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.

kurtat

 • Eyer altına konan bir nesne.
 • Boyun.

mirşaha

 • Eyer altına konulan keçeyi davardan almak.

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

mukannit

 • Yer altından kanalla su akıtan kişi.
 • Muti kimse, itaat eden, emre boyun eğen kişi.

rikaz

 • Yer altında bulunan madenler.
 • Câhiliyet zamanından kalmış gömülü mal.

sam

 • Ölüm, mevt.
 • Yer altındaki altın damarı.
 • Gök kuşağı.
 • Ateş.
 • Sersemlik hastalığı.
 • Hazret-i Nuh'un (A.S.) oğullarından birinin ismi.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

sereb

 • (Çoğulu: Esrâb) Yer altında olan ev.
 • Kırbadan akan su.
 • Ot.

sirdab

 • (Çoğulu: Seradib) Yer altında su soğutacak yer.

taht-el arz

 • Yer altı. Toprak altı.

tahte'l-arz

 • Yer altı.

tahtel-arz

 • Yer altı.

tahtezzemin

 • Yer altı.

zemin tahtı

 • Yer altı.