LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yönler ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

afak / âfâk

 • Ufuklar, taraflar, yönler.

altı cihet

 • Altı yön; üst, alt, sağ, sol, ön, arka yönleri.

batın-ı umur / bâtın-ı umur

 • İşlerin içyüzleri, görünmeyen yönleri.

bedel-i küll

 • Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.

bedeviyet-i sırf

 • Bütün yönleriyle bedevîlik ve köylülük, medenî olmama özelliği.

cevanib / cevânib / جوانب

 • Cihetler, yönler, taraflar.
 • Yanlar, yönler. (Arapça)

cevanib-i saire / cevânib-i sâire

 • Diğer yönler, başka taraflar.

cihat / cihât / جهات

 • (Tekili: Cihet) Cihetler, taraflar, yönler.
 • Cihetler, yönler.
 • Yanlar, yönler.
 • Cihetler, yönler.
 • Yönler. (Arapça)
 • Sebepler. (Arapça)
 • Yerler. (Arapça)

cihat-ı erbaa / cihât-ı erbaa

 • Sağ, sol, ön, arka, dört yön, ana yönler.

cihat-ı hidayet / cihât-ı hidayet

 • Doğru yola götüren yönler.

cihat-ı nazmiye / cihât-ı nazmiye

 • Tertip ve diziliş yönleri.

cihat-ı sitte / cihât-ı sitte

 • Altı yön; sağ, sol, ön, arka, alt ve üst yönleri.

erca

 • (Tekili: Recâ) Taraflar, yönler, cihetler.

etraf

 • (Tekili: Taraf) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.

fezail-i islamiye / fezâil-i islâmiye

 • İslâmiyetin üstün prensipleri, güzel yönleri.

hakikat-i mahz

 • Bütün yönleriyle hakikat ve gerçek olan.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

hikmet nazarı

 • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

iktibas etme

 • Birşeyin bazı yönlerini alma, alıntı yapma.

medeniyet-i mahza

 • Tam bir medeniyet; bütün yönleriyle medenîlik özelliğini kazanma.

nazar-ı dikkate alma

 • Bir meseleyi tüm yönleriyle ele alma.

nikabet / nikâbet

 • Rüzgârın ters yönlerden esmesi.

saltanat-ı maddiye ve maneviye / saltanat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve mânevî yönlerden kurulan egemenlik, hakimiyet.

sümut

 • (Tekili: Semt) Semtler, yönler.

tahir-i mutlak / tâhir-i mutlak

 • Bütün yönleriyle temiz olan, temizliğine en küçük halel getirecek bir pislik olmayan.

tefsir olunan

 • Kur'ân âyetlerinin çeşitli yönleriyle yorumlanan.

teşahhusat-ı mülkiye

 • Varlıkların maddî yönleriyle belirgin olarak ortaya çıkması, diğer fertlerden ayrılabilir özellikleriyle kendini göstermesi.

teşri / teşrî

 • Kânun koyma. Allahü teâlânın ve peygamberlerinin, insan hayâtının maddî ve mânevî bütün yönlerine dâir emir ve yasaklar koyması.

teşrih-i beden-i insani fenni / teşrih-i beden-i insanî fenni

 • İnsan bedenini tüm yönleriyle ele alan, inceleyen bilim; anatomi.

teyakkuz-u tam

 • Tam bir uyanıklılık; bütün yönleriyle uyanık ve dikkatli olma hâli.

vücuh / vücûh

 • Vecihler, yönler.
 • Taraflar, yönler.
 • Vecihler, yüzler, yönler.

vücuh-u i'caz / vücuh-u i'câz

 • Mu'cizelik yönleri.

vücuh-u irşadi / vücuh-u irşadî

 • Doğru yolu gösterici yönler.

vücuh-u irtibat

 • İrtibat, ilişki yönleri.

vücuh-u kesire / vücûh-u kesîre

 • Pekçok vecihler, yönler.
 • Pek çok yönler; çok yönlülük.

vücuh-u külliye-i i'caziye / vücuh-u külliye-i i'câziye

 • Geniş kapsamlı mucizelik yönleri.

vücuh-u muhtelife

 • Çeşitli yönler, yüzler.

vücuh-u mümkine

 • Mümkün olabilecek yönler.

vücuh-u sahiha

 • Doğru olan yönler, mânâlar.

zahir-i mirac / zâhir-i mirac

 • Miracın açık ve aşikâr yönleri.

zahiriyyun

 • Zahirciler, dış görünüşe aldananlar, dışa yansıyan yönlere göre hüküm verenler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR