LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yed kelimesini içeren 56 kelime bulundu...

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

anasır-ı seb'a

 • Yedi unsur, esas, madde.

berki'

 • Yedinci kat gök.

cahan

 • Yediği fayda etmeyip geç büyüyen çocuk.

davahi-s seb'

 • Yedi kat gök.

edvar-ı seb'a

 • Yedi devreler. Dünyanın yaradılışından beri geçirdiği devreler ki, nazariye olarak söylenir.
 • Yedi devir, yedi dönem.

elvan-ı seb'a / elvân-ı seb'a

 • Yedi renk.
 • Yedi renk.

elvanıseba

 • Yedi renk.

erkan-ı seb'a / erkân-ı seb'a

 • Yedi rükün.
 • Yedi temel.

hafta

 • Yedi günden ibaret müddet. Yedi günlük müddet. (Farsça)

hakaik-i seb'a

 • Yedi hakikat.

hakayık-ı seb'a

 • Yedi hakikat. Fatiha suresinin yedi âyeti. İmanın altı şartı ve İslâmiyet ile yedi olan mühim hakikatlar. Kur'an-ı Kerim'in yedi vechile hârika olması gibi hakikatlar.

heft / هفت

 • Yedi sayısı. (Farsça)
 • Yedi. (Farsça)

heft-ahter

 • Yedi gezegen. Yedi seyyâre. (Farsça)

heft-asman

 • Yedi kat gök.

heft-derya

 • Yedi deniz. Pasifik okyanusu, Atlas okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Taberiye, Aral ve Hazer.

heft-gane / heft-gâne

 • Yedi türlü olan. Yedi tane. (Farsça)

heft-kalem

 • Yedi çeşit yazı. Tâlik, sülüs, tevki, muhfak, reyhanî, rik'a ve nesih.

heft-kar / heft-kâr

 • Yedi türlü iplikle dokunmuş kumaş. (Farsça)

heft-merd

 • Yedi büyükler. (Kutub, gavs, ebdâl, ahyâr, evtâd, nücebâ, nukabâ) (Farsça)

heft-reng

 • Yedi renk. (Farsça)

hefte

 • Yedi günlük müddet olan hafta.

heftevreng / هفت اورنگ

 • Yedi yıldız. (Farsça)

heftüm

 • Yedinci. (Farsça)

ihtiyat kuvveti

 • Yedek kuvvet.

inayat-ı seb'a / inâyât-ı seb'a

 • Yedi yardım; Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele.

kıraet-i seb'a / kırâet-i seb'a

 • Yedi kırâet imâmının okuyuş şekilleri.

metalib-i seb'a / metâlib-i seb'a

 • Yedi istek; 31 Mart Hâdisesinde ayaklananların yedi isteği.

mu'cizat-ı seb'a

 • Yedi meşhur mu'cize, yedi külli i'caz esasları.

muallakat-ı seb'a / muallâkat-ı seb'a

 • Yedi askı; Kur'ân nâzil olmadan önce, cahiliyet devrinde meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

mucizat-ı seb'a / mucizât-ı seb'a

 • Yedi mucize.

mühlikat-ı seb'a / mühlikât-ı seb'a

 • Yedi büyük ve helâk eden amel. Yedi büyük günah.

müsebbaa

 • Yedi kere okunması icab eden duâ.

rızık yapmak

 • Yedirmek.

sabi' / sâbi' / سابع

 • Yedinci. (Arapça)

sabi'an / sâbi'an / سابعا

 • Yedincisi, yedinci olarak. (Arapça)

sabian / sâbian

 • Yedincisi.
 • Yedinci olarak.
 • Yedincisi.

sakar

 • Yedi Cehennemden birinin ismi.

seb' / سبع

 • Yedi. (Arapça)

seb'a

 • Yedi.

seb'a semavat

 • Yedi kat gökler.

seb'a-i seyyare

 • Yedi gezegen.
 • Yedi seyyar yıldız.

semavat-ı seb'a / semâvât-ı seb'a

 • Yedi kat gök.

seyyarat-ı seb'a / seyyarât-ı seb'a

 • Yedi gezegen.

sidre

 • Yedinci kat gökte olduğu rivâyet edilen bir makam.

sidret-ül-münteha / sidret-ül-müntehâ

 • Yedinci kat semâda (gökte) Arş'ın sağında bulunan ağaç. Bu hususta değişik rivâyetler vardır.

sidretü'l-münteha / sidretü'l-müntehâ

 • Yedinci kat gökte olduğu rivâyet edilen ve Cebrail'in (a.s.) çıkabildiği en son makam.

sıfat-ı seb'a / sıfât-ı seb'a

 • Yedi sıfat.

sub'

 • Yedide bir.

süb'

 • Yedide bir.

sübai / sübaî

 • Yedi harfli, yedili.

tabakat-ı seb'a

 • Yedi tabaka.

te'kil

 • Yedirme veya yedirilme.

tehvis

 • Yedirmek, yemek yedirmek.

tesbian

 • Yediye ayırmak suretiyle, yediye ayırarak.

vücuh-u seb'a

 • Yedi vecih; Kur'ân'ın yedi türlü okunuş şekli.
 • Yedi vecih. Kur'anın yedi tarzda okunuşu.