LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yarmak ifadesini içeren 82 kelime bulundu...

abt

 • Deveyi ve koyunu hastalanmadan sağ iken boğazlamak.
 • Kazılmamış yeri kazmak.
 • Yarmak.

akk

 • (Çoğulu: Ukuk) Serkeşlik. Anaya, babaya itaatsizlik.
 • Yarmak.
 • (Koyun) kuzularken ölmek.

azk

 • Yarmak.
 • Sürmek.

ba'c

 • Karına dürtmek, karın yarmak.

bad'

 • Kesmek. Yarmak.
 • Suya kanmak.

bahr

 • (Çoğulu: Bihâr - Ebhâr - Ebhur - Buhur) Deniz.
 • Âlim. Çok bilen.
 • Büyük göl veya nehir.
 • Yarmak, yırtmak.
 • Çok yürüyen at.
 • İyi kimse.
 • Deve hastalığı.
 • Aruzda aslî bir vezinle ondan tevellüd eden vezinler mecmuası.

becc

 • Yarmak.
 • Vurmak.

besk

 • Yırtmak.
 • Yarmak ve ayırmak.

bezg

 • Yarmak, şakk.
 • Neşter vurmak.

darc

 • Yarmak, şakk.

demg

 • Başı, dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak.
 • Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek.

fars

 • Yarmak.
 • Yırtmak.
 • Kesmek.

fat'e

 • Vurmak.
 • Yarmak.
 • Cimâ etmek.
 • Yere vurmak.

fatr

 • Bir şeye başlamak.
 • İcab eylemek.
 • Yarık, çatlak.
 • Yarmak.
 • Yaratmak.
 • Oruç tutanın orucunu açması.

fazc

 • Yarmak.
 • Saç dibinin terlemesi.

fazh

 • (Faziha-Fazâha) Rüsvaylık, rezillik.
 • Yarmak.

fe'v

 • Yarmak.
 • Koparmak.
 • İki dağ aralığı.

fedg

 • Baş yarmak.

fel'

 • Yarmak.

felh

 • (Çoğulu: Füluh) Yarmak, şakk.
 • Kesmek.

felk

 • Yarmak, şakk.

fetur

 • Oruç açacak nesne.
 • Yaratmak.
 • Yarmak.
 • İki parmağıyla kaşımak.

fezr

 • Yarmak.
 • Ayırmak.
 • Bozup feshetmek.

hadd

 • Yol.
 • İnsan cemaatı.
 • Bir şeye tesir ederek iz bırakmak.
 • Yanak, yüz, vecih.
 • Yeri kazmak, yeri yarmak.

har'

 • Yarmak.

harb

 • (Çoğulu: Hırbân) Toy kuşunun erkeği.
 • Yarmak.
 • "Delmek" mânasına mastar.

harbak

 • Yarmak.
 • Kat'etmek, kesmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Deva, ilâç.

hark ve iltiyam

 • Yarmak ve yapıştırmak. Yırtılmak ve iyileşmek.

harr

 • Yarmak.

hars

 • Yarmak, yırtmak.
 • Tarla sürmek.
 • Yarmak.
 • Ekin, kültür.

herd

 • Deve kuşunun dişisi.
 • Yarmak.
 • Kat'etmek, kesmek.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

i'lem eyyühe'l-aziz" notekey

 • 'Bil ey aziz, saygıdeğer kardeşim!' mânâsında muhatabı uyarmak ve dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade.

ifra'

 • Kesmek.
 • Yarmak.

ihtar / ihtâr / اخطار

 • Uyarı, hatırlatma. (Arapça)
 • İhtâr edilmek: Uyarılmak, hatırlatılmak. (Arapça)
 • İhtâr etmek: Uyarmak, hatırlatmak. (Arapça)

ihtar etmek

 • Hatırlatmak, uyarmak.

ikaz / îkâz / ایقاظ

 • Uyandırma. (Arapça)
 • Uyarma. (Arapça)
 • Îkâz edilmek: Uyarılmak. (Arapça)
 • Îkâz etmek: Uyarmak. (Arapça)

ikaz etmek

 • Uyarmak.

kahz

 • (Ok atmak.
 • Sıçramak.
 • Yarmak.

kama

 • İki tarafı keskin, ucu sivri ve enli bıçak.
 • Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi.
 • Ağaç, kütük ve sâireyi yarmak için kullanılan ucu ince, arka tarafı kalın ağaç veya demir takoz.

mahr

 • (Çoğulu: Mevâhır) Yarmak.
 • Yükseltmek.
 • Rüzgârın çıkardığı gürültü.

makk

 • Yarmak.

mezabi / mezabî

 • Yer yarmak, kazmak.

müşareme

 • Birbirinin başını yarmak.
 • Hediyeleşmek, atâ etmek.

nakf

 • (Çoğulu: Nuküf-Enkâf) Başı dimağından yarmak.
 • Bakış, nazar.

nakh

 • Başı dimağından yarmak.

remg

 • Bâtıl etmek.
 • Baş yarmak.

şaab

 • Ayrılmak.
 • Yarmak.

sad'

 • Yarılmak, yarmak.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Göstermek. İzhar etmek.
 • Beyân ve meyl etmek, açıklamak.

sada'

 • Kasd ve teveccüh eyleme.
 • Bir şeyi âşikâre söylemek.
 • Mevkiine tevcih ve isabet ettirmek.
 • Kat'etmek.
 • İzhar ve beyan etmek.
 • Yarık ve çatlak. Bir şeyi ikiye yarmak.

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

şatbe

 • (Çoğulu: Şütab-Şütub) Hurma ağacının budağı.
 • Yaş ekin yaprağı.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Uzun boylu kadın.

savh

 • Yarmak.
 • Ayırmak.
 • İşitmek, duymak.

şedh

 • Baş yarmak.
 • Kırmak.
 • Atın yüzünde beyazlığın çok olması.

şekk

 • (Çoğulu: Şükuk) Şüphe, zan. Bir şeyin varlığı ile yokluğu arasında tereddüt etmek.
 • Lüzum.
 • Yarmak.
 • Yapışmak.

sel'

 • Baş yarmak.

sel'a

 • Hıyarcık hastalığı.
 • Yarmak.

sela'

 • Bir acı ağaç.
 • Medine'de bir dağ.
 • Yarmak. Parçalamak.
 • Ayak yarığı. (Bu mânâya Çoğulu: Sülu)

selg

 • Ayırmak.
 • Yarmak.

sema'

 • Yağlı yemek yedirmek.
 • Baş yarmak.
 • Ekmeği terid etmek.
 • Sakalı boyamak.

semg

 • Yarmak.

şer'ab

 • Uzun.
 • Uzununa kesmek. Uzunlamasına yarmak.

şerh

 • Her nesnenin evveli.
 • Her sene yeni doğan deve yavruları.
 • Yiğitlik.
 • Yarmak.
 • Yarmak, açmak, açıklamak; bir kitâbın metnini kelime kelime açıklayıp îzâh etmek.

şerm

 • Yarmak.
 • Atâ etmek, hediye vermek.

şerşere

 • Ateş üstüne koyunca cızlayıp ötmek.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Meta, mal mülk.
 • Ağırlık. (Bu mânâya Çoğulu: Şerâşir)

şikaf / şikâf

 • (Şikâften: "Yarmak" mastarından) Yarık, yırtık, çatlak. (Farsça)
 • Kelime sonuna gelerek "yırtıcı, yırtan" mânâsına kullanılır. Meselâ: Ciğer-şikâf : Ciğer parçalayan. (Farsça)

şilak

 • Cima etmek.
 • Vurmak.
 • Kulağı uzunlamasına yarmak.

tahrim

 • Yarmak. Pâre pâre kesmek, parçalamak.

takli'

 • (Kal'. den) Yarmak.
 • Mübalâğa ile koparmak. Kökünden söküp koparmak.

tasdi'

 • Rahatsız etmek. Sıkmak. Baş ağrıtmak.
 • Yarmak.
 • Perâkende etmek, dağıtmak.

tefcir

 • Yerden su kaynatıp akıtma.
 • Drenaj, oluk vs. gibi su yolları yaparak, bir yerde birikmiş olan suları akıtma işi.
 • Yarmak.

tefkıye

 • Yarmak.
 • Göz çıkarmak.

teflik

 • Yarmak.

teflil

 • Gedik açmak, yarmak.

teftih

 • (Çoğulu: Teftihât) (Feth. den) Açmak.
 • Bırakmak.
 • Yarmak, yardırmak.
 • Geğirmek.

tekevvük

 • Baş yarmak.
 • Basmak.

tenbih / tenbîh / تنبيه

 • Uyandırma. (Arapça)
 • Uyarı, tembih. (Arapça)
 • Tenbîh edilmek: (Arapça)
 • Uyandırılmak. (Arapça)
 • Uyarılmak, tembihlenmek. (Arapça)
 • Tenbîh etmek: Uyarmak, tembihlemek. (Arapça)

teşdih

 • Baş yarmak.

teşkik

 • (Şakk. dan) Parça parça yarma. İkiye ayırma. Yarmak.

tesli'

 • Yarmak.

teşrim

 • Yarmak.
 • Yırtmak.

tezabüh

 • Bir karış miktarı yeri yarmak.
 • Birbirini boğazlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın