LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yayılma ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

bast edilme

 • Yayılma, genişleme.

dahve

 • İlk kuşluk vakti. Güneşin ufukta ilk yükselip yayılmaya başladığı an.

daire-i haşir ve neşr

 • Yeniden dirilip toplanma ve tekrar dağılıp yayılma sahası.

esir

 • Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.

farabi / farabî

 • (Mi: 870-950) Aristo felsefesinin İslâm âleminde yayılmasına yol açmış bir filozoftur. Aristo'dan sonra gelen mânasına, kendisine Muallim-i Sâni nâmı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük te'siri vardır. "Kanun" denilen bir çalgı âletinin mucididir. Asıl adı Ebu Nâsır Muhammed'dir.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

fen'

 • Malın çok olması.
 • Misk kokusunun etrafa yayılması.
 • Bir kimsenin iyiliğini ve ihsanını söyleyip methetmek.

ferş

 • Yer. Yeryüzü.
 • Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey.
 • Küçük develer.

fevc

 • Dalga. Bölük. İnsan kalabalığı. Cemaat. Takım.
 • Koşmak. Sür'at etmek.
 • İyi kokunun dağılıp yayılması.

feveran / feverân

 • Maddi ve manevi kaynayıp fışkırmak.
 • Köpürmek.
 • Coşmak.
 • Kokunun etrafa yayılması.
 • Depreşmek.
 • Şiddet.

fevh

 • Yaradan kan fışkırması.
 • Bolluk, genişlik.
 • Güzel kokunun yayılması.
 • Kaynamak.

feyh

 • Sıcağın şiddetlenmesi.
 • Koku yayılmak.
 • Kazan kaynamak.
 • Yara kanamak.

feyz-i ziya / فَيْضِ ضِيَا

 • Işığın etrafa yayılması.

haşir ve neşir

 • Öldükten sonra tekrar diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma.

haşir ve neşr-i dünyeviye

 • Dünyadaki varlıkların yeniden diriltilip yayılmaları.

haşir ve neşr-i ekber

 • Öldükten sonra yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma.

haşir ve neşr-i insani / haşir ve neşr-i insanî

 • İnsanların öldükten sonra tekrar diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanması ve tekrar dağılıp yayılması.

haşr u neşr

 • Toplanıp dağılmak, yayılmak.

haşruneşr

 • Dirilip toplanma ve yayılma.

ifaza

 • (Feyz. den) Bereketlendirmek. Feyz vermek. Bol bol dağıtmak ve akıtmak. Taşıp yayılmak.

iftiraş

 • İzine uyma.
 • Namusa dokunur söz söyleme.
 • Yayılma.
 • Cima.
 • Döşemek.

ılgam

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi göüren yer. Serap, pusarık.

ılgımsalgım

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda, buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi görünen yer. Serap, pusarık.

inbisat / inbisât

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.
 • Genişleme, yayılma.
 • Açılmak, yayılmak, açık yüzlü olmak, mütebessim çehreli, sevinçli olmak. Gönül açıklığı, kalb ferahlığı hâli.

inbisat-ı efkar / inbisat-ı efkâr

 • Fikirlerin yayılması, intişar etmesi.

indira'

 • (Su) dağılıp yayılma.

indira-iı ma' / indira-iı mâ'

 • Suyun dağılıp yayılması.

intişar / intişâr / انتشار / اِنْتِشَارْ

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.
 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma. (Arapça)
 • Yayınlanma. (Arapça)
 • Üreme. (Arapça)
 • İntişâr etmek: (Arapça)
 • Yayılmak. (Arapça)
 • Yayınlanmak. (Arapça)
 • Yayılma.

intişar etme

 • Yayılma.

intişar etmek

 • Yayılmak.

intişar-ı hizmet

 • Hizmetin yayılması.

intişarat / intişârât

 • Yayılmalar.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

irtisas

 • Yayılma, meşhur olma, şüyu bulma, şâyi olma.

işaa

 • Bir haberi yaymak, duyurmak. Bir şeyin şuyuuna, yayılmasına sebeb olmak.

istila / istîlâ / استيلا

 • (Vely. den) Kaplamak, yayılmak.
 • Ele geçirmek. İşgal etmek.
 • Meydanın sonuna erişmek.
 • Basmak. Galebe etmek.
 • Yayılma, ele geçirme. (Arapça)
 • İstîlâ etmek: Yayılmak, ele geçirmek. (Arapça)

kabiliyet-i tevessü

 • Genişleme, yayılma kabiliyeti.

karantina

 • İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 • Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer.
 • Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hast

kıvamı / kıvâmı

 • Ayakta tutanı, gelişip yayılmasını sağlayanı.

mebde-i intişar

 • Yayılmanın başlangıcı.

mecra

 • Suyun aktığı yol. Su yolu. Kanal.
 • Cereyan eden yer.
 • Bir haberin yayılma yolu.
 • Bir şeyin dolaştığı yer.

menba-ı intişar

 • Yayılma kaynağı.

meranet

 • Yumuşaklık.
 • Bir mâdenin çekiç vasıtası ile dövüldüğünde yayılması vasfı.

merkez-i intişar

 • Yayılma merkezi.

mevce

 • Bir dalga.
 • Ses, elektrik ve hararetin yayılma dalgalarından herbiri.

mevki-i intişar / mevkî-i intişar

 • Yayılma alanı.

mevr

 • Başka te'sirle bir şeyin dalga gibi gidip gelmesi. Çalkanmak.
 • Suyun yeryüzüne yayılması.
 • Hayvanlardan yün almak.
 • Yol, tarik.
 • Toz, gubar.
 • Rücu etmek, döndürmek.

meydan-ı intişar

 • Yayılma alanı.

meyelan-ı inbisat / meyelân-ı inbisat

 • Genişleme, yayılma meyli, eğilimi.

na'z

 • Münteşir olmak, yayılmak.
 • Kıvama gelmek.

nefh

 • Rüzgâr esmek.
 • Güzel kokunun yayılması. Kokmak.
 • Vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Vuruşmak, kat'etmek.

neşr

 • Yayma, dağıtma, ölülerin mahşerde dirilip toplanmasından sonra yayılması.

neşr-i ahkam-ı kur'aniye / neşr-i ahkâm-ı kur'âniye

 • Kur'an hükümlerinin yayılması.

neşr-i envar-ı hakikat / neşr-i envâr-ı hakikat

 • Kur'ân nurlarının yayılması.

neşr-i hakaik-i imaniye

 • İman hakikatlerinin yayılması.

neşr-i hakikat

 • Hakikatlerin yayılması.

neşr-i nur

 • Nurun yayılması.

neşren

 • Yayılmak suretiyle, neşir yoluyla. Yazarak, dağıtarak.

neşrolmak

 • Yayılmak, yayınlanmak.

neşrolunma

 • Yayılma.

neşv ü nema / neşv ü nemâ / نشو و نما

 • Serpilme, gelişme, büyüme. (Arapça)
 • Neşv ü nemâ bulmak: Gelişmek, yayılmak. (Arapça)

nüfuş

 • Yabana yayılmak.
 • Davarların geceleyin yayılıp çobansız otlamaları.

radyasyon

 • (Radiation) Bir enerjinin ışık demeti halinde yayılması. (Fransızca)

sari

 • (Sâriye) Sirayet eden, bulaşıcı, geçici olan. Genişleyip başkasına da geçmeğe, yayılmağa müstaid olan.

şaşaalandırmama / şâşaalandırmama

 • Açıkça yayılmama, gösterişli hale getirmeme.

şayi / şâyi

 • Duyumlar; duyulma, yayılma.

şayia / şâyia

 • Söylenti, yayılma, duyulma.

şeas

 • Toz.
 • Tozlu olmak.
 • Yayılmak, münteşir olmak.
 • Dirilmek.

sehl

 • Yere yayılmak, döşenmek.

sereyan / sereyân

 • Yayılma, her yere sirayet edip etkili olma.
 • Yayılma, dağılma.
 • Geçme, sirayet.
 • Yayılma, dağılma, sirâyet etme.
 • Yayılma.

sereyan-ı seria / sereyan-ı serîa

 • Süratle yayılma.

sirayet / sirâyet

 • Yayılmak, bulaşmak, geçmek.
 • Geçme, bulaşma, yayılma.
 • Bulaşma, yayılma.

şöhret

 • Meşhûr olma, ün, şân, adı duyulup yayılma.

suhulet-i intişar

 • Yayılmadaki kolaylık.

sür'at-i intişar

 • Hızlı yayılma.

suret-i intişar

 • Yayılma şekli.

sutu'

 • Yükselme, yukarı çıkma.
 • Belli olma. (Toz, koku v.b) yayılma.

şüyu / şüyû / شيوع

 • Yayılma, yayılmış.
 • Yayılma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)
 • Duyulma. (Arapça)

şüyu'

 • Herkes tarafından duyulmuş, öğrenilmiş.
 • Yayılma, şayi' olma.

ta'mim / ta'mîm / تعميم

 • Genelleştirme, yayma. (Arapça)
 • Genelleştirilme, yayılma. (Arapça)

taammüm / تعمم

 • Yayılma, genelleşme.
 • Genelleşme, yayılma. (Arapça)
 • Taammüm etmek: Genelleşmek, yayılmak. (Arapça)

tazavvu'

 • Bir şeyin güzel kokusunun etrafa yayılması.

teferrüş

 • (Ferş. den) Yayılma, serilme.

tefeşşü'

 • Münteşir olmak, yayılmak, intişar etmek.

tenessür

 • Dağılma, saçılma, yayılma, serpilme.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Bir haberin ağızdan ağıza geçerek yayılması. (Bak: Mütevatir).

tevessü

 • Genişleme, yayılma.
 • Genişleme, yayılma.

tevessü'

 • (Çoğulu: Tevessüât) Genişleme, yayılma. Vüs'at bulma.
 • Zahmetsiz herkese yer bulunma.

tevsi-i malumat / tevsi-i malûmat

 • Malûmatın dağılması, bilginin yayılması.

vaks

 • Fahişe kısmının fahişeliğini zikrederek anlatmak.
 • Bedene uyuz illeti yayılması.

zey'

 • (Zeyean) Duyulma. Meydana çıkıp yayılma.