LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yaramaz ifadesini içeren 138 kelime bulundu...

aferca

 • Yaramaz huylu.

aks

 • Yaramaz huylu.
 • Katı kumlu yer.

alc

 • (Çoğulu: Uluc) Yaramaz huylu kişi.

amel-i talih / amel-i tâlih

 • Yaramaz iş, makbul olmayan amel.

ammered

 • Her şeyin uzunu.
 • Yaramaz huylu.
 • Belâ ve meşakkat.

anşet

 • (Çoğulu: Anâşit) Yaramaz.
 • Uzun.

asak

 • Darlık.
 • Hurma budağının yaramazı.

aşennet

 • (Çoğulu: Aşânit) Yaramaz huylu kimse.

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

atil

 • Şerli, şerir, yaramaz kişi.

atl

 • şerir. Sert tabiatlı. Yaramaz.
 • Şiddetle çekmek.

ayde

 • Yaramaz huylu.

bed

 • Fenâ. Kötü. Çirkin. Yaramaz. şer. şeni'. (Farsça)
 • Kötü, çirkin, işe yaramaz.

bedan

 • (Tekili: Bed) Kötüler, fenalar. Yaramazlar.
 • Çirkinler.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

bela / belâ

 • (c.: Belâyâ) Afet. Sıkıntı. Tasa, kaygı. Musibet. Mücazat. İmtihan. Dâhiye.
 • Yaramaz nesne.

berhay

 • Yaramaz, haylaz.

beşk

 • Yalan söylemek.
 • İşleri yaramaz olmak.
 • Deve, sür'atle gitmek.
 • Elbise dikmek.

bi-tail / bî-tail

 • Menfaatsiz, faydasız. İşe yaramaz, boşuna. (Farsça)

biza'

 • Birisine kaba muamelede bulunma.
 • Faydasız, boş yaramaz söz.

cedeme

 • (Çoğulu: Cüdem) Yaramaz dişi koyun.
 • Kısa boylu erkek.

cuur

 • Hurmanın gayet yaramazı, iyi olmayanı.

daar

 • Fısk.
 • Kapmak.
 • Yaramazlık.

dagve

 • (Çoğulu: Degavât-Degayât) Huyu yaramaz olmak, hulku çirkin olmak.

durr

 • Zayıflık. Hâli yaramaz olmak.

esve'

 • Yaramaz nesne.

fahiş

 • Ahlâka uymaz ve terbiyesiz olan.
 • Haddi tecavüz eden. Mübalâğalı.
 • Çok bahil. Nekir ve yaramaz şey.

fehhe

 • Zillet, horluk.
 • Yaramaz söz.

fery

 • İyi iş işlemek.
 • Meşin dikmek.
 • Yaramaz iş. Bir nesneyi ıslah için kesmek.

fesil / fesîl

 • (Çoğulu: Efsâl-Fisâl) Adi, yaramaz kimse.
 • Bağ çubukları dikmek.
 • (Çoğulu: Füslân) Hurma ağaçlarının küçüğü.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.

fus'ul

 • Akrep. Yaramaz, kötü kimse.

gafa

 • Her şeyin kemi ve yaramazı.
 • Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)

gafi / gafî

 • Her şeyin kemi, yaramazı, kötüsü.

gırre

 • Gaflet. Boş bir şeye aldanan.
 • Tevbeyi sonraya bırakıp, aldanan. Övünen, gururlu. Gâfil. İşe yaramaz.

gışş

 • Hıyânet etmek, hâinlik yapmak.
 • Yaramaz olmak.
 • Saf olmayıp karışık olmak.

habit / habît

 • Fâsid, yaramaz, bozuk.

hana

 • Yaramaz ve boş sözler konuşmak.

hansir

 • (Çoğulu: Hanâsir) Yaramaz, boş, faydasız.
 • Bir yerden taşınan veya göçen kimseler, eşya ve elbiselerini yükletip gittiklerinde yerde kalan kıymetsiz şeyler.

haşarı

 • Yaramaz, rahat durmaz, hırçın.

hasasa

 • (Çoğulu: Hasâs) Fakirlik.
 • Hali yaramaz olmak.
 • Küçük delik.
 • İki kişinin arasındaki açıklık.

haşef

 • Hurmanın yaramazı.
 • Eski elbise diken.
 • Devenin sütünün çok olması.

hatal

 • Boş ve yaramaz söz.

hati' / hatî'

 • Yaramaz kimse.

hay'ame

 • Yaramaz huylu, kötü mizaçlı.

haylaz / haylâz

 • Yaramaz, aylak.
 • Yaramaz.

haym

 • Yaramazlık yapmak.

hayşe

 • (Çoğulu: Huyuş) Yaramaz keten ipliğinden dokunmuş bez.

hazun

 • Yaramaz huylu kimse.

hergele / خرگله

 • Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü.
 • Böyle bir sürüye dahil olan hayvan.
 • Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam.
 • Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.
 • Sürünün başında giden kılavuz eşek. (Farsça)
 • Eşek sürüsü. (Farsça)
 • Haylaz, yaramaz adam. (Farsça)

hey'

 • Gönül dönmek.
 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Korkak olmak.

hıbse

 • Yaramaz, habis nesne.

hişve

 • Yaramaz kimse.
 • Çok rezil kimse.

hubs

 • Kötülük, fenalık, yaramazlık.

hubut

 • Bâtıl olmak. Beyhude, işe yaramaz olmak.

hufale

 • Arpa, buğday ve pirinç kabuğundan saçılan.
 • Her kabuklunun arınıp pâk olanı.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.
 • Yağ tortusu.
 • Şıra sıkıntısı ve kepeği.

ıhbas

 • İfsad etmek. Bozmak.
 • Yaramazlık öğretmek.

ıhna'

 • İfsad etmek, bozmak.
 • Yaramaz söz söylemek.

ıhsas

 • Yaramaz iş yapmak.

ıkam

 • şiddetli harpler.
 • Yaramaz huylu.

intihak

 • Zayıflatma, gücünü azaltma, kuvvetsizlendirme.
 • İşe yaramaz bir hale sokma.

ırabet

 • Yaramaz sözler söylemek, fuhşiyyat.

isaet

 • (Sû'. dan) Kötü iş işlemek. Kötülükte bulunmak. Yaramazlık.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

kandave

 • Yaramaz huylu.
 • Gıdası olmayan taam.
 • Büyük iri.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

kasi'

 • Yaramaz huylu, yaşlı ve boyu kısa olan kimse.

kaydehur

 • Yaramaz huylu.

kefl

 • Okşamak.
 • Kefil olmak.
 • Yaramaz gönüllü olan.

kesf

 • (Güneş veya Ay) ışığını kesme.
 • Görünmez olma.
 • Kesmek.
 • Yaramaz olmak.

key'

 • Yaramaz gönüllü olmak.

keys

 • Yaramaz huylu kişi.

kus'ul

 • Yaramaz, leim, lânet edilen kimse.
 • Kurt eniği.

la'v

 • Ahlâkı yaramaz kişi.
 • Haris adam.

lagy

 • Avaz, ses, savt.
 • Yaramaz fuhuş sözler.

lahz

 • Ahlâkı yaramaz kimse.

laks

 • Lâkab takmak.
 • Ayıplamak.
 • Yaramaz olmak.

lamme

 • Cin çarpması. Çarpıklık.
 • Yaramaz nesne.

leffat

 • Yaramaz huylu, ahmak adam.

leka'

 • (Lek'â) : Yaramaz, hakire kadın.

leüm

 • (Çoğulu: Liâm) Aslı alçak yaramaz kişi.

mande / mânde

 • Kalmış, yaramaz.

mauk

 • Şer, yaramaz.

melem

 • Yaramaz tenbel kimse.

melkean

 • Kötü, yaramaz kimse.

mermak

 • Yaramaz nesne.

moloz

 • Yapılardan artan veya viranelerden çıkartılan ufak taşlar.
 • Bir işe yaramaz insan.

muattıl

 • Atıl bırakan. İşsiz eden. İşe yaramaz hâle getiren.

musaytır

 • Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvâlini görüp gözetir olan kimse.
 • Musallat.
 • Galip. Yaramaz işlerden men' edip saklayan ve koruyan.

müsi

 • Yaramaz.

müsi'

 • (Sev'. den) Yaramaz, itaatsiz, iş görmez. Kötülük işleyen.

na-bekar / na-bekâr

 • İşsiz, işe yaramaz.

na-kare / na-kâre

 • Bir işe yaramaz olan. (Farsça)

nabekar / nâbekâr / نابكار

 • Hayırsız. (Farsça)
 • İşe yaramaz. (Farsça)

nakes / nâkes / ناكس

 • Soysuz, işe yaramaz. (Farsça)
 • Pinti, nekes. (Farsça)

nane molla

 • Mc: Beceriksiz, işe yaramaz, ağır hareketli mânalarında kullanılan bir tâbirdir.

nehs

 • Çok yaramaz nesne.

nezk

 • Yaramaz söz.
 • Süngü ile vurmak.

nısh

 • Terzilik.
 • Bir şeyi temizleyip yaramazını içinden çıkarıp hâlis yapmak.

nühuset

 • Yaramazlık, uğursuzluk. (Mübârek'in zıddı)

nüzü'

 • İfsad etmek, bozmak, aldatmak, yaramaz nesneye kandırmak.

parule

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Yonga. (Farsça)
 • Hayırsız ve işe yaramaz kişi. (Farsça)

ra'ra'

 • (C. Raâri') Kötü, alçak kimse.
 • Yaramaz gönüllü.
 • Çok uzun boylu adam.
 • Güzel itidalde olan kimse.

rezahat

 • Yorulmak.
 • Hali yaramaz, vaziyeti kötü olmak.

rir

 • Fâsid, bozuk, yaramaz.

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

safsafa

 • Elemek.
 • Asılsız yapmak.
 • İşe yaramaz hâle getirmek, yaramaz etmek. Hor ve hakir etmek.

sahmem

 • Hâlis (hayırda ve şerde kullanılır.)
 • Yaramaz huylu deve.

şaka'

 • Bedbahtlık.
 • Yaramazlık.

sakat

 • Bir tarafı bozuk, eksik veya asla bir işe yaramaz olan.
 • Yanlışlık (yazıda veya sözde).

şefşef

 • Yaramaz huylu.
 • Titremek.

segil

 • Yaramaz huylu kimse.
 • Cüssesi küçük, ayakları ince olan kimse.

şeks

 • Ahlâksız, yaramaz kimse.

şerar

 • "Şerir" den mastardır ve yaramazlık mânâsına gelir.
 • İnsanın yüzüne çarpan ses.

şeris

 • Yaramaz huylu kimse.

şesasa

 • şiddet.
 • Yaramazlık.
 • Sığır üstüne yük vurmak.
 • Kuru ve sert yer.
 • Acele.

şetame

 • Çirkin yüzlü ve yaramaz sözlü olmak.

setel

 • Her nesnenin kötüsü, yaramazı.

sevaiye

 • Yaramaz olmak.
 • Kederli ve gamkin olmak.

şeyn

 • Kusur, ayıp, noksan, kabahat. Yaramaz şey.

seyyie

 • Kötülük, günah, suç. Yaramazlık, fenâlık.

sezase

 • Kötü huylu ve yaramaz dirlikli olmak.

şıkve

 • Bedbahtlık.
 • Yaramazlık.

ta'sene

 • Ahlâkı yaramaz kadın.
 • Çok, kesir.

talih / طَالِحْ

 • Faydasız, yaramaz iş. (Kısmet ve kader mânasında: Bak: Tâli')
 • Kötü, yaramaz.

tarih

 • İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne.

tarsi'

 • (Göz) yaramaz olmak.

tefsil

 • Yaramaz ve kem nesne.

teka'ku'

 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Geri durmak.

tesefsüf

 • Yaramaz olmak.

teşeytun

 • Yaramazlık etmek.

tezebbu'

 • Kişinin hulku yaramaz olmak, kötü huylu olmak.

tıyere

 • Şom ve yaramaz görmek.

ul'ul

 • Yaramazlık.
 • Çağırmak.
 • Budak.

va'k

 • Yaramaz huylu kişi.

vara'

 • Haramdan ve yaramaz işlerden sakınmak.

zebg

 • Yaramaz huy, kötü alışkanlık.

zekzeke

 • Çirkin ve yaramaz huylu olmak.

zemha

 • Yaramaz huylu, bahil kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın