LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yela ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

aşk-ı kimyevi / aşk-ı kimyevî

 • Fıtrî meyil ve alâka. Kimyevî unsurlar arasında birbirlerine karşı olan cazibe ve birleşme meyelanları ki; birer İlâhi emir ve kanunlardır.Fransızcası: Affinite (afinite) dir.

aynan

 • Akmak, seyelan.

dabib

 • Akmak. Seyelân etmek.

dürur

 • İnmek.
 • Akmak, seyelân.

fasis / fasîs

 • Seyelan etmek, akmak.

feziz / fezîz

 • Seyelân etmek, akmak.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gazv

 • Seyelân etmek, akmak.
 • Münkatı' olmak, kesilmek.

hemeyan

 • Akmak, seyelân etmek.

heyelan / heyelân / هيلان

 • Toprak kayması, heyelan. (Arapça)

müsil

 • (Seyelan'dan) Akıtan, isale eden.

natafan

 • Suyun seyelân etmesi, akması.

nezele

 • Akmak, seyelan.

rezm

 • Akmak, seyelân.

sadk

 • Akmak, seyelan.

sail

 • (Sual. den) Dilenci.
 • Fakir.
 • Soran.
 • İsteyen.
 • Akan, seyelan eden.

sels

 • Akmak, seyelân.

sicm

 • Seyelân etmek, akmak.

şiir

 • Güzel tertibli manzume. Tahayyül ve tasavvurları ve bâzı hakikatları hoşa gidecek şekilde ifâde eden ölçülü söz.
 • Man: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas.

tatamün

 • Aşağı düşmek.
 • Meyelân etmek, eğilmek.

tehemmu'

 • Seyelân etmek, akmak.

teşahhub

 • Akmak, seyelan etmek.

yel

 • (Çoğulu: Yelân) Pehlivan. şampiyon.

yelmek

 • (Çoğulu: Yelâmık) Kalın kaftan.