LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yönetim ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

arş-ı ilahi / arş-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer (kâinatın egemenlik ve yönetim merkezi).

beylik

 • Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik.

cumhuriyet

 • Devlet başkanı yönetilenler tarafından seçilen yönetim biçimi.

daire-i hükumet / daire-i hükûmet

 • Yönetim dairesi.

daire-i tedbir

 • Tedbir, idare ve yönetim dairesi.

daire-i vahid

 • Tek daire, tek merkez (merkezî yönetim).

desatir-i hükumet / desâtir-i hükûmet

 • Hükümetler ve yönetimler tarafından konulan yasalar.

divan-ı harb

 • Sıkıyönetim Mahkemesi.

divan-ı harb-i örfi / divan-ı harb-i örfî / dîvân-ı harb-i örfî / د۪يوَانِ حَرْبِ عُرْف۪ي

 • İttihad ve Terakki hükûmeti zamanında kurulan ve oldukça sert kararlar alan sıkıyönetim mahkemesi.
 • Sıkı yönetim mahkemesi.

heyet-i idare

 • İdare heyeti, yönetim kurulu.

hükumet / hükûmet

 • İdare, yönetim.

hürriyetin başı

 • Meşrûtiyet yönetiminin ilk ilân edildiği dönem.

hüsn-i idare / حسن اداره

 • İyi yönetim, iyi idare. (Arapça - Farsça)

idare / idâre / اداره

 • Yönetim.
 • Yönetme, yönetim.
 • Döndürme. (Arapça)
 • Çekip çevirme, yönetme. (Arapça)
 • Devlet dairesi. (Arapça)
 • Yönetim. (Arapça)

idare-i hazıra / idare-i hâzıra

 • İçinde bulunulan dönemdeki yönetim.

idare-i mutlaka

 • Bir hükümdarla idare. Bir hükümdarın idare ve yönetimi altında bulunan devlet. Mutlakiyet idaresi.

idare-i örfiye

 • İcabında devletin bir yerde mülki idareye ait nizamları tatil ile kanunen kurduğu askerî idare. Örfi idâre, sıkıyönetim.

idare-i örfiyye / idâre-i örfiyye / اداره عرفيه

 • Sıkıyönetim.

idarehane / idârehâne / اداره خانه

 • Yönetim bürosu. (Arapça - Farsça)

idari / idârî / اداری

 • Yönetimsel. (Arapça)

iktidar / iktidâr / اقتدار

 • Güçlülük, kudret. (Arapça)
 • Görev başındaki yönetim. (Arapça)

inkılab-ı hükumet / inkılâb-ı hükûmet

 • Hükûmet inkılâbı, yönetim değişimi.

inkılab-ı zaman / inkılâb-ı zaman

 • Zamanın değişimi; yönetimdeki değişim süreci.

istibdad

 • Baskıcı yönetim.

kudsi rejim / kudsî rejim

 • Dinî yönetim; İslâmın ve Kur'ân'ın mukaddes hükümlerinin uygulandığı yönetim.

mahalli hükumet / mahallî hükûmet

 • Yerel yönetim, valilik.

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

merkez-i hükümet

 • Yönetim merkezi.

meşrutiyet / meşrûtiyet

 • Devletin bir hükümdarın başkanlığı altındaki millet meclisi tarafından idare edildiği yönetim biçimi.

meşrutiyet-i meşrua / meşrutiyet-i meşrûâ

 • Dine uygun olan meşrutiyet, yönetim şekli.

mukaddes rejim

 • Dinî yönetim; İslâmın ve Kur'ân'ın kutsal hükümlerinin uygulandığı yönetim.

mülkiye

 • Yönetim daireleri ve kadroları.

müsemma-i meşrutiyet / müsemmâ-i meşrutiyet

 • Meşrutiyetle isimlendirilen yönetim, devlet.

örfi idare / örfî idare / عرفى اداره

 • Sıkıyönetim.
 • (İdare-i örfî) Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim.
 • Sıkıyönetim.

rejim

 • Yönetim şekli, biçimi.
 • Bir devletin yönetim biçimi.

saltanat alemi / saltanat âlemi

 • Bir ülkenin hakimiyeti ve yönetimiyle ilgili alan.

saltanat-ı hind

 • Hindistan otoritesi, yönetimi.

siyaset-i şer'i / siyaset-i şer'î

 • İslâm'ın öngördüğü siyaset ve yönetim anlayışı.

siyasetü'l-medeniyye

 • Kamu yönetimi.

siyasetü'l-medine

 • Şehir yönetimi, toplum yönetimi.

tabaka-i hükumet / tabaka-i hükûmet

 • Yönetim tabakası.

tabakat-ı hükumet / tabakat-ı hükûmet

 • Yönetim katmanları, hiyerarşisi.

taht-ı tedbir

 • Yönetim ve idaresi altında tutulan alan.

tedvirü'l-menzil

 • Ev yönetimi.

yed-i tasarruf

 • Tasarruf eli; yönetimi ve hakimiyeti altında tutma.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR