LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yükselmek ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

agmak

 • Yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek.
 • Buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.

havass / havâss

 • (Tekili: Hâss - Hâssa) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar.
 • Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar.
 • Zenginler sınıfı.
 • Kur'anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat

i'tila

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Yukarı çıkmak.
 • Yüksek rütbelere çıkmak.

irtifa almak

 • Öğle vakti, güneşin yüksekliğini ölçerek zamanı belirlemek.
 • Yükselmek.

isti'la

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi' eylemek. Galib olmak.
 • Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

nühud

 • (Nühuz) Kalkmak, kıyam etmek, yerinden yükselmek.
 • Şiddetle muharebe etmek.

raky

 • Yükselmek, terakki etmek.

senem

 • Yüce olmak, yükselmek.
 • Uzamak.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

seyrisüluk / seyrisülûk

 • Manen yükselmek için bir yola girip yürümek.

simk

 • Yüce olmak, yükselmek.

süluk / sülûk

 • Bir yola girmek, manen yükselmek.

sümuk

 • Yüce olmak, yükselmek.
 • Uzamak.

sütu'

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Yükselmek, yüksek olmak.

suud

 • Yükselmek. Yukarı çıkmak. Derece artmak.

tamm

 • Saçını kesmek.
 • Galebe etmek. Galib gelmek.
 • Yükselmek, yüce olmak.
 • Defnetmek, gömmek.

tekerfu'

 • Mürtefi olmak, yükselmek.

temk

 • Uzamak.
 • Yükselmek, yüce olmak.

terakki etmek

 • Yükselmek, ilerlemek.

terfi etmek

 • Yükselmek.

terfi' / terfî' / ترفيع

 • Yükseltme. (Arapça)
 • Rütbesini yükseltme. (Arapça)
 • Bir üst sınıfa geçme. (Arapça)
 • Terfî' etmek: (Arapça)
 • Yükselmek. (Arapça)
 • Rütbesi yükselmek. (Arapça)
 • Bir üst sınıfa geçme. (Arapça)

teşamuh

 • (şemh. den) Yüce, büyük, yüksek olmak. Yükselmek.

teyeffu'

 • Yüce olmak, yükselmek.

uruc / urûc / عروج

 • Yukarı çıkmak. Yükselmek.
 • Yükselme, göklere ağma. (Arapça)
 • Urûc etmek: Yükselmek, göklere ağmak. (Arapça)

uruc etmek

 • Yükselmek.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın