LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yardım etmek ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

delalet

 • Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.
 • İşaret.

halbe

 • (Çoğulu: Halâbib) Bir yarış yapmak veya bir şeye yardım etmek için toplanan atlılar grubu.

hılf

 • Birbirine yardım etmek.
 • Ahdetmek.

i'da'

 • Düşman etmek.
 • Sıçratmak.
 • Geri getirmek.
 • Muavenet etmek, yardım etmek.

icaret

 • İcâr, ücret. Kiraya vermek.
 • Kurtarmak, yardım etmek.

ida'

 • Fasid olmak. Bozulmak.
 • Helâk olmak.
 • Yardım etmek.

ifza'

 • Medet etmek, yardım etmek.
 • Korkutmak.

igase / igâse

 • İmdada yetişmek, yardım etmek.
 • İmdada yetişmek, yardım etmek.

ihmal

 • Bir şeyi yüklemesi için yardım etmek. Yükletilmek.

imdat etmek

 • Yardım etmek.

intisar

 • Yardım etmek.
 • Hakkını tamamen almak.
 • Öc ve intikam almak.

is'ad

 • Mes'ud etmek. Mübarek eylemek. İâne, yardım etmek.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

muavenet / معاونت

 • Yardım. (Arapça)
 • Muavenet etmek: Yardım etmek. (Arapça)

muavenet etmek / muâvenet etmek

 • Yardım etmek.

mükanefe / mükânefe

 • Yardım etmek, muavenet.

müsbet hareket

 • Yapmak, yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hareket, davranış.

müsbet hizmet

 • Yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hizmet.

müstemidd

 • Yardım etmek isteyen.

müvazere

 • Yardım etmek, muâvenet.

muzaheret

 • Birbirine yardım etmek.
 • Arka olma, destek olma.

müzaheret

 • (Zahr. dan) Arkadan yardım etmek, korumak.

refd

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Yardım etmek.
 • Büyük kadeh.

sıla-i rahm

 • Akrabâyı, yâni ana, baba, dede, çocuklar ve torunları; süt ve evlilik yoluyla olan yakınları ziyâret etmek, gözetmek ve onlara yardım etmek.

tadafür

 • Bir yere toplanmak.
 • Yardım etmek, muâvenet etmek.

tegavün

 • Cem'olmak, toplanmak.
 • Kötü işe yardım etmek, şer işe muâvin olmak.

terafuk / terâfuk / ترافق

 • Yardımlaşma. (Arapça)
 • Terâfuk etmek: Birbirine yardım etmek. (Arapça)

tezahür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

vizare

 • Yardım etmek.
 • Kuvvet vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın