LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yıkılma ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

harab / harâb / خراب

 • Yok olma, yıkılma.
 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harabiyet

 • (Harabî) Yıkılma. Yıkılış. Parçalanıp dağılış. Zillet ve sefalet içinde

harabiyet-i alem / harabiyet-i âlem

 • Âlemin yıkılması.

harap olmak

 • Yıkılmak.

hedde

 • Duvarın yıkılmasından çıkan gürültü.

helak / helâk

 • Yıkılma, bitme, mahvolma.
 • Harislik ve pek düşkünlük.
 • Azab. Korku, havf.
 • Fakr.
 • Mahvolma, yıkılma.

helaket / helâket

 • Yıkılma. mahvolma. Felâket.
 • Helâk olma, yıkılma.

hevr

 • Birisini itham etmek, töhmet. Zan. Takdir ve tahmin etmek.
 • Binayı yıkmak, yıkılmak.
 • Sulu, ağaçlı yer.
 • Koyun sürüsü.

inhicam

 • (Bina) çöküp yıkılma.

inhidam / inhidâm / انهدام / اِنْهِدَامْ

 • Çökme, yıkılma. Viran olma.
 • Yıkılma, harab olma.
 • Yıkılma.
 • Yıkılma. (Arapça)
 • Yıkılma.

inkıdad

 • Yıkılma.
 • Perakende olup dağılma.
 • Kuş havadan süzülüp inme.

kagşar

 • Yıkılmak üzere. Yıkılıp harabolmaya yüz tutmuş.

kaimen

 • Ayakta durarak. Yıkılmamış.
 • Canlı olarak.

lakaf

 • Duvar yıkılmak.

mahkum-u inkıraz / mahkûm-u inkıraz

 • Yıkılmaya, yok olmaya mahkûm.

mahv

 • Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma.
 • Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.

mahv olma

 • Yıkılma, dağılma, yok olma.

mahv ü perişan

 • Yıkılma ve perişan olma.

mail-i inhidam / mâil-i inhidam / mâil-i inhidâm

 • Yıkılmaya meyilli, yıkılmaya uygun, müsait.
 • Yıkılmağa yüz tutmuş.

meyyal-i inhidam / meyyal-i inhidâm

 • Yıkılmak üzere bulunan. Neredeyse göçecek durumda olan.

münhedim

 • Münhedim olmak: Yıkılmak, yok olmak.

munkarız

 • Munkarız olmak: Yıkılmak, çökmek, sönmek.

müşrif-ül harab / müşrif-ül harâb

 • Harab olmağa ve yıkılmağa yüz tutmuş.

sedd-i kur'ani / sedd-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın yıkılmaz seddi, kalesi.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.

suret-i zaife-i vahiye / sûret-i zaife-i vâhiye

 • Zayıf ve yıkılmaya mahkum görüntü, şekil.

tahrib / تخریب

 • Yıkma, harap etme. (Arapça)
 • Tahrîb edilmek: Yıkılmak, bozulmak, harap edilmek. (Arapça)
 • Tahrîb etmek: Yıkmak, bozmak, harap etmek. (Arapça)

takavvuz

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Yıkılmak.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tehadüm

 • Yıkılmak.

teheddüm

 • (Çoğulu: Teheddümât) Yıkılma.

telehhüf

 • Mahzun olmak. Hasret ve kederle yanıp yıkılmak. Ah çekmek.

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

virane

 • Harabe. Yıkılmağa yüz tutmuş eski yapı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın