LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yağmuru ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

baran-ı feyz ve rahmet / bârân-ı feyz ve rahmet

 • İlâhî rahmet, feyz ve bereket yağmuru.

baran-ı feyz-i rahmet / bârân-ı feyz-i rahmet

 • İlâhî rahmet, feyz ve bereket yağmuru.

baran-ı marifet / bârân-ı mârifet

 • Allah'ı tanıma, bilme yağmuru.

büak

 • Yağmuru şiddetle yağan bulut.

cefl

 • Yağmuru yağmış bulut.

dehn

 • Değnekle vurmak.
 • Yağmurun, yeri ıslatması.
 • Bir şeyi yağlamak.
 • Bir kimseye münâfıkane muâmele etmek.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

harisa / harîsa

 • Yağmuruyla yer yüzünü süpürüp gideren bulut.
 • Kan çıkmayan azıcık baş yarığı.

hasif / hasîf

 • (Çoğulu: Husef) Suyu hiç kesilmeyen su kuyusu.
 • Yağmuru çok olan bulut.

hiff

 • Yağmurunu döküp hafiflemiş bulut.
 • Biçilmediğinden tanesi dağılmış ekin.
 • Bir nevi balık.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

lahh

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yağmuru kesilmeyen bulut.

lü'lü'-bar / lü'lü'-bâr

 • İnci yağmuru. İnci yağdıran. (Farsça)

ma-i nisan / mâ-i nisan

 • Nisan yağmuru.

mevsume

 • Tamamen baştan aşağı süslü zırh.
 • Bahar yağmuru ile ıslanmış toprak.

mücellel

 • Yağmuru her yere yağan bulut.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

müzn

 • Ak bulut, yağmuru az olan bulut.

nasr

 • Yardım, üstünlük, yenme, galip kılma.
 • Yağmurun her yeri sulaması.

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

remel

 • (Çoğulu: Ermâl) Yelmek.
 • Yağmurun az yağması.
 • Vahşi sığırın ayağında olan hatlar.

remi

 • (Çoğulu: Ermiye) Yağmuru iri olan ve yere şiddetle inen bulut.

sahsah

 • Yağmurun sert ve katı yağması.

şeteviyy

 • Kışa mensup, kış ile ilgili.
 • Kış evi.
 • Kış kaftanı, kışlık elbise.
 • Kış yağmuru.

sühnun

 • Rüzgârın ve yağmurun evveli.

surrad

 • Yağmuru olmayan ince bulut.

te'lis

 • Durdurmak, ikâmet.
 • Yağmurun devamlı yağması.

tedeyyüm

 • Yağmurun sert yağması.

tehtan

 • Yağmurun ulaştırı yağması.

vakt-i nüzul

 • İnme zamanı, yağmurun yağma zamanı.

vedk

 • Yağmur. Yağmurun damlaması.
 • Alışıp üns ve ülfet etmek. Yakın olmak.

vely

 • Birbiri ardı sıra gelme. Tâkib etme.
 • Çıkma. Olma.
 • Yaz yağmurundan sonra olan yağmur.
 • Yakınlık.