LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yaralı ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

akur

 • Yaralıyan, ısıran köpek. Kuduz, azgın köpek.
 • Çok şerir, kötü kimse.

biryan / biryân

 • Yaralı, yanık.

cankurtaran

 • t. Ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan vasıta.
 • Hasta ve yaralıları hastahaneye taşıyan otomobil. Ambulans.

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

cered

 • Yaralı, mecrûh. (Farsça)

cerha

 • Yaralı, yaralanmış.

cerih

 • (Cerh. den) Mecruh. Yaralanmış, yaralı.

ceriha-dar / ceriha-dâr

 • Cerihalı, yaralı. (Farsça)

çeşm-i alil / çeşm-i alîl

 • Ağlayan yaralı göz.

dağdar / dâğdâr

 • Yaralı, kızgın demirle dağlanmış.
 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)
 • Yanık, yaralı.

dil-figar

 • Gönlü yaralı, âşık. (Farsça)

dil-hun

 • Kalbi yaralı, yüreği kanlı. Mükedder, mağmum. (Farsça)

dil-riş

 • Dertli, kalbi yaralı, gönlü yaralı. (Farsça)

dilefgar / dilefgâr / دل افگار

 • Gönlü yaralı, aşık. (Farsça)

dilfigar / dilfigâr / دل فگار

 • Gönlü yaralı, aşık. (Farsça)

dilhaste / دلخواسته

 • Gönlü yaralı. (Farsça)

dilsuhte / dilsûhte / دل سوخته

 • Bağrı yanık, gönlü yaralı. (Farsça)

efgar

 • (Figâr) Yaralı, kötürüm, sakat, cerih. (Farsça)

feris / ferîs

 • (Çoğulu: Fersâ) Ağaç halka, çenber.
 • Yaralı. Maktul.

figar / figâr

 • Ceriha, yara. (Farsça)
 • İncinmiş, yaralı, müteessir manalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-figâr : Yüreği yaralı. (Farsça)

ilac

 • Derde devâ olan şey. Hastayı veya yaralıyı iyi etmek için içmek veya sürmek üzere verilen şey.
 • Devâ, mualece.
 • Mc: Tedbir, çare, tavsiye, derman.
 • Hastaya bakma, iyi olmasına çalışma.

kalb-i mecruh

 • Yaralı, yaralanmış kalb.
 • Yaralı kalb.

karih

 • Yaralı, cerihalı.
 • Çıbanlı.

kelim

 • Kendine söz söylenilen, kendine hitab olunan.
 • Hz. Musa'nın (A.S.) bir ünvanı.
 • Söz söyleyen, konuşan. İkinci şahıs.
 • Yaralı kimse.
 • Yaralı kimse.
 • Konuşulan kimse.

kısas / kısâs

 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

kulub-i mecruha / kulûb-i mecrûha

 • Yaralı kalpler.

mecruh / mecrûh / مجروح

 • Mânevî olarak hasta olan, yaralı olan.
 • Yaralı. Yaralanmış.
 • Huk: İnandırıcı sözlerle çürütülmüş fikir, davâ.
 • Yaralı.
 • Yaralı. (Arapça)

mecruhin / mecruhîn / mecrûhîn / مجروحين

 • (Tekili: Mecruh) Yaralılar. Yaralanmış olanlar.
 • Yaralılar. (Arapça)

medbur

 • Zengin. Malı mülkü ve serveti çok olan.
 • Yaralı, mecruh.

meklum

 • Yaralı, mecruh. Yaralanmış.

merda

 • Yaralılar. Hastalar.

mültehab

 • Yaralı, iltihaplı.

mültehap

 • İltihaplanmış, yaralı.

mütekarrih

 • (Karh. dan) Yaralı, çıbanlı. Cerahatli yara veya çıban.

rahnedar / rahnedâr

 • Yaralı.

resis

 • Yaralı, mecruh.
 • Köhne, eski. Eskimiş, yıpranmış.

riş

 • Yara. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)
 • Tüy. Kıl. Kuş kanadı. (Farsça)
 • Sakal. (Farsça)

şikestedil / شكسته دل

 • Gönlü yaralı. (Farsça)

sine-çak / sine-çâk

 • Göğsü, yüreği yaralı.

sineçak / sîneçâk / سيه چاک

 • Göğsü parçalanmış, göğsü yaralı. (Arapça - Farsça)

zahmdar / zahmdâr / زخمدار

 • Yaralı, mecruh. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)

zahmhurde

 • Mecruh, yaralı. (Farsça)

zahmin

 • Yaralı, mecruh. (Farsça)

zahmnak

 • Yaralı, zahmzede, mecruh. (Farsça)

zahmzede / زخم زده

 • Yaralı. Mecruh. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)