LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yürürlükte ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

cari / cârî / جارِ

 • Geçerli, yürürlükte.
 • Geçerli, yürürlükte. (Arapça)

cari olan / câri olan

 • Yürürlükte olan, cereyan etmekte olan.

cereyan-ı hikmet

 • Hikmetin cârî, yürürlükte olması; dünyadaki hâdiselerin sebepler altında, fayda ve gayelere yönelik olarak cereyan etmesi.

fesh

 • Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.

ikale / ikâle

 • Bozma, yürürlükten kaldırma, feshetme; iki kişinin, aralarında yaptıkları herhangi bir akdi, anlaşmayı bozmaları.

kanun-u tabiiye

 • Tabiî kanun; kâinatta ve sosyal hayatta doğal olarak yürürlükte olan kanun.

mefsuh

 • Hükümsüz bırakılmış. Yürürlükten kaldırılmış. Battal edilmiş.

mefsuhiyet

 • Mefsuhluk. Yürürlükten kaldırılma hâli. Hükümsüzlük.

mensuh / mensûh

 • Hükmü kaldırılmış, nesholunmuş, yürürlükten kaldırılmış.
 • Hükmü yürürlükten kaldırılmış. Sonraki hükümle değiştirilmiş dînî hüküm.

mer'i / mer'î / مرئى

 • Riayet edilen, saygı gösterilen.
 • Yürürlükte olan, gözle görülen.
 • Yürürlükte, geçerli. (Arapça)

meri / merî

 • Görünür olan, yürürlükte olan.

meriyyet / merîyyet

 • Yürürlükte oluş, görünürlük.

mu'teberiyet

 • Yürürlükte olma, geçerlilik.
 • Muteberlik, güvenirlik.

müttehaz

 • İttihaz edilen. Kabul edilen, yürürlükte olan, alınan.

nevamis-i cariye / nevâmis-i câriye

 • Akıp giden, süregelen, yürürlükte olan kanunlar.

sünnetullah

 • Kâinatta yürürlükte olan İlâhî kanunlar.

uhud-u mer'iye

 • Yürürlükteki anlaşmalar.

vasf-ı cari / vasf-ı cârî

 • Mütedavil olan özellik, yürürlükte olan nitelik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın