LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yapılmış ifadesini içeren 211 kelime bulundu...

aba / abâ

 • Yünden yapılmış kaba kumaş.
 • Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise.
 • Yünlü kumaştan yapılmış hırka.
 • Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi.

abadi / abadî

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.

adapte

 • Adaptasyonu yapılmış, tamamlanmış. (Fransızca)

afv-i anil ceraha

 • Huk: Kendisine cinayet yapılmış olan kimsenin, yaralanmadan dolayı malik olduğu kısas, diyet veya hükümet-i adl; yani, ehl-i vukufca tayin edilen diyet hakkını caniye bağışlamasıdır.

ahbiye

 • (Tekili: Hıbâ) Kıldan yapılmış göçebe çadırı.
 • Keçe ve kıldan yapılan evlerde konup göçen Türkler.

ahenin

 • Demirden yapılmış, çok kuvvetli, pek sağlam.

akhaf

 • (Tekili: Kıhf) Ağaç kaplar, ağaçtan yapılmış kaplar.
 • Kafa tasları.

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

ale / âle

 • Güneş, yağmur gibi etkenlerden korunmak için yapılmış barınak.
 • Fakirlik.

amut / amût

 • Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde yapılmış olan kuş yuvası. (Farsça)

amyant

 • Kolayca bükülebilen, ateşe dayanıklı liflerden yapılmış bir çeşit asbest.

atlas

 • İpekten yapılmış kumaş. Üstü ipek, altı pamuk kumaş.
 • Düz tüysüz.
 • Büyük harita.
 • Atlas Okyanusu.
 • İpekten yapılmış kumaş.

ayar

 • Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.
 • Saadete, mutluluğa doğru gitme.

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

ayine-i iskender

 • Makedonya kralı Büyük İskender'in aynası. Rivayetlere göre, bu ayna Aristo tarafından yapılmış ve İskenderiye şehrinde yüksekçe bir yere konulmuştur. Bu sayede İskender, yüz fersah uzaklıktaki düşmanlarını aynada görürmüş.

azin / âzîn

 • Kaide, kanun. (Farsça)
 • Süs, zinet, güzellik. (Farsça)
 • Yoğurttan yağ çıkarmak için hususi olarak yapılmış yayık. (Farsça)

azmi / azmî

 • Kemikli, kemikten yapılmış.

babzen

 • Ağaçtan veya demirden yapılmış olan kebap şişi. (Farsça)

bad-per

 • Kağıttan yapılmış olan uçurtma. (Farsça)
 • Hodbin, kendini beğenen ve öven kimse. (Farsça)
 • Kamçı topacı. (Farsça)

bağdadi / bağdadî

 • Bağdad şehrine mensub. Bağdad ahalisinden olan. Bağdadlı.
 • Dar, ensiz tahta pervazlarından yapılmış ve üstü sıvanmış bölme veya tavan.

bagiz

 • Adavet olunmuş, düşmanlık yapılmış.

bahtak

 • Evvelce savaşlarda başa giyilen demirden yapılmış başlık. Miğfer. (Farsça)

batt

 • Kaz.
 • Kaz şeklinde yapılmış olan sürahi, su kabı.

bayrak

 • Devletin belirli alâmetlerini hâvi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak, alem.

bengah

 • Keçeden yapılmış olan Türkmen evi. (Farsça)
 • Âmirlere ve büyük rütbeli şahıslara ait çadır. (Farsça)

beştek

 • (Beştük) Zarf. Vazo. Kap. Kâse. Çiniden yapılmış saksı. (Farsça)

betonarme

 • İskeleti demir çubuklardan yapılmış olan beton. (Fransızca)

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

beyt-ül ankebut / beyt-ül ankebût

 • Örümcek yuvası.
 • Mc: Derme çatma yapılmış ev.
 • Dayanıksız ve kuvvetsiz şey.

bicu / bicû

 • ( Custen : Aramak) mastarının emir köküne "bi" eklenerek yapılmıştır. Ara, bul mânasında emirdir.
 • (Custen: Aramak) mastarının emir köküne "bi" eklenerek yapılmıştır. Ara, bul meâlinde emirdir.

bilad-ı amire / bilâd-ı âmire

 • İmar edilmiş, yapılmış beldeler.
 • Devlet idaresindeki yerler.

bühüvv

 • (Tekili: Behv) Misafirlere mahsus odalar.
 • Hayvanlar için yerin altına yapılmış ahırlar.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cevin / cevîn / جوین

 • Arpadan yapılmış şey. Arpa unu. (Farsça)
 • Arpadan yapılmış. (Farsça)

cirit

 • Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Sulh zamanlarında talim mahiyetinde yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. Türklerin makbul bir sporu idi.

daraka

 • (Çoğulu: Derk- Edrâk-Dırâk) Deriden yapılmış olan kalkan.
 • Gırtlağın hançereyi meydana getiren kıkırdaklarından kalkan şeklinde olanı.

dav'

 • Kaymağı alınmış sığır sütünden yapılmış ekşi yoğurt ve ayran.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

dest-vane

 • Savaşta giyilen demirden yapılmış eldiven. (Farsça)
 • Kadınların kollarına taktıkları süs eşyası, bilezik. (Farsça)
 • Meclisin baş kısmı. (Farsça)

devair-i masnuat / devâir-i masnuat

 • San'atla yapılmış şeylerin oluşturduğu daireler.

dig

 • Topraktan yapılmış tencere, çömlek. (Farsça)

dümye

 • (Çoğulu: Dümâ) Oyun.
 • Ağaçtan yapılmış nakışlı suret. Sanem.

ecribe

 • (Tekili: Cirâb) Dağarcıklar, meşin veya bezden yapılmış olan çantalar.

eser-i akıl

 • Akıl eseri, akıl yoluyla yapılmış eser.

ezmayiş

 • Tahtadan yapılmış demir temrenli bir cins ok.

fantezi

 • yun. Çeşitli ve süslü. Müsrifane süs isteğinden doğan hayal hareketi ile yapılmış süslü eşya veya süslenmek. Ağırbaşlı olmayan.

fanus

 • yun. Fener. Sâbit ve süslü fener.
 • Kim: Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak.

fustat

 • Kıldan yapılmış büyük çadır.

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

galiye

 • Galeyan eden.
 • Değerinden çok pahalı.
 • Misk ve amberden yapılmış meşhur koku.
 • Hoş kokulu kıymetli madde.

gerdena

 • Kuş veya kuzu çevirmesi. (Farsça)
 • Yürümeye yeni başlayan çocukları, yürümeye alıştırmak için yapılmış bir cins araba. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)
 • Fırıldak, topaç. (Farsça)

gez

 • Arşın, endaze. (Farsça)
 • İlgın ağacı. (Farsça)
 • Okun çentiği. (Farsça)
 • Tâlim için yapılmış kısa ok. (Farsça)

gisu-bend / gîsu-bend

 • Saç örgüsü, saç bağı. (Farsça)
 • Altundan yapılmış kadın tarağı. (Farsça)

göynük

 • Arpa torbası.
 • Ufak süt kabı.
 • Kıldan yapılmış yoğurt torbası.

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

gurve

 • Burnun ucundaki kıkırdaktan yapılmış yumuşak kısım.

hadaid

 • (Tekili: Hadîd) Demirden yapılmış şeyler. Sert şeyler.

hadeng

 • (Hadenk) Kayın ağacı. (Farsça)
 • Kayın ağacından yapılmış ok. (Farsça)

hadib / hadîb

 • Kınalı, kına yapılmış.
 • Boyalı, boyanmış.

hah

 • (Hasten : "İstemek" mastarından yapılmıştır.) Kelimenin sonuna getirilerek isteyen, ister mânasında terkib yapılır. Meselâ: Bed-hah : Kötülük isteyen. (Farsça)

halhal

 • Eskiden kadınların süs için ayaklarının topuklariyle baldırları arasına yani ayak bileklerine taktıkları altundan veya gümüşten yapılmış halka. Ayak bileziği.

halita

 • Karışık halde olan. Karma. İki veya muhtelif maddelerden yapılmış.
 • Madenlerin birbirleriyle birleşmelerinden hâsıl olan mürekkep madde.

hame-i zerrin / hâme-i zerrin

 • Altın kalem, altından yapılmış kalem.

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

harekat-ı sabıka / harekât-ı sabıka

 • Geçen, daha önce yapılmış hareketler.

harir

 • İpek. İpekten yapılmış.
 • Harâretli. Sıcak.

hatem-i tai / hatem-i taî

 • (Ebu Adi bin Abdullah bin Said) Arab kabile reislerinin büyüklerinden ve şairlerinden olup, cömertliği ile meşhurdur. Adı, cömertlik ve keremde darb-ı mesel halini almıştır. Bazı şiirleri toplanarak bir divan yapılmış ve Londra'da bastırılmıştır. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zamanına yetişmiş ise, de,

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

hazef

 • Çamurdan yapılmış olup ateşte pişirilen şeyler. Çanak, çömlek.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

hiba

 • (Çoğulu: Ahbiye) Abadan veya keçeden yapılmış göçebe çadırı, oba.

hicaz demiryolu

 • Şam'dan Hayfa'ya kadar uzanan demiryolu. Yapımına 1900'de başlanan bu demiryolunun uzunluğu 1465 km, genişliği ise 1050 m. idi. Başlıca özelliği tamamıyla İslâm dünyasının yardımı ile yapılmış olmasıdır. II.Abdülhamid zamanında yapılan bu demiryolu 1908 yılında tamamlanmıştır.

hırka

 • Kalınca kumaştan yapılmış elbise.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hokka

 • Cam, seramik veya metalden yapılmış küçük kutu biçimindeki kap. (Bilhassa içine mürekkep konulur.)

hududname

 • Memleket sınırını belirleyen vesika. Harp veya diğer bir ihtilaf sonunda iki taraf murahhaslarınca yerinde tetkik edilerek tanzim olunan harita ve rapor. (Farsça)
 • Memleket dahilindeki bir çiftlik veya arazinin sınırlarını göstermek üzere yapılmış olan vesika. (Farsça)

hulb

 • Domuz kılı. Kalın kıl. Yele kılı.
 • Kıldan yapılmış kalem, kıl fırça.

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hurc

 • Meşinden veya çadır bezi gibi şeylerden yapılmış büyük heybe ve sandık. Meşinden yapılan bu heybe ve sandıklar arka taraflarındaki meşin kollarla hayvanların semerine bağlanır ve iki hurc bir hayvana yüklenirdi. Eski zamanın uzun yolculuklarında kullanılırdı. Eskiden İstanbulun meşhur yangınlarında

huss

 • (Çoğulu: Husas) Kamıştan yapılmış ev.

ibrişim

 • İpek ipliği, bükülmüş ipek.
 • İbrişimden yapılmış.
 • Bükülmüş ipek, ipekten yapılmış iplik.
 • İpekten yapılmış iplik.

içtihadat-ı safiyane ve halisane / içtihadât-ı sâfiyâne ve hâlisâne

 • Samimi ve sâfi bir inanç ve niyetle yapılmış içtihadlar.

idave

 • (Çoğulu: Edâvâ) Deriden yapılmış su kabı. Asker matarası.

ıhlamur

 • Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç.
 • Ihlamur ağacından yapılmış.

ihtibal

 • (Habl. den) İpten yapılmış ağ ile tuzak kurma.

ılıca

 • Sıcak pınar suyu. Bunların yerden kaynayanına kaynarca; üzerine bina veya kubbe yapılmış olanına ise kaplıca denir.

iltizamiye

 • Bilerek yapılmış olan ve iltizama müteallik.

intizam-ı kasdi / intizam-ı kasdî

 • Özellikle ve kasden yapılmış bir düzen.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

istihkamat-ı muttasıla / istihkâmât-ı muttasıla

 • Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır.

kaba-yı ahenin / kaba-yı âhenin

 • Demirden yapılmış elbise. Zırh.

kabe-i muazzama / kâbe-i muazzama

 • Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi. Arabistan'ın Mekke-i mükerreme şehrindeki Mescid-i Harâm'ın ortasında bulunan taştan yapılmış dört köşeli binâ. Beytullah, Beyt-ül-haram, Bekke, Beyt-ül-atîk, Hâtime, Basse, Kadîs, Nâzır, Karye-i Kadîme adları ile de anılmıştır.

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kaplıca

 • Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.

kargil / kârgil

 • Kerpiçten yapılmış bina. (Farsça)

kargir / kârgir

 • Taş veya harçla yapılmış olan. (Farsça)
 • İş tutan, iş yapan. (Farsça)
 • Taş ve harçla yapılmış olan.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kasr-ı müşeyyed

 • Sağlam yapılmış büyük köşk, saray.
 • Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman.

kasr-ı müşeyyed-i alem / kasr-ı müşeyyed-i âlem

 • Sağlam yapılmış âlem sarayı.

kaza / kazâ

 • Allah'ın ezeldeki hükmü
 • Kadılık (ilçe) merkezi.
 • Kadılık etme işi, mahkemenin kararı, hükmü.
 • Yapma, yapılma, işleme.
 • İstemeden yapılmış bir kötülük.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kendure

 • Peşkir. (Farsça)
 • Deriden yapılmış büyük sofra. (Farsça)

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamaları için yapılmış büyük hanlar.

kıls

 • (Çoğulu: Kulus) İftira etmek.
 • Atmak.
 • Liften yapılmış kalın ip.
 • Kusmak.
 • Kap dolup dökülmek.

kırba / قربه

 • Deriden yapılmış su kabı. (Arapça)

kıt'a

 • (Çoğulu: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri.
 • Memleket. Ülke.
 • Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım.
 • Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası.
 • Ask: Çok kalabalık olmayan askerî kuvvet.
 • Edb: En az iki beyitten yapılmış manzum

körük

 • Ateşi havalandırmak için yapılmış bir âlet.
 • Hava ile çalışan bazı çalgıların hava vermeğe mahsus kısmı.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

levziyyat

 • Bademle yapılmış tatlılar.

ma'deni / ma'denî

 • Madenden yapılmış.
 • Madenle alâkalı.

ma'mul

 • (Amel. den) Yapılmış, işlenmiş.
 • Gr: Avamil'in ikinci bâbı.

ma'mulat / ma'mulât

 • İmal edilmiş, yapılmış şeyler. Makine veya elle işlenmiş eşya.

ma'rifet

 • Herkesin yapamadığı ustalık, ustalıkla yapılmış olan şey.
 • Bilme, biliş, bilgelik.

madrus

 • Örülerek yapılmış. Örülmüş şey.

mahmuz

 • (Mihmaz. dan) Binilen hayvanın sür'atini arttırmak maksadıyla dürtme için potin yahut çizmenin ökçesine takılan demirden yapılmış âlet.
 • Kovanların çerçevelerine peteği tesbit etmek için kullanılan mâden tekerlekçik.
 • Bir yapıyı veya duvarı, dıştan beslemek için kullanılan dest

maktaa

 • Eskiden üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemikten veyâ mâdenden yapılmış âlet.

mamul / mâmul / mâmûl / mamûl / معمول

 • İmal edilmiş, yapılmış.
 • Yapılmış.
 • Yapılmış, imal edilmiş. (Arapça)
 • Alışılmış. (Arapça)

mamulat / mâmulât / mâmûlât

 • Yapılmış ürünler, imâl edilmiş şeyler.
 • Yapılmış şeyler.

masnu / masnû

 • San'atlı yapılmış eser.
 • Sanatla yapılmış eser.

masnu'

 • (Sun'. dan) San'atla yapılan, yapılmış. Yapma, yapmacık.

masnuat / masnûât

 • Sanatlı yapılmış eserler.

matara

 • Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı.

matba'

 • Tab olunmuş, yapılmış.

mazrus

 • Örülmüş, örülerek yapılmış. Diş takımı.

mebni / mebnî

 • Yapılmış. Kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak.
 • ... den dolayı... e binâen.
 • Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime.
 • Yapılmış kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan.
 • ...den dolayı.

mec'ul / mec'ûl

 • Yapılmış. Meydana çıkarılmış. İkame ve ihdas olunmuş olan.
 • Yapılmış.
 • Meydana çıkarılmış, yapılmış olan, yapmacık, uydurma.

mecbur

 • Zor görmüş. Zorla bir işe girişmiş. İcbar görmüş.
 • Hatırı alınmış, gönlü yapılmış. (Hakiki manası: Kırıldıktan sonra bütünlenmiş.)

mêcul

 • Yapılmış.

mef'ul

 • İşlenmiş, yapılmış, kılınmış.
 • Tümleç.

mef'uliyet

 • Edilgenlik, yapılmışlık; bir failin fiilinin tesiriyle olma durumu.

mefail

 • (Tekili: Mef'ul) İşlenmiş ve yapılmış işler.

mefhum-u kıyasi / mefhum-u kıyasî

 • Kıyâsî kavram; bir ölçüye göre yapılmış kavram, kalıplaşmış kavram.

mefreş

 • Eskiden göç sırasında yatak ve şilte taşımada kullanılan meşinden veya çadır bezinden yapılmış harar.

menkuş

 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.

merek

 • Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kârgir veya kerpiçten yapılmış bina. Samanlık.

meshur

 • Büyülenmiş, kendine sihir yapılmış.
 • Büyülü gibi tutkun.

meşid / meşîd

 • Harçla yapılmış sağlam bina. Sıvanmış bina.

meşk

 • Kırba. Tulumdan yapılmış su kabı. (Farsça)

mest

 • Abdest alırken ayağın yıkanması farz olan yerini yâni topuklarla birlikte ayakları örten deriden yapılmış su geçirmez ayakkabı.

minber

 • Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.

minyatür

 • Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca "minyatura" kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan "hurde nakış" denilirdi.
 • İnce bir san'atla yapılmış küçük resimler.

mücerreb

 • Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş.
 • Makbul.

müdemmem

 • Dar olmuş, dar yapılmış.
 • Örülmüş ve yapılmış kuyu.

müessesat / müessesât

 • (Tekili: Müessese) Müesseseler. Kurumlar, kuruluşlar.
 • Yapılmış olanlar. Binalar. Daireler.

muhaddar

 • Yeşil renkle boyanmış. Rengi yeşil yapılmış.

muhalla

 • Süslenmiş. Süs yapılmış.

muhattat

 • (Hatt. dan) Çizilmiş, resmi yapılmış.

mühenned

 • Hint demirinden yapılmış kılınç. Keskin kılınç.

mükerrer

 • Tekrarlı. Tekrar olunmuş. İki veya daha fazla aynısı yapılmış.

mükevven

 • (Kevn. den) Yapılmış. Tekvin edilmiş olan. Yaratılmış. Meydana getirilmiş olan.

mükevvenat / mükevvenât

 • Yapılmış ve yaratılmışlar. Bütün mahlukat.

muktebes / مقتبس

 • İktibas edilmiş, alıntı yapılmış, aktarılmış.
 • Alıntı yapılmış. (Arapça)

mümessil-i leh

 • Kendisi hakkında, lehinde mümessillik yapılmış, vekâlet edilmiş. Lehinde temsil edilmiş.

mün'akid / منعقد

 • Yapılmış, imzalanmış, kabul edilmiş. (Arapça)

müneccemen

 • Parça parça yapılmış olarak. Kısım kısım.

mürefref

 • İnce, nazik kumaştan yapılmış.
 • Dalları sallanan nâzik lâtif ağaç.
 • Sürü sürü, grup grup.
 • Yeşil elbise.

mürekkeb

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.

mürekkebat / mürekkebât

 • Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

musaggar

 • (Sagir. den) Küçültülmüş. Tasgir olunmuş, küçük yapılmış.

müsahhar

 • (Sihr. den) Büyülenmiş, büyü ile aldatılmış, kendisine sihir yapılmış.

musanna / musannâ

 • San'atla yapılmış.

musanna'

 • Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan.
 • Uydurulmuş, yapmacık.

müseddid

 • (Sedd. den) Tıkayan, sed yapan.
 • Tıkanmış, sed yapılmış, mesdud.
 • (Sedad. dan) Doğrultan. Doğru yola sevkeden.

müşte

 • Yumruk, muşta. (Farsça)
 • Birine vurmak için ele veya parmaklara geçirilen demirden yapılmış âlet. (Farsça)
 • Kunduracıların deriyi vurarak inceltmekte kullandıkları maden tokmak. (Farsça)

mutva

 • Dürülmüş, bükülmüş.
 • Örülmüş.
 • Yapılmış.

muvazzah

 • Açıklanmış. İzahı yapılmış. Açık, anlaşılır şekilde.

müzehheb

 • Altından yapılmış; altın suyu ile süslenmiş, yaldızlanmış.

naki

 • (Nakiye) Temiz, pâk.
 • Çok takvalı, temiz insan.
 • Has undan yapılmış beyaz ekmek.

nayin

 • Kamıştan yapılmış, sazdan yapılmış. (Farsça)

nefir / nefîr / نفير

 • Boynuzdan yapılmış boru. (Arapça)

nev-icad

 • Evvelce yok iken sonradan yapılmış. Yeniden meydana getirilmiş. (Farsça)

nevbünyan

 • Yeni yapılı, yeni yapılmış. (Farsça)

nigar / nigâr

 • Güzel yüzlü sevgili. (Farsça)
 • Nakış. Resim. (Farsça)
 • Nakşeden. (Farsça)
 • Put, sânem. (Farsça)
 • Resmi yapılmış, resmedilmiş. (Farsça)

nutu'

 • (Tekili: Nat') Meşinden yapılmış döşekler.
 • Sofra bezleri.

oba

 • Ev biçimi, birkaç direkli, uzun bölüntülü keçeden yapılmış göçebe çadırı.
 • Çadırlardan müteşekkil küçük topluluk.
 • Göçebe ailesi. Çadır halkı.

peşmin

 • (Peşmine) Yünden yapılmış. Yapağıdan yapılma. (Farsça)
 • Sâde ve süssüz elbise. (Farsça)

pota

 • Toprak veya mâdenden yapılmış, kimyacı, eczâcı, mâdenci veya kuyumcu âletlerindendir. Altın, gümüş ve benzeri mâdenlerin eritilimesine mahsustur. (Farsça)

ress

 • Taşla yapılmış, taşla örülmüş kuyu.
 • Semud taifesinden kalmış bir kuyunun adı.
 • Maden.
 • Dere.
 • İnsanlar arasında ıslah ve ifsad etmek.

ruhami / ruhamî

 • Mermerden yapılmış. Mermerle ilgili.

sahıre

 • (Çoğulu: Savahır) Topraktan yapılmış bir kap.

sanayi-i nefise

 • Güzel san'atlar. insanın çok hoşuna giden ve çok üstün san'atkârlıkla yapılmış eserler.

şebeke

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.

sengin

 • Taştan olan, taştan yapılmış. (Farsça)

sifal

 • (Sifâle) Topraktan yapılmış (çanak, çömlek, testi gibi) şey. (Farsça)
 • Orak. (Farsça)
 • Fıstık, ceviz, bâdem kabuğu. (Farsça)

sifalin / sifâlîn / سفالين

 • Topraktan yapılmış. (Farsça)

sika'

 • Sakaların içine su doldurdukları köseleden yapılmış kap, kırba.

şişe / şîşe

 • Camdan yapılmış ağzı dar uzunca kap. Lâmbaya geçirilen camdan küçük baca.
 • Çeşitli maksatlarla çakılan çıta.
 • Lâmbaya geçirilen sırça, camdan yapılmış küçük baca, camdan yapılmış dar ağızlı uzun kap.

suf

 • (Çoğulu: Evsâf) Yün dokuma. Yünden yapılmış dokuma.
 • Yün, yapağı, ibrişim.

sündüs-misal

 • Sündüsten yapılmış gibi. (Farsça)

sündüsi / sündüsî

 • Sündüsten yapılmış.

sündüsmisal

 • İpekten yapılmış kumaş gibi.

tahkimat

 • Bir yeri düşmanın hücumuna karşı savunmak maksadıyla yapılmış düzenlemeler ve tesisler.

timsal / timsâl

 • Kumaşa, kâğıda, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı resimler.

tuluk

 • Deriden yapılmış su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı.

tumar

 • (Çoğulu: Tevâmir) Dürülüp yuvarlak yapılmış şey, tomar.

tura

 • (Aslı: Tuğra) t. Topuz gibi yapılmış mendil, kuşak gibi oyun âleti. Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
 • Kamçı, örme kırbaç.
 • Demet, bağ, paket.

uhud muharebesi

 • Uhud, Medine-i Münevvere'nin bir mil kuzeyinde kırmızı bir dağ olup, Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ashâbıyla Kureyşliler arasında vuku bulmuş olan Uhud Gazasıyla meşhurdur.Uhud gazası, hicretten 2 sene 6 ay 7 gün sonra olmuştur. Bunun zahirî sebebi: Daha evvel yapılmış olan Bedir Gazasında Kureyşlile

ukunne

 • (Çoğulu: Ukun) Taştan yapılmış nesne.

ustam

 • Güvenilir, emin. İtimad edilir. (Farsça)
 • Altın veya gümüşten yapılmış at eğeri. (Farsça)

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

vati

 • Yumuşak ve kolay olan şey. (Kuş tüyünden yapılmış yastık gibi)

veseniyye

 • Putperestlik, puta tapma inancı. Taştan yapılmış heykellere tapınma. Taştan yapılmış heykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir.

vezin

 • Hamur yapılmış ebucehil karpuzu.
 • Asil.
 • Sabit.

yekdest

 • Bir elli, tek elli. (Farsça)
 • Bir çeşit, bir cins. (Farsça)
 • Eskiden yapılmış bir çeşit rende. (Farsça)

yeleb

 • Beyaz deve.
 • Polat demir.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Deriden yapılmış cübbe, zırh ve gömlek.
 • Kalkan.

zaris

 • Taşla yapılmış kuyu.

zerrin / zerrîn

 • Altından yapılmış. Altın gibi parlak. Sarı (Farsça)
 • Altından yapılmış.

zıkki / zıkkî

 • Deriden yapılmış su tulumu.

zırh

 • Demirden yapılmış koruyucu giysi, savaş elbisesi.