REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yümlü ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

ahengdar / âhengdâr / آهنگدار

 • Uyumlu. (Farsça)

ahenggüzar / âhenggüzâr / آهنگ گذار

 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

ahenkdar / âhenkdâr / آهنگ دار

 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

garibüzzaman / garîbüzzaman

 • Zamanın garibi, yaşadığı zamanla uyumlu olmayan.

gunm

 • Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh, velevse harbin neticesi olsun bir sulh ve ahd ile al

hemaheng / hemâheng / هم آهنگ

 • Uyumlu. (Farsça)

insicam

 • Düzgünlük, uyumluluk.

insicam-ı ahkem

 • Sağlam bir akış ve uyumlu gidiş.

insicam-ı ecmel

 • Çok güzel düzgünlük, uyumluluk.

kayyumiyet / kayyûmiyet

 • Kayyumluk.

medar-ı tevafuk / medâr-ı tevafuk

 • Uyumluluk kaynağı.

mümaşatkar / mümâşâtkâr

 • Uyumlu olan.

muntabık / منطبق

 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

mutabık / مطابق

 • Uyan, uyumlu. (Arapça)

mütenasib / متناسب

 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

müterettibe

 • Birbirine uyumlu şekilde sıralanan.

mütevafık

 • Birbiriyle uyumlu olan.

mütevazin / متوازن

 • Oranlı, uyumlu, dengeli. (Arapça)

tenasüp / tenâsüp

 • Birbirine uyumluluk, uygunluk.

tenasüplü

 • Uyumlu.

tevafukat-ı latife / tevafukat-ı lâtife

 • İnce ve güzel uygunluklar, uyumluluklar.

tevafukat-ı müteşabihe

 • Birbirine benzeyen tevafuklar, uyumluluklar.

umur-u mütenasibe

 • Birbirlerine uyumlu olan şeyler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın