LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te verme ifadesini içeren 982 kelime bulundu...

ikab / ikâb

 • Cezâ, azâb. Günâhın cezâsını vermek.

misak / mîsâk

 • Söz verme, sözleşme, andlaşma.
 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâma ve bütün zürriyetine (ondan gelecek insanlara); "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye hitâb buyurması, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevab vermeleri.
 • Yemîn ile kuvvetlendirilen söz verme.

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

aciyy

 • (Çoğulu: Acâyâ) Anası öldüğünden, başka kimsenin sütüyle beslenen çocuk.
 • Anası sütünü vermeyip yemeği öğrettiği çocuk.

adalet / adâlet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.
 • Hak sahibine hakkını vermek, doğruluk.
 • Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.
 • Hak sahibine hakkını verme, haksızı terbiye etme ve cezalandırma.

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

adem-i iltifat

 • Yüz vermeme, kale almama.

adem-i müsaade / adem-i müsâade / عَدَمِ مُسَاعَدَه

 • İzin vermeme.
 • İzin vermeme.

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

afire

 • Komşusuna bir şey vermeyen kadın.

ahd / عهد

 • Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân.
 • Asır. Devir. Tevhid. Mukavele.
 • Vasiyet.
 • Verilen söz, söz verme.
 • Söz vermek.
 • Söz verme.
 • Yemin, and.
 • Devir, zaman, gün.
 • Söz verme, sözleşme, ahit.
 • Yemin, and. (Arapça)
 • Çağ, devir. (Arapça)
 • Söz verme. (Arapça)

ahd ü misak / ahd ü mîsâk

 • Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini (neslini) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurduğunda onların; "Evet, sen Rabbimizsin!" diye söz vermeleri.

ahd ü peyman

 • Yemin etme, söz verme. (Farsça)

ahid / عَهِدْ

 • Söz verme.

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

ahsen-i takvim / اَحْسَنِ تَقْوِيمْ

 • En güzel kıvam, biçim verme.

akim bir kıyas

 • Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

ala-yı illiyyin-i tevhid / âlâ-yı illiyyîn-i tevhid

 • Tevhid mertebelerinin en yükseği; her şeyi bir olan Allah'a verme derecelerinin en yükseği, en zirvesi.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

alet-i tazip / alet-i tâzip

 • Azap verme aleti.

ampul

 • İçinde elektrik akımı yardımıyla ışık vermeye yarayan bir iletken bulunan, havası boşaltılmış olan cam şişe. (Fransızca)
 • İçinde sıvı ilâç bulunan, ağzı kızdırılarak kapatılmış küçük şişe. (Fransızca)

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

and

 • Allahü teâlânın ismini anarak söz verme, ahd.

angarya

 • Ücret vermeden gördürülen iş.

ariyet / âriyet

 • Kullanıp geri vermek üzere, emanet.
 • Bir malın menfeatini, istifâdesini bedelsiz olarak temlik etmek, vermek.

arz

 • Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.
 • Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.
 • Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.
 • Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uz
 • Sunma, verme, gösterme.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

ata / atâ

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • Verme, lütuf, ihsan.

atf / عطف

 • Atıf, bağlama, verme, yükleme.
 • Eğme. (Arapça)
 • Bağlaç. (Arapça)
 • Çevirme,yöneltme. (Arapça)
 • Atfetmek: Yöneltmek, vermek. (Arapça)

atf-ı ehemmiyet

 • Önem gösterme, ehemmiyet verme.

atıf

 • Verme, yükleme, bağlama.

atum / atûm

 • Akşam vaktinin dışında sütünü vermeyen deve.

ayn-ı kabul

 • Aynen kabul etme, aynısını verme.

azad / âzâd

 • Salıverme, hür etme.

azimet

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.

azm etmek

 • Kalbde devamlı kalan ve yapmaya kesin kararlı olunan düşünce, kasd, niyet, karar verme.

bahal

 • Malını kimseye vermeyip saklamak.

bahş / بخش

 • Verme, ihsan etme.
 • Bağış. Verme. İhsan. (Farsça)
 • Bağış, verme.
 • Bağışlayan. (Farsça)
 • Bahş edilmek: (Farsça)
 • Bağışlanmak. (Farsça)
 • Verilmek. (Farsça)
 • Bahş etmek: (Farsça)
 • Bağışlamak. (Farsça)
 • Vermek. (Farsça)

bahş etme

 • İhsan etme, verme.

bar / bâr / بار

 • Yük. (Farsça)
 • Defa, kez. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)
 • Yağdıran. (Farsça)
 • Bâr vermek: Meyva vermek. (Farsça)

batıl / bâtıl

 • Fânî, geçici, devamlı olmayan, yok olan.
 • Abes, boş, boşuna, sebebsiz yere, yok yere.
 • Hırsızlık, gasb, kumar gibi dînin helâl etmediği, izin vermediği kazanç yolu.
 • Şirk, putlara tapmak.

bazi / bâzi

 • Beğenmeyen, ehemmiyet vermeyen.
 • Küfürbaz.

bedel-i rakabe

 • Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi.

belbele

 • (Çoğulu: Belâbil) Vesvese vermek, gamkin etmek, kuruntu vermek.

bera-yı malumat / berâ-yı mâlûmat

 • Bilgi vermek için.

berayı malumat / berâyı malûmât / برای معلومات

 • Bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için.

bereket

 • Allahü teâlânın bol nîmet vermesi.
 • Hayır, fayda.
 • Rahmet.

bergüzar / bergüzâr

 • Hatırlatmak için armağan, hediye vermek. (Farsça)
 • Hatırlanmak için hediye verme.

bezl

 • Bol. Bol bol verme. Esirgemeden vermek.
 • Bol bol verme.

bezl-i can

 • Canını esirgemeden vermek.

bezl-i nükud

 • Parayı bol verme, para dökme.

bezletme

 • Esirgemeden bol bol verme.

bezm

 • Yayın kirişini çekip, sonra salıverme.
 • Bir şeyi diş ucuyla ısırma.

bezm-i elest

 • Cenab-ı Hak ruhları yarattığında "Ben Rabbiniz değil miyim? meâlinde soru sorduğunda, ruhlar, "Evet Rabbimizsin" diye cevap vermeleri ânına "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" tabir edilir.

bezm-i ezel-i elestü

 • Cenâb-ı Hak ezelde ruhları yarattığında, "Ben Rabbiniz değil miyim?" şeklindeki soruya bütün ruhların, "Evet Sen Rabbimizsin" diye söz vermeleri ânı; "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" şeklinde de ifade edilir.

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

bi-fasal / bî-fasal

 • (Kürtçe) Fırsat vermeyen, kocaman mahlûk.

bia-biyat / bîa-biyat

 • Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.

bilamühlet / bilâmühlet / بلامهلت

 • Zaman tanımadan, süre vermeden. (Arapça)

bilmukabele

 • Karşılık vermekle.

borç

 • Bir kimsenin başka birine bir şey yapmasını veya vermesini gerekli kılan yükümlülük.
 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

boşamak

 • Nikâh bağını çözmek, evliliğe son vermek.

büraka

 • Bütün gün yüzünü süsleyen kadın.
 • Yemek sırasında bir kimseye kızıp, yemeği kimseye vermeyip yalnız yiyen kadın.

ca'caa

 • Değirmen sesi.
 • İsteklerde zorluk vermek.
 • Devenin çökermesi.
 • Çökmüş deveyi kaldırmak.

cabet

 • Cevap vermek.

ceham

 • Yağmur vermeyen bulut.

cemal-i rububiyet / cemâl-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzelliği.

cemr

 • İnsanların bir araya toplanması.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Ateş ve küçük taş vermek.
 • Bir kimseyi def etmek, kovmak.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

cevaz / cevâz / جواز

 • İzin, uygun verme. (Arapça)
 • Cevâz vermek: Uygun vermek, olur vermek, müsaade etmek. (Arapça)

ceza'

 • (Çoğulu: Cezeân-Cizâ') Altı veya dokuz aylık koyun. (Kurban olması caizdir).
 • İki yaşına girmiş koyun.
 • Arslan, esed.
 • Hayvana yulaf vermeyip hapsetmek.

cezh

 • Hediye, atâ, bahşiş vermek.

cezm / جزم

 • Kesin karar. (Arapça)
 • Cezm etmek: Kesin karar vermek, kesin olarak niyetlenmek. (Arapça)

cilve-i rabbaniye / cilve-i rabbâniye

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin ve onları terbiye, idare ve egemenliği altında bulundurmasının izi, görüntüsü.

cimri

 • Kimseye bir şey vermeyen eli sıkı kimse.

cimrilik

 • Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik.

cismiyet

 • Cisim olma; Allah'ı cisimleştirme, şekil verme.

cömerdlik

 • Dînin, vicdânın ve mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermek kendisine zor gelmemek.

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

dad / dâd / داد

 • Verme. (Farsça)
 • Verdi. (Farsça)
 • Vergi. (Farsça)

daden / dâden

 • Vermek. (Farsça)

dar-ı mücazat / dâr-ı mücâzât / دَارِ مُجَازَاتْ

 • Cezâ verme yeri.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

dercan etmek

 • Can içine almak, hayatını ona vermek.
 • Hayatını ona vermek, gönlüne sindirmek.

ders-i amm

 • Bir medreseyi bitirdikten sonra, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan.
 • Asistan.
 • Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim.

ders-i hakaik-i kur'aniye / ders-i hakaik-i kur'âniye

 • Kur'ân hakikatlerini ders verme.

devair-i rububiyet / devâir-i rububiyet

 • Rububiyet daireleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının alanları.

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

dihiş

 • Verme, veriş, bağışlama, ihsan, atiyye. (Farsça)

dikkat

 • İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve kıymet verme.

diza

 • Noksanlaştırmak.
 • Eziyet vermek.
 • Ezâ etmek.
 • Hor ve hakir etmek.

dolap

 • (Çoğulu: Devâlib) Kuyudan su çıkarıp bahçeleri sulamaya mahsus döner makine.
 • Her çeşit döner çark, çıkrık.
 • İçine eşya vesaire konulan raflı veya rafsız göz.
 • Eskiden selâmlık ile harem arasında eşya alıp vermeye mahsus döner dolap ki, veren ile alan birbirlerini görmez

eda / edâ

 • Yerine getirme, verme.
 • Ödeme, verme.
 • Zamanında yerine getirme.
 • Tarz, üslûp.

eda' / edâ'

 • Yerine getirmek. Ödemek. Borcunu vermek. Vazifesini yapmak.
 • Tarz. Üslub.
 • Şive.
 • Tekebbür.
 • Fık: Namazı vaktinde kılmağa "Eda" ve vakit geçtikten sonra kılınan namaza da "Kaza" denir.

efzar

 • Ayakkabı, kundura. (Farsça)
 • Gemi yelkeni. (Farsça)
 • Yemeklere koku ve tad vermesi için konulan baharat. (Farsça)
 • San'atkârların kullandıkları san'at âletleri. (Farsça)

ehemmiyet verme

 • Önem verme.

ehemmiyyet / اهميت

 • Önem. (Arapça)
 • Ehemmiyet atfetmek: Önem vermek, önemsemek. (Arapça)
 • Ehemmiyet kesb eylemek: Önem kazanmak. (Arapça)

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i zimmet

 • Cizye (vergi) vermek şartıyla İslâm devleti içerisinde yaşayan gayr-i müslim vatandaş. Zımmî.

ehname

 • Aşk, muhabbet, sevda. (Farsça)
 • Kendine çekidüzen verme. (Farsça)

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

el-hannas / el-hannâs

 • Fırsatını bulamayınca gizlenen, bulunca vesvese vermek için gelen sinsi şeytan.

elet

 • Noksanlaştırmak. Eksiltmek.
 • Hapsetmek.
 • Yemin vermek.

elf

 • 1000 Bin sayısının ismi. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek (mânâlarına gelir).

elt

 • Noksanlaştırmak. Hapsetmek.
 • Yemin vermek.

emr-i i'ta / emr-i i'tâ

 • Verme emri. Verilme emri.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

en-nur

 • Cenab-ı Hakk'ın her çeşit nurun Halik'ı olması ve onlara nur vermesi dolayısıyla bir ismi.

enbar

 • Yığın, dolu, küme. (Farsça)
 • Gübre. Ekinlere, kuvvet vermesi için dökülen eski fışkı, hayvan tersi. (Farsça)

ergen

 • (Bâliğ) Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, bâliğ.Erginlik çağına gelen müslüman genç, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeğe mükellef (yükümlü) olur. Küçük yaştan itibaren derece derece gerekli dini bilgiyi öğre

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esbabperest

 • Allah'ı unutarak sebeblere haddinden ziyade değer veren. Her şeyi bir sebebe bağlayıp, Allah'ın fâil ve her şeyin hâkimi olduğunu inkâr eden veya ona kıymet vermek istemeyen.

evlad-ı nameşru / evlâd-ı nâmeşru

 • Helâl olmayan, İslâmın izin vermediği evlâd.

evs

 • Bahşiş vermek.
 • Kurt.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

fahşa / fahşâ

 • Meşru olmayan cinsel ilişki, fuhuş.
 • Zekatı az verme, tamahkârlık.
 • Akla ve ahlâka uygun olmayan söz ve iş.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

fani olma / fâni olma

 • Bir meseleye kendinden geçer derece kendini verme.

fasid icare / fâsid icâre

 • Aslı İslâmiyet'e uyduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan icâre (kirâya verme).

fatiha / fâtiha

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.

feda / fedâ / فدا

 • Gözden çıkarma, uğruna verme.
 • Kurban.
 • Değerli nesi varsa verme.
 • Yoluna can koyma. (Arapça)
 • Kurban. (Arapça)
 • Uğruna verme. (Arapça)
 • Fedâ edilmek: (Arapça)
 • Uğruna harcanmak. (Arapça)
 • Kurban edilmek. (Arapça)
 • Fedâ etmek: (Arapça)
 • Uğruna harcamak. (Arapça)
 • Kurban etmek. (Arapça)

feda'

 • Kurban.
 • Uğruna verme, gözden çıkarma.
 • Bir yere toplanmış arpa, buğday veya hurma.
 • Hurma ve üzüm kurutulan yer.

feda-yı can / fedâ-yı cân

 • Canını feda etme, yolunda canını verme.
 • Canını verme, canını fedâ etme, kendini kurban etme.

fena fillah / fenâ fillâh

 • Allah'ta fâni olmak, bütün benliğini Allah'a verme ve sadece Onu düşünme.

fenn-i münazara

 • İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san'atı.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

fettahiyet / fettâhiyet

 • Fethedicilik; Allah'ın her şeye lâyık bir şekil ve suret verme sıfatı.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

fetva

 • Bir hâdise, bir muâmele hakkındaki hükm-ü şer'îyi ehli olanın haber vermesi ve o hükme dair verilen mâlumat, bilgi.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

fevatih

 • (Tekili: Fâtiha) Fâtihalar. Başlangıçlar.
 • Son vermeler.
 • Bir kitabın mukaddemeleri.

fida

 • Dağıtmak.
 • Atâ etmek. Hediye veya bahşiş olarak vermek.
 • Bedel vermek.

fidye

 • Bir şeyin yerine geçmek üzere verilen bedel.
 • Çok yaşlı ve hasta olan kimsenin tutamadığı oruç, ölüm hastalığına yakalananın kılamadığı namaz, vefât etmiş kimsenin namaz ve oruç borçları için ve hacda, ihramlının hastalık özründen dolayı ihramın bâzı yasaklarını işlemesine karşılık vermesi ge

fitil

 • Eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılan dirhemin kesirlerinden biri. Dirhemin dörtte birine: denk; dengin dörtte birine: Kırat; Kıratın dörtte birine: Fitil denilir.
 • Eski Fitilli tüfeklerin namlusundaki baruta ateş vermek için kullanılan kükürtlü ip veya kaytan parçası.
 • Topa

fıtra

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v
 • Fitre, her zenginin vermesi gereken sadaka.

fütur vermek

 • Usanç, gevşeklik vermek.

gadab

 • Allah'ın gazap etmesi, musibet vermesi.

gaile çıkarmak

 • Sıkıntı meydana getirmek, üzüntü vermek.

galgale

 • Sür'atle gitmek.
 • Gecenin gitmesi.
 • Haber vermek.

gayb

 • Hazır olmama, gizli kalma. Hazır olmayan gizli kalan, görünmeyen.
 • Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde bildirilmeyen, his organları, tecrübe ve hesâb ile anlaşılmayan gizli şeyler.
 • Akıl ve his (duyu) organları ile bilinemeyip, ancak peygamberlerin haber vermesi ile bilinen, Allahü teâ

gayb-aşinalık / gayb-âşinâlık

 • Gaybdan haber verme.

gaybi ihbar / gaybî ihbar

 • Bilinmeyen, görünmeyen şeyleri haber verme.

guşetmek

 • İşitmek. Dinlemek, kulak vermek, mesmu' olmak.

habbeyi kubbe yapmak

 • Değeri olmayan bir şeye çok fazla ehemmiyet vermek. Zihinde büyütmek.

habs

 • Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme.
 • Zaptetme, tutma.

habt

 • Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek.
 • Yanılmak, unutmak, hatâ etmek.
 • Fesada vermek.
 • Hiç umulmayan birisinden yardım istemek.
 • Cin çarpmak.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hacamat

 • Kan aldırma, kan verme.

hafr

 • Ahdinde durmamak.
 • Kiraya vermek.

hakem

 • Bir işte karar vermeye yetkili kişi.

hakim olma / hâkim olma

 • Hükmetme, karar verme, yönetme, egemen olma.

hakimiyet-i rububiyet / hâkimiyet-i rububiyet

 • Rablığın egemenliği; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

halel verme

 • Eksiltme, noksanlaştırma, zarar verme.

halet-i nez' / hâlet-i nez'

 • Ölüm hâleti. Can verme zamanı. Sekerat vakti.

halim / halîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hep hilm sâhibi olan; günâh işleyenlerin, günâh işlemelerini ve emirlerine muhâlefetlerini, karşı geldiklerini gördüğü hâlde gazablanmaya ve onları cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde, acele etmeyen. Allahü teâlâ kullarına cezâ vermekte

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

hamletmek

 • Yüklemek, isnat etmek, vermek.

hannas

 • (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.

haram

 • Helâl olmayan, İslâmiyetçe ve dince nehyedilen şeyler ve ameller. Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler. Helâlin zıddı olan şey.

harbeş

 • Fesâd vermek, ifsad etmek, bozmak.

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hasm

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Ovmak.

haşr

 • Toplanma, bir araya gelme. Allahü teâlânın bütün insanları, melekleri, cinleri, şeytanları ve diğer hayvan ve kuşları, gökte, yerde, denizde ne kadar büyük ve küçük canlı var ise, hepsini kıyâmet kopmasından (dünyânın son bulmasından) sonra diriltip, dünyâda yaptıklarının hesâbını vermek üzere Arasâ

hasr-ı evkat

 • Bütün vakitlerini o işe verme.

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

hasr-ı hayat

 • Hayatını sadece bir şeye vermek, bütün çalışmalarını yalnız bir şeye yöneltmek.

hasr-ı vakit

 • Vakti tamamıyla ayırma, verme.

haşş

 • Kat'etmek, kesmek.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Davara ot vermek.
 • Ateş yakmak.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hasv

 • Toprak saçmak.
 • Az birşey vermek.

hatime / hâtime / خاتمه

 • Son. (Arapça)
 • Hâtime vermek: Son vermek. (Arapça)

hatime çekmek / hâtime çekmek

 • Son vermek.

hatm-i mekal

 • Sözü bitirmek, söze son vermek.

hatr

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Sağlamlaştırmak.

hayal-perestlik

 • Kelâmda hakikatı rencide edecek şekilde lüzumsuz hayallere yer vermek.
 • Sözde, hakikati rencide edecek şekilde lüzumsuz hayallere yer vermek.

hazar

 • Bir şeyi bir kimseye vermeyip men ve hacr etmek.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

hekheka

 • Az birşey verme.
 • şiddetli seyir.

hem-dest-i vifak

 • Bir fikir ve mes'elede anlaşarak elele vermek, hep birden aynı sözü söylemek.
 • Bir meselede anlaşarak elele verme, elbirliği.

hemr

 • Su dökmek.
 • Göz yaşı akıtmak.
 • Süt sağmak.
 • Atâ etmek, hediye vermek.

heva / hevâ

 • Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.

heva-yı nefis

 • Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.

hevesat-ı gayr-ı meşrua

 • Dinin izin vermediği arzu ve istekler.

heys

 • Atâ etmek, vermek, bağışlamak.
 • Hareket.

hibe

 • Bağışlamak. Parasız ve karşılıksız vermek. Bağışlanan şey.
 • Hal ve şân.
 • Bağış. Bir malı karşılıksız olarak başkasına verme. Hibe edilen mala hediye denir.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hifaf

 • Tavaf etmek.
 • Ziynet vermek.
 • Yan, taraf.

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

hilafet / hilâfet

 • Halîfelik, emirlik, imâmlık (devlet reisliği).
 • Resûlullah'tan (sallallahü aleyhi ve sellem) sonra bütün müslümanlara imâmlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye cevap vermek vazîfesi.
 • İnsanları

hilf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Sözleşme, söz verme.
 • Yardımlaşma, dayanışma. Birlik maksadıyla ittifak.

hıms

 • Üç gün deveyi susuz bırakıp, dördüncü günü su vermek.
 • Alaca yemeni bez.

hırbaş

 • Fesâd vermek.
 • Acı bir ot.

hitabe / hitâbe

 • Dinleyicilere bilgi vermek ve yol göstermek için yapılan konuşma.

hıtr

 • Az miktar vermek.

hıvar

 • Cevap vermek.

hizve

 • Ganimet malını vermek.
 • Yan.

hufas

 • Isırdığı yer acımayıp zarar vermeyen yılan.

hüküm

 • Bk. hükm
 • Hüküm vermek: Kesin karar vermek.

hul

 • (Tekili: Hâyil) Bela. Zahmet.
 • Mukabele etmek, karşılık vermek.

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

hulvan

 • Bir kimsenin hizmeti karşılığında, ücretinin haricinde verilen şey.
 • Kızın mihrinden, kişinin kendisi için aldığı miktar.
 • Vermek, bahşetmek.
 • Bir belde ismi.

hürriyet-i vicdan

 • Vicdan hürriyeti; kişinin, başkasına zarar vermemek şartıyla, inancını özgürce yaşayabilmesi.

hus

 • Dikmek.
 • Darlık vermek.
 • İki şeyi bir araya getirmek.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

huzya

 • Ganimet malından vermek.

i'laf

 • (Alef. den) Hayvana yem verme.

i'lam / i'lâm

 • Haber verme, bildirme.

i'şa'

 • Akşam yemeği verme.

i'ta / i'tâ / اعطا / اِعْطَا

 • Vermek. Bahşetmek. İhsan etmek.
 • Verme, bahşetme.
 • Verme. (Arapça)
 • Verilme. (Arapça)
 • Ödeme. (Arapça)
 • Ödenme. (Arapça)
 • İ'tâ edilmek: (Arapça)
 • Verilmek. (Arapça)
 • Ödenmek. (Arapça)
 • İ'tâ etmek: (Arapça)
 • Vermek. (Arapça)
 • Ödemek. (Arapça)
 • İ'tâ (Arapça)
 • Verme.

i'ta-yı ma'lumat

 • Malumat verme. Bilgi verme.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

i'tibar-ı suret

 • Surete itibar etme, görünüşe değer verme.

i'tikab

 • Veresiye vermeme. Bir malı borç olarak satmama. Parasını almadıkça malı teslim etmeme.

i'tisam

 • İstediğini vermek.

i'zaz / i'zâz / اعزاز

 • Değer verme. (Arapça)
 • Ağırlama. (Arapça)

iade / iâde / اعاده

 • Geriye verme.
 • Geri vermek. Eski haline getirme.
 • Mukabilini yapma. Karşılığını yapma.
 • Avdet ettirmek.
 • Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı.
 • Geri verme.
 • Geri verme, geri gönderme. (Arapça)
 • İâde edilmek: Geri verilmek, geri gönderilmek, (Arapça)
 • İâde etmek: Geri vermek, geri göndermek. (Arapça)
 • İâde eylemek: Geri vermek. (Arapça)

iade etme

 • Geriye verme.

iade-i ziyaret / iâde-i ziyâret

 • İâde-i ziyâret etmek: Ziyarete karşılık vermek.

iadeten

 • Geri vermek üzere.

iare

 • Emaneten vermek. Bir malın kullanılmasından karşılık istemiyerek meccanen başkasına vermek.

iaza

 • (İvaz. dan) Bedel ve karşılık vermek. Bedel vermek.

ib'as

 • Yeniden yaratmak, göndermek. Hayat vermek.

ibah

 • İtibar etmek, ehemmiyet vermek. Hürmet etmek.

ibaha

 • (İbahe) Sevab veya günah olmamak. Bir şeyin yasak ve haram olmaktan çıkması.
 • İzin vermek. Mübah ve helâl kılmak.
 • Bir şeyi izhâr etmek.

ibda'

 • (İbzâ') Parça parça etmek.
 • Sorulan şeye güzel cevab vermek.
 • Kandırmak.
 • Birisine, kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek.

ibhac

 • Sevindirme, sürur ve sevinç verme.

ibhal

 • Kendi hâline bırakma, salıverme.

ibka

 • Bırakma, yaşamını eline verme.

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

ibzaz

 • Bir şeyi istenilen miktardan veya gerektiğinden az verme.

ica'

 • (Veca. dan) Ağrıtma, veca verme.

icabat / îcâbât

 • Gerekler, cevap vermeler.

icabet / icâbet / اِجَابَتْ

 • Davete cevap verme.
 • Cevap verme.
 • Cevab verme.

icabet etme

 • Cevap verme, kabul etme.

icad vermek

 • Yaratma özelliğini vermek.

icar / îcâr / ایجار

 • Kiralamak. Kiraya vermek.
 • Kira parası.
 • Kirâya verme, kirâya verilme, kirâ parası.
 • Kiralama. (Arapça)
 • Kiraya verme. (Arapça)
 • Kira. (Arapça)
 • Îcâr edilmek: Kiraya verilmek. (Arapça)
 • Îcâr etmek: Kiraya vermek. (Arapça)

icare-i münecceze

 • Bir şeyi akd-i icare ânından itibaren kiraya vermektir. Akd zamanında kiranın başlangıcı söylenmezse kira, bir icare-yi müneccezeye haml olunur.

icare-i müşahere

 • Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi.

icare-i müzafe

 • Bir şeyi gelecek muayyen bir vakitten itibaren kiraya vermektir. Meselâ: Bir hâneyi gelecek falan ayın birinden itibaren bir sene müddetle şu kadar bin liraya kiraya vermek, bir icare-i müzafedir.

icaret

 • İcâr, ücret. Kiraya vermek.
 • Kurtarmak, yardım etmek.

icazet / icâzet / اِجَازَتْ

 • İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. "Olur" demek. Destur vermek. İlmî ehliyet. Reva görmek.
 • Ruhsat verme, diploma.

icra memuru

 • Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru.

icra-yı tedris

 • Ders verme, eğitme faaliyeti.

ıdaka

 • Darlık vermek.

idane

 • (Deyn. den) Borç, ödünç verme, ikrâz.

ıdcar

 • Gönül kırmak. Iztırab vermek. Darıltmak.

iddira'

 • Anlama, derketme, kavrama, fehmetme.
 • Hile ile aldatma.
 • (Kadın) saçını tarayıp salıverme.

idhaş

 • Korkutma, dehşet verme, dehşetlendirme.

ıdrar

 • Zarar vermek.
 • Avret üstüne avret almak, evli iken bir daha evlenmek.

idrar

 • Sidik. Bevl.
 • Çokça akıtmak.
 • Devamlı vermek.

ıdtıhad

 • Zulmetmek, cefâ vermek.

ıdtıram

 • Ateş yakılmak.
 • Şule vermek, ışıklandırmak.

ifade

 • Anlatmak. Söylemek.
 • Fayda vermek, fayda tutmak.

ifaza

 • (Feyz. den) Bereketlendirmek. Feyz vermek. Bol bol dağıtmak ve akıtmak. Taşıp yayılmak.
 • Feyiz verme, bereketlendirme.

ifhar

 • Şereflendirmek. Şeref vermek. Fahirlendirmek.

ifkar'

 • Fakir düşürme, fakirleştirme.
 • Hayvanı kirâya verme.

ifrag

 • Bir halden başka bir hale sokma. Kalıba dökmek. Şekil vermek.
 • Boşaltmak. Akıtmak. Dökmek. Câri kılmak.

ifrat

 • Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek.
 • Takatinden ziyade iş vermek. (Tefrit'in zıddı)

ifraz

 • Vazifeye tayin etmek.
 • Farzedip vermek.

ifta / iftâ

 • Fetva vermek.
 • Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

igtiram

 • Borç, diyet veya cerime verme.

igyal

 • Hâmile kadının sütünü vermesi.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ihab

 • Verme, bağışlama.

ihale / ihâle

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.
 • İşi uygun olana verme.

ihanet

 • (Hevn. den) Alçak ve hakir addedip itibar etmemek, kıymet vermemek.
 • Hainlik. Haksızlık. Kötülük.

ihbar / اخبار / ihbâr / اِخْبَارْ

 • Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak.
 • Haber verme.
 • Haber verme.
 • Haber verme.
 • Bildirme, haber verme. (Arapça)
 • İhbar etmek: Bildirmek, haber vermek. (Arapça)
 • Haber verme.

ihbar etme

 • Haber verme.

ihbar etmek

 • Haber vermek.

ihbar-ı evvelin / ihbar-ı evvelîn

 • Geçmişte yaşamış topluluklar hakkında haber verme.

ihbar-ı gayb / ihbâr-ı gayb / اِخْبَارِ غَيْبْ

 • Gaybdan haber verme.

ihbar-ı gaybi / ihbâr-ı gaybî

 • Bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme.

ihbar-ı gaybiye

 • Bilinmeyen bir şeyle, gelecekle ilgili haber verme.

ihbar-ı gaybiye-i nebeviye

 • Hz. Peygamberin geleceğe dair haber vermesi.

ihbar-ı guyub

 • Gelecekten, bilinmeyen gizli şeylerden haber verme.

ihbar-ı nebevi / ihbar-ı nebevî

 • Peygamberimizin haber vermesi.

ihbar-ı sadıka

 • Doğru haber verme.

ihbarat / ihbarât / ihbârât

 • Haber vermeler.
 • Haber vermeler.

ihbarat-ı gaybiye / ihbârât-ı gaybîye

 • Önceden bilinmeyen ve görünmeyen âlemden haber vermeler.

ihbarat-ı sadıka-i ahmediye / ihbârât-ı sadıka-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dosdoğru haber vermeleri.

ihbari / ihbarî

 • Haberle alâkalı. Haber vermeğe dair.
 • Gr: Bir işin ne zaman olacağını bildiren fiil.

ihbariyye

 • Haber vermek işi.
 • Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para.

ihbarname

 • Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. (Farsça)
 • Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. (Farsça)
 • Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. (Farsça)

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihcac

 • Hac vazifesi için bedel vermek veya nâib tutmak. Nâib tutana "Âmir, menub veya mahcucun anh" da denir.

ihkak / ihkâk / احقاق

 • Hakkını verme. (Arapça)

ihkak-ı hak / ihkâk-ı hak / احقاق حق

 • Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek.
 • Hak sahibine hakkını verme.
 • Hakkını verme.

ihkakıhak

 • Hakkı sahibine vermek.

ihlaf

 • Yemin vermek. Yemin etmek.
 • Yok etmek. Telef etmek.

ihlal

 • (Mahal. den) Yer değiştirmek. Vermek. Yerleştirmek.
 • Helâl kılmak.
 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.

ihlal etmeme / ihlâl etmeme

 • Bozmama, zarar vermeme.

ıhlamak

 • Ih diyerek deveyi çökertmek.
 • Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.

ihmal / ihmâl

 • Boş verme, önem vermeme.
 • Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. Başlayıp bırakmak. Terk etmek.
 • Mühlet verme.

ihsan

 • Güzelce verme, iyilik.

ihsas

 • (Hisse. den) Pay ayırmak. Hisse vermek.
 • Azletmek.

ıhtilal

 • (İhtilal) Halel vermek, zarar vermek.
 • Muhtaç olmak.

ihtimal / ihtimâl / احتمال

 • Olasılık. (Arapça)
 • Yüklenme. (Arapça)
 • Belki. (Arapça)
 • İhtimal vermek: Sanmak, tahmin etmek. (Arapça)

ihtimam

 • Özen gösterme, önem verme.

ıhtira'

 • Vücud vermek, icad.

ihya / ihyâ / اِحْيَا

 • Diriltme, hayat verme.
 • Hayat verme, diriltme.
 • Hayat verme.

ihya-yı arz / ihyâ-yı arz / اِحْيَايِ اَرْضْ

 • Yer yüzüne hayat verme.

ihya-yı fert

 • Bir kişiye hayat verme.

ihya-yı nev'

 • Bir türe hayat verme.

ihzan

 • Mahzun etme, hüzünlendirme, keder verme.

ika / îkâ / ایقا

 • Yapma. (Arapça)
 • Îka etmek: Vermek, bırakmak. (Arapça)

ika' / ikâ'

 • Dayanma, istinad etme.
 • Dayanacak bir şey verme.

ikbal / ikbâl

 • Yönelme.
 • Kıymet verme, iyi karşılama, hürmet gösterme.
 • Baht açıklığı.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

ikna'

 • Kanaat vermek. Râzı etmek. Râzı edilmek. İnandırmak. İnandırılmak.
 • Ayakta iki tarafa bakmadan durmak.

ikra

 • Kiraya verme.

ikrab

 • Kederlendirme, hüzün verme.

ikrah-ı mülci / ikrâh-ı mülcî

 • Mülcî ikrâh. Bir kimseyi ölümle veya bir uzvunu (organını) yok etmekle, şiddetli dövmekle veya bütün malını telef etmekle (zarar vermekle) korkutarak rızâsı dışında bir işi zorla yaptırmak.

ikram

 • Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek.
 • İltifat olarak bir şeyler vermek.
 • Bağış.
 • Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât.
 • Allah'ın lütfu ve ihsanı. (İkramın izharı, yani Allah'ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın ne

ikrar / ikrâr

 • Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak.
 • Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.
 • Îmânını açıkça, dil ile söylemek.
 • Bir kimsenin kendisiyle alâkalı olup, başkasına âit bulunan bir şeyi haber vermesi, îtirâf etmesi.

ikraz / ikrâz / اقراض

 • Ödünç vermek. Borç vermek.
 • Kesip ayırmak.
 • Borç verme, ödünç verme. Bir kimsenin nakid para, hacim ölçüsü ile alınıp satılan malını, daha sonra mislini (benzerini) almak üzere bir şahsa vermesi.
 • Borç verme.
 • Borçlandırma, borç verme. (Arapça)

ikrazat

 • Borçlar. Borç vermeler.

iksa

 • Giydirmek. Giyecek vermek.

iksa'

 • Kasvet. Sıkıntı vermek. Sıkıntı verilmek.

iksal

 • (Kesel. den) Bezginlik ve bıkkınlık verme.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

iktiras

 • Bir işe ehemmiyet verme, bir şeyi mühimseme.
 • Kederli ve hüzünlü olma.

ilam

 • Elem vermek. Rencide etmek.
 • Düğün yemeği.

ilbas-ı hırka

 • Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salâhiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilâfetname" verme.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

imale

 • Bir tarafa meylettirmek. Bir tarafa eğmek.
 • Benzetmek.
 • Mal vermek.
 • Edb: Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.

imamet-i kübra / imâmet-i kübrâ

 • Resûlullah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) vekâleten bütün müslümanlara imamlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye (saldırı ve sataşmaya) cevap vermek vazîfes i, hilâfet.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

imhal

 • Mühlet verme. Sonraya kalmasına müsaade etme.

imma

 • (Terdid edatıdır) "Ya, veya" diye tercüme edilir.. Şek, şüphe, ibahe, bağışlamak, hayret vermek mânâlarını da ifade eder.

imrac

 • Ahde vefa etmeme, sözden cayma.
 • Hayvanı çayıra salıverme.

in'am / in'âm / انعام / اِنْعَامْ

 • Nimet vermek. İhsan etmek.
 • Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak.
 • İyilik etmek, bahşiş vermek.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam.
 • İhsan, nimet verme.
 • Nimet verme.
 • Ni'met verme.

in'am etmek

 • Nimet vermek.

in'am-ı ilahi / in'âm-ı ilâhî

 • Allah'ın ihsanı, nimet vermesi.

in'amat

 • (Tekili: İn'am) Yardım ve inayetler, meded vermeler. Nimetlendirmeler.

inaka

 • Aşırı güzelliği ve câzibedarlığı ile hayret verme.

inba

 • Haber verme. İhbar eyleme. Tebliğ etme.

infak / infâk / اِنْفَاقْ

 • Nafaka verme. Besleme. Geçindirme.
 • Harcayıp tüketme.
 • Fakir olma.
 • Nafaka verme, besleme, geçindirme.
 • Malı, Allahü teâlânın yolunda harcama. Nafaka zekat gibi verilmesi lâzım olan malı hak sâhibine verme.
 • Nafaka verme.
 • Geçimini temîn etme, nafaka verme.

infal

 • Ganimetten mal ayırıp verme.

infizac

 • Sıcaklık verme, ısı verme.
 • Buharlaşma.
 • Terleme.

ingas

 • (Tengis) Keder verme. Rahatını bozma.

inhak

 • Çok eziyet etme. Çok fazla sıkıntı verme.

inhimal

 • İhmal etme, önem vermeme.
 • Mühlet alma.
 • Göz yaşı dökme.
 • Ciddi bir şekilde çalışma, uğraşma.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

inhizal

 • Beli kırılmış gibi ağır yürüme.
 • Soruya karşılık verme.

insa

 • Unutma. Unutturma.
 • Te'hir eylemek.
 • Veresiye verme.

inşad

 • Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme.
 • Arayıp soruşturma.
 • Birisini hicvetme.
 • Kayıp olan bir şeyi haber verme.

inşiab

 • Şubelendirme. Ayırma. Şubelere ayrılma.
 • Bölük bölük olma.
 • Dalbudak verme.

intac / intâc

 • Netice verme.
 • Netice verme.

intaç

 • Netice verme.

intac / intâc / انتاج

 • Netice verme.

intac etme / intâc etme

 • Netice verme.

intaç etme

 • Netice verme.

intacı

 • Netice, sonuç vermesi.

intılak

 • Koyverip gitme. Salıverme, yollama.
 • Sevinme.

irade-i nimet

 • Nimet verme isteği, iradesi.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

iras / irâs

 • Sebeb olmak, vermek. Vâris kılmak, miras bırakmak, miras yemek.
 • Gerekmek.
 • Verme, miras bırakma.

iras etme / îrâs etme

 • Netice verme, sebep olma, bırakma.

iras etmek / îras etmek

 • Netice vermek, bırakmak.

iras-ı fütur

 • Bıkkınlık verme.

iras-ı zarar

 • Zarar verme.

irbah

 • (Ribh. den) Fayda ve kazanç elde etme.
 • Fâize para verme.

ırda / ırdâ / ارضاع

 • Emzirme, süt verme. (Arapça)

irda'

 • Meme vermek, süt emzirmek.

irfad

 • Yardım etme, bağışta bulunma. Hediye verme.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

irha'

 • Gevşetme, aşağı salıverme ve sarkıtma. Koyverme, salıverme.
 • Dilmek, dilim dilim etmek.

irha-i inan

 • Dizginleri salıverme.
 • İşine devam etme.

irkab / irkâb

 • (Rükûb. dan) Bindirme.
 • Binilecek hayvan verme.
 • Araba veya gemi gibi bir vasıtaya bindirme.

irşa'

 • Rüşvet verme.

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

irşad / irşâd

 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

irsal

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.

irsan

 • Muhkem ve sağlam kılma, rasanet verme.

ırza / ırzâ / ارضاع

 • Emzirme, süt verme. (Arapça)

irza' / irzâ' / ارضاع

 • Meme vermek, süt emzirmek veya emzirilmek.
 • Emzirme, süt verme. (Arapça)

irzak / irzâk

 • Rızıklandırmak, maddi veya mânevi ihtiyacını vermek.
 • Rızıklandırma, rızık verme.
 • Rızık verme.

iş'ar / iş'âr

 • Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
 • Yazı ile haber verme.
 • Anlatmak, bildirmek.

iş'ar olma

 • Bildirme, haber verme.

isabet

 • Ecir, mükâfât, karşılık vermek.
 • Doldurmak.

isaet

 • Bir işte ihmal ile zarar verme.

isaf

 • Eseflendirmek. Esef vermek.
 • Hışım ve gadab etmek. Öfkelenmek.

isar / îsâr

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.
 • Kendisi muhtaç olduğu hâlde başkasına verme ahlâkı.

işaret-i miraciye

 • Miracın işaret etmesi, haber vermesi.

işaret-i nebeviye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) haber vermesi, işaret etmesi.

işca'

 • Yenme, ezme.
 • Kederlendirme, hüzün verme, üzme.

işcaz

 • Kederlendirme, üzme, hüzün ve gam verme.

işfa'

 • (Şifâ. dan) Hastaya şifalı şeyler verme. Hastanın iyileşmesi için çeşitli çarelere başvurma.

işha'

 • (Şehi. den) İstenileni verme.
 • Göz dikme, almak isteme.

ishab

 • Çok söylemek.
 • Türlü şeylerden renk değiştirmek.
 • Bir şeye fazla tama' etmek.
 • Kuyu kazıp suyu bulamamak.
 • Zehirlenme veya hastalıktan dolayı renk değişmesi.
 • Kuzu, anasını emmek.
 • Duvarı başı boş salıvermek.

iska

 • Su vermek, sulamak.
 • Sulama, su verme.

iskar

 • (Sekir. den) Sekir verme, sarhoş etme.

işkence / اشكنجه

 • Acı verme, eziyet etme. (Farsça)

isla'

 • Teselli verme, avutma.

işmam

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.

ismar

 • (Semere. den) Meyve ve semere vermek, fayda vermek.
 • Meyve verme, netice verme.
 • Meyve verme.

ısmarlama

 • Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan.

isti'lam / isti'lâm

 • Selâm vermeyi isteme.
 • Kâbe'yi tavaf esnasında Hacerü'l-Esved'i selâmlamak.

istiare

 • Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak.
 • Edb: Bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san'atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana "arsl

istib'ad

 • Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme.
 • Yakıştırmayış.

istibahat

 • Mübah ve helâl sayma.
 • Bir çok kimsenin kanını dökmeğe izin verme.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

isticar

 • Kiralamak. Kiraya vermek.

istihfaf / istihfâf

 • Küçük ve aşağı görme, ehemmiyet vermeme, küçümseme.
 • Hafife alma, önem vermeme, hor görme.

istihfaf etme

 • Hafife alma, değer vermeme.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

istihfafkarane / istihfafkârane

 • Küçümseyerek, küçük görerek, hafifseyerek, ehemmiyet vermeyerek. (Farsça)

istihkam / istihkâm

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.

istihmam

 • Bir kimse, bağlı olduğu cemâate ait işler için her türlü sıkıntıya düşme.
 • Ehemmiyet verme.

istikamet / istikâmet / استقامت

 • Doğruluk. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)
 • Yön. (Arapça)
 • İstikamet vermek: Yön vermek. (Arapça)

istikamet vermek

 • Doğru yön vermek.

istikbar

 • (Kibr. den) Önemseme, ehemmiyet verme.
 • Kibir, gurur, enaniyet. Kendini büyük görme, mağrurluk.

istikra'

 • Kiralamak, kiraya vermek.

istikra-i tam / istikrâ-i tâm

 • Tümevarım, endüksiyon; bir bütünü oluşturan parçaların hepsini inceleyerek o bütün hakkında hüküm vermek.

istikraen / istikrâen

 • Eldeki verilerden hareketle genel bir hüküm verme şeklinde.

istilam

 • Öpmek veya el sürmek. Selâm vermeyi isteme.
 • Kâbeyi tavaf esnasında Hacer-ül Esvede el sürmek, el süremese el işareti ile öper gibi yapmak, okşamak.

istima' / istimâ' / استماع

 • (Sem'. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek.
 • Dinleme, kulak verme. (Arapça)
 • İstimâ' etmek: Kulak vermek, dinlemek. (Arapça)

istima-ı nas / istimâ-ı nas

 • İnsanların dinlemesi, kulak vermesi.

istirbah

 • (Rıbh. den) Fâize para yatırma, fazla faizle verme.

istişhad / istişhâd / استشهاد

 • Kanıt gösterme. (Arapça)
 • Örnek verme. (Arapça)
 • İstişhâd yapmak örnek: Vermek. (Arapça)

istiskal

 • Yüz vermeyerek kovma.

istişkal

 • Zorlaştırma, güçleştirme, müşkülât verme.

istiskal / istiskâl / استثقال

 • Hoş karşılamama, yüz vermeme. (Arapça)

istiskal etme

 • Ağır bulup hoşlanmama, değer vermeme.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

istiva / istivâ

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih, yâni görülen, ilk anlaşılan mânâların verilmesi akla ve dîne uygun olmayıp günâh olan ve bu sebeble tevîl etmek yâni uygun olan mânâları vermek îcâb eden kapalı sözlerden biri.

istizhar

 • Dayanmak. Güvenmek. Arka vermek.
 • Yardım istemek. Zahîr istemek.
 • Ezberlemek.
 • Aşikâr etmek.

it'ab

 • Yormak. Yorgunluk vermek. Sıkıntı vermek.

it'am / it'âm / اطعام

 • Yemek yedirmek. Doyurmak. Taam vermek.
 • Nimet vermek, yedirip içirme.
 • Doyurma, yemek verme. (Arapça)

ita / îta / îtâ

 • Verme.
 • İhsan etme, verme.

ita etmek / itâ etmek

 • Vermek.

ita-i malumat / itâ-i malûmat

 • Bilgi verme.

itave

 • (Çoğulu: Etâvâ) Rüşvet verme.

ithaf

 • Hediye etmek. Armağan vermek.
 • Edb: Birisinin nâmına eser yazmak.

itina ve ihtimam

 • Özen gösterme ve önem verme.

itiraf / itirâf / اعتراف

 • Sakladığı şeyi söyleme. (Arapça)
 • Hakkın verme. (Arapça)

ıtlak / ıtlâk

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.
 • Sınırlandırmama, salıverme.
 • Salıverme.
 • Boşama.
 • Soyutlama, söyleme, kullanma.

ıtlak-ı inan

 • Dizginini salıverme. Başıboş bırakma.

ıtnab / ıtnâb

 • Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı)
 • Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

ittiad

 • Randevu verme.

ityan

 • Delil getirmek.
 • Gelmek.
 • Vermek.
 • Vüsul, vasıl.
 • Vârid olmak.
 • Zikir ve isbat ve takrir eylemek.

ıyal

 • Fık : Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.

izae

 • (İzâet) (Zû. dan) Işık verme, aydınlatma, ziya verme.

izahat / îzâhât / ایضاحات

 • Açıklamalar. (Arapça)
 • Îzâhât vermek: Açıklamada bulunmak, açıklama yapmak. (Arapça)

izn

 • (İzin) Yasağı kaldırmak. Bir şeye ruhsat vermek. Yol vermek. Hizmetten çıkarmak.

ızrar / ızrâr / اضرار / اِضْرَارْ

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.
 • Zarar verme.
 • Zarar verme.
 • Zarar verme, zarara sokma. (Arapça)
 • Izrâr etmek: Zarar vermek, zarara sokmak. (Arapça)
 • Zarar verme.

ızrar-ı nas / ızrar-ı nâs

 • İnsanlara zarar verme.

jüri

 • Bir mesele hakkında hüküm vermek için toplanan heyet.
 • ing. Herhangi bir mes'ele için hüküm vermek üzere toplanan hey'et, cemaat.

jurnal

 • İhbar, haber verme.

kabil / kabîl / قبيل

 • Gibi, benzeri. (Arapça)
 • Kâbil olmak: Mümkün olmak, elvermek. (Arapça)

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kadh

 • Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Çakmak taşını çakmak.
 • Bir kimsenin işine halel vermek.

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kafiyeperestlik

 • Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.

kahin / kâhin / كَاهِنْ

 • Gaipden haber verme iddiasında bulunan kimse, falcı.
 • İlkel dinlerin ruhani reisleri.
 • Gaybdan haber verme iddiâsında olan.

kahinlik / kâhinlik

 • Gelecekten haber verme.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.
 • Gıdaların vücuda ısı vermesi bakımından değeri.

kanun-u rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması kanunu.

kar'-ul asa / kar'-ul asâ

 • Doktorun, hastanın bedenine vurup muâyene etmesi.
 • Mc: Hatayı hatırlatmak için işaret vermek ve ikaz etmek.

karabet-i sıhriyye

 • Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık.

karr

 • Durma.
 • Karar verme.
 • Su dökmek.
 • Kulağına söylemek.
 • Mahfe.

karz

 • Ödünç verme, ödünç alma.
 • Ödünç verilen veya alınan şey, borç.

karz-ı hasen

 • Ödünç verme, çarşıda benzeri bulunan herşeyi, belirsiz bir zaman sonra, aynısı geri verilmek üzere verme.

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.

kasd

 • Teşebbüs, niyet; bilerek, isteyerek, kalbe gelen bir fikri, düşünceyi yapmak için karar verme.

kasem

 • Yemîn. Bir işi yapmak veya yapmamak için Allahü teâlânın ismini söyleyerek söz verme.

kasil / kasîl

 • Hayvanlara vermek için vaktinden evvel biçilen yeşil ot.
 • Kesilmiş nesne.

kasm

 • Kapa kapa yemek, bütün bütün yutmak.
 • Kesmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • İ'tâ etmek, vermek.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl
 • Kesme, biçme.
 • Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.

kavanin-i rububiyet / kavânîn-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa, yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması ile ilgili kanunlar.

kavt

 • İhtiyaç miktarı yemek vermek.

kayd

 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kazai / kazaî

 • Kaza ile alâkalı. Hüküm vermeğe ait.

kehanet / kehânet

 • Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)
 • Kâhinlik, gaipten haber verme, falcılık.
 • Gelecekten haber verme.

kemal-i izzet / kemâl-i izzet

 • İzzet ve haysiyetinden tâviz vermeme.

kemal-i zühd / kemâl-i zühd

 • Allah korkusuyla tam olarak günahlardan kaçınıp kendini ibadete verme.

keramet-i gaybiye-i gavsiye

 • Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin geleceğe dair keramet şeklinde haber vermesi ve bu haberin gerçekleşmesi.

kerem

 • Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet.
 • Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme.
 • Mecd ve şeref.
 • Cömertlik, severek verme.

kerim / kerîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudreti (gücü) var iken affeden, vâd ettiğini yapan, vermesi ve ihsânı (lütfu) bol olan, ümîd edilenin üstünde olan, ne kadar verdiğini ve kime verdiğini hesâb etmeyen, kendisine sığınanı ko ruyan ve isteyeni zenginleştiren.
 • Mu

ketumiyyet

 • Ketumluk. Ağız sıkılığı. Sır vermemeklik.

kisve

 • Giyecek. Nafaka vermekle vazîfeli kimsenin bakmakla mükellef bulunduğu kimselere te'min etmekle yükümlü olduğu giyecek.

kıyas

 • Bir şeyi bir şeye benzeterek veya ona göre tutarak hüküm verme.
 • Benzetme, genel kurala uydurma.
 • Hakkında âyet ve hadis olan benzerlerine göre hükmetme.

kıyas-ı akim / kıyas-ı akîm

 • (Mantık) Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas (meselâ, kitap matbaanın telifi, eseri demek).
 • Man: Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

kıyate

 • Azık vermek.

kıymet / قيمت

 • Değer. (Arapça)
 • Kıymet vermek: Değer vermek. (Arapça)

konferans

 • Dinleyicilere herhangi bir mevzu hakkında bilgi vermek gayesiyle yapılan konuşma. (Fransızca)

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

körük

 • Ateşi havalandırmak için yapılmış bir âlet.
 • Hava ile çalışan bazı çalgıların hava vermeğe mahsus kısmı.

küdu'

 • Soğuğun bitkilere zarar vermesi.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuvve-i musavvire

 • Şekil verme gücü.

kuvvetperest

 • Kuvvete önem verme.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

lahiyane ta'zib

 • Oyun olsun diye zahmet vermek. Oynarcasına azab vermek. (Farsça)

lakayd / lâkayd

 • Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.

layülhihi / lâyülhîhi

 • (İlhâ. dan) Ona gaflet vermez. Onu boş şeyler meşgul etmez. Boşuna iş yapmaz.

lehviyat-ı gayr-ı meşrua / lehviyât-ı gayr-ı meşrua

 • Dinin izin vermediği istekler ve eğlenceler.

levt

 • Gizlemek, saklamak.
 • Sorduklarını değil de başkasını haber vermek.

lezaiz-i nameşrua / lezaiz-i nâmeşrua

 • İslâm'ın izin vermediği meşru ve helâl olmayan lezzetler.

lühab

 • Ateş alevlenmek.
 • Işıklanmak, şule vermek.
 • Ateşi yakıp tutuşturmak.

ma'ma'

 • Kimseye birşey vermeyen kadın.

ma'nevi tevatür / ma'nevî tevâtür / مَعْنَو۪ي تَوَاتُرْ

 • Yalan üzerine birleşmesi imkânsız olan bir topluluğun aynı hâdiseyi farklı tarzlarda haber vermesi.

maarifperverlik

 • Eğitim ve öğretime değer verme.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

mahbubiyyet

 • Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)

mahluk-u bifasal / mahlûk-u bîfasal

 • Fırsat vermeyen yaratık.

mahn

 • Kuyudan su çıkarmak.
 • İmtihan etmek.
 • Bahşiş vermek.
 • Vurmak.

mahsulat verme / mahsulât verme

 • Ürün verme.

mahviyet / مَحْوِيَتْ

 • Alçak gönüllülük, nefsine kıymet vermeme.

mahviyyet

 • Alçak gönüllülük. Tevâzu. Kendi kusurunu bilip kendine haddinden fazla kıymet vermemek. Tevâzu içinde olmak.

mana-yı zahiri-yi mecazi / mânâ-yı zâhirî-yi mecazi

 • Sözün zahirine ait mecazî mânâsı; sözün ilk etapta anlaşılan açık mânâsının mecâzî anlamı (Hakiki anlamı değil. Çünkü hayat vermek Allah'a mahsustur.).

mazarrat / مضرت

 • Zarar verme. (Arapça)
 • Zarar. (Arapça)

meal-i gaybi / meâl-i gaybî

 • Gaybla ilgili mânâ verme.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

mefad

 • Fayda vermek.

mehasin-i rububiyet / mehâsin-i rububiyet / mehâsin-i rubûbiyet

 • Rablığın güzellikleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.
 • Cenâb-ı Hakkın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.

mehl

 • Vakit verme. Vâde. Mühlet. Bir işi belli bir zamana kadar te'hir etme.

mehr-i misl

 • Mehir söylenmeden veya mehir vermemek şartı ile yapılan bir nikahtan sonra, kadının, baba tarafından akrabâsının kadınlarına bakılarak bunlara verilen mehir kadar verilmesi kararlaştırılan altın, gümüş, mal veya herhangi bir menfeat.

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

mekruh

 • İğrenç, nahoş görülen şey.
 • Fık: Şeriatın haram etmediği, fakat zaruret olmadan yapılmasına izin vermediği, zanna dayanan delil ile işlenmesi caiz olmayan iş.
 • Mihnet. Şiddet.

menh

 • Verme, ihsan etme.

meni' / menî' / منيع

 • Aşılmaz, sarp, geçit vermez. (Arapça)

menn

 • Nimet vermek. İyilik etmek.
 • Minnet.
 • Rıza.
 • Esiri fidye almadan, ücretsiz salıvermek.
 • Kesmek.
 • Zayıf etmek.
 • Ettiği iyiliği başa kakmak.
 • İki batman ağırlık.
 • Kudret helvası.

meratib-i külliye-i rububiyet

 • Rububiyetin geniş, kapsamlı mertebeleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının mertebeleri.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

mertebe-i tevhid

 • Herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma mertebesi, derecesi.

mes'ul

 • Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeğe mecbur olan. Mes'uliyetli. Bir işin idâresi kendisine âit olan.
 • Ceza verilmiş olan.

mes'uliyet

 • Mes'ul olma hâli. Yaptığı iş ve hareketten hesap vermeğe mecbur oluş.

meşşaiyyun

 • Yürüyenler; Aristo'nun derslerini yürüyerek vermesine atfen İslâm dünyasında Aristocu felsefeye verilen isim.

mesule

 • (Çoğulu: Mesulât) Azap vermek, eziyet etmek.
 • Hayvanı oka nişan edip atmak yahut diri iken bir tarafını kesmek.

mev'id

 • Va'din yerine getirildiği yer.
 • Vaad etmek. Vaad. Söz vermek.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mevn

 • Bir kimsenin zahmetini çekmek.
 • Nafakalarını vermek.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

meyil / ميل

 • İstek, eğilim. (Arapça)
 • Meyil vermek: Eğilim göstermek. (Arapça)

meyletmek

 • Bir tarafa doğru eğilmek. Bir tarafa yönelmek.
 • Sevgisini vermek, eğilmek. Gönül vermek.

mihlat

 • İçine yulaf koyup davara vermekte kullanılan torba.

miska' / miskâ'

 • Sıklık vermek.

mola

 • İstirahat için işe ara vermek ve duraklamak.
 • Denizcilike: Gevşetme, koyverme manâsındadır.

mu'cizat-ı rububiyet / mu'cizât-ı rububiyet

 • Rablık mu'cizeleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının mu'cizeleri.

mu'izz / mu'îzz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kullarından bâzılarını, maddî ve mânevî mülk ve saltanat vermek sûretiyle, azîz (üstün) kılan.

muafat

 • Afvetmek.
 • Sıhhat vermek.
 • Sıhhat ve âfiyet bulmuş, iyileşmiş kimse.
 • Hastalık veya belâdan korunma. Musibetlerden muhafaza olunma.

mualece

 • Tedavi; hastaya ilâç verme.
 • Bir hususa çalışıp devam etmek.
 • Hastaya bakmak. İlâç kullanmak, ilâç vermek.
 • Bir işe teşebbüs, bir işe girişmek.

muatat

 • Birbirine atâ etmek, karşılıklı hediyeleşmek.
 • Vermek.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

muaveme

 • (Ağaç) bir sene meyve verip, bir sene vermeme.
 • Bir seneliğine tutma.

mübadele etme

 • Alışverişte bulunma, değiş tokuş etme, alma verme.

mücavebet

 • (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme.

mücazat / مجازات / mücâzât / مُجَازَاتْ

 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Karşılık verme. (Arapça)
 • Cezâ verme.

müceddid

 • Yenileyen. Yenileyici. Hadis-i sahihle bildirilen, her yüz yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Peygamberin (A.S.M.) vârisi olan zât.
 • Yenileyen, yenileyici; Hadîs-i Sahihle bildirilen, her yüzyılda bir dinî hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Hz. Peygamber'in (a.s.m.) vârisi olan zât.

mücemme

 • (Mecemme) Huzur ve rahat vermek.

müdara / müdârâ

 • Dîni ve dünyâyı zarardan kurtarmak için, dünyâ menfaatinden vermek veya belâyı dünyâ menfaati ile savmak.

mudarebe şirketi / mudârebe şirketi

 • Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık.

müdarese

 • (Ders. den) Ders verme.

müdavele

 • Elden ele gezdirme. Alıp verme, devretme.
 • Fikir verme, konuşma.
 • Çevirme, döndürme.
 • Alıp verme, konuşma.

müdayene / müdâyene

 • Borç alıp vermek. Ödünç almak ve vermek.
 • Ödünç alıp verme.

müderris

 • Ders veren. Ders okutan. Muallim. İlim talebelerine ders veren. Ders vermeğe izinli ve salâhiyetli olan kimse. Profesör.

müderrislik

 • Yüksek eğitim kurumlarında ders verme, hocalık.

mugadere

 • (Mugaderet) Bırakmak, salıvermek.

muhabere

 • Haberleşme. Karşılıklı birbirine haber verme.

muhadat

 • Hediyeleşmek. Karşılıklı olarak hediyeler vermek.

mühadat

 • Birbirine bahşiş ve hediye vermek.

muhadeşe

 • Tırmalama. Sıkıntı ve zahmet verme.

muhakeme / muhâkeme / مُحَاكَمَه

 • Hüküm vermeye çalışma, yargılama.
 • (Çoğulu: Muhakemât) (Hüküm. den) Dava için iki tarafın mahkemeye baş vurması.
 • İki tarafın mahkemeye baş vurması.
 • İki tarafı dinleyip hüküm vermek.
 • Düşünmek.
 • Zihinde inceleme yapmak.
 • Karar vermek için iyice düşünmek.
 • Tartarak hüküm verme.

muhakeme etme / muhâkeme etme

 • Bir şeyi iyice araştırdıktan sonra hüküm verme.

muhakeme etmek

 • Hüküm vermek için delilleri incelemek; yargılamak.

mühatat

 • Birbirine atâ ve bahşiş etmek, hediye vermek.

muhazara

 • (Çoğulu: Muhazarât) (Huzur. dan) Hatırda tutulan şeyler.
 • Tarihi ve edebi fıkra ve hikâyeler anlatma.
 • Konferans verme.

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

mühmelane / mühmelâne

 • Önem ve ehemmiyet vermeksizin, başdan savarcasına. (Farsça)

mukabede

 • Şiddet ve zahmet vermek.

mukabele / مقابله

 • Karşılık verme.
 • Karşılık verme.

mukabele etmek / mukâbele etmek

 • Karşılık vermek.

mukabele-i bilmisil

 • Misilleme yaparak karşılık verme.

mukabele-i rahmani / mukabele-i rahmânî

 • Rahmân olan Allah'ın Zâtına has ve yaraşır şekilde karşılık vermesi.

mukabelesiz

 • Karşılık vermeksizin.

mükarat / mükârat

 • Kiraya verme. Kira ile tutma.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

mükayele / mükâyele

 • (Mükâyelet) Bir kimsenin davranışına aynıyla karşılık verme.
 • Ölçülmek.

mülekkın

 • Telkin eden. Bilgi vermeğe çalışan.

mümalat

 • Müsaade etmek, izin vermek.
 • Yardımlaşmak, muâvenet etmek.

mümanea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

müraat

 • Riayet, saygı göstermek.
 • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
 • Riayet etmek.
 • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
 • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
 • Göz ucuyla bakmak.

murabaha

 • Bir malı kâr ile satmak.
 • Bir miktar ilâve ederek ödünç para alıp vermek.
 • Fâiz ile para alıp vermek.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

mürcie

 • "Günâh işlemek insana zarar vermez. Âsî (isyân eden), fâsık (açıktan günâh işleyen) azâb görmeyecektir" diyerek, Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolunda olanlardan) ayrılan bozuk fırka.

mürüvvet

 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

murzia

 • (Rızâ. dan) Çocuğa süt emziren. Meme veren. Sütnine. Bebeğe süt vermek üzere para ile tutulmuş kadın.

müsaade / مساعده

 • İzin. (Arapça)
 • Yardım. (Arapça)
 • Müsaade edilmek: İzin verilmek. (Arapça)
 • Müsaade etmek: İzin vermek. (Arapça)

müsaade etme

 • İzin verme.

müsaade etmeyen

 • İzin vermeyen.

müsaade-i hükumet / müsaade-i hükûmet

 • Hükümetin izin vermesi.

müsaade-i sefahet

 • Gayr-i meşrû zevk ve eğlence düşkünlüğüne izin verme.

müsaadekarlık / müsaadekârlık

 • Yardımcı olma, izin verme. (Arapça - Farsça - Türkçe)

müsaadesiz

 • Uygunsuz, izin vermeyen.

müşagare

 • Mehir alıp vermemek için, iki kişi birbirlerinin yakınlarından birer kadınla evlenme.

müsakat

 • (Ka, uzun okunur) Meyvesinin bir kısmını almak şartiyle bir bağı veya ağaçları bir kimseye verme.

musaraa etmek

 • Mücadele vermek, karşı koymak.

musavvire

 • Şekil verme.

musavviriyet-i ilahiye / musavviriyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler vermesi.

müşevvikane

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)

mutaffifin

 • Alışverişte muhatabının hakkını tam vermeyenler.

mütemehhil

 • Hile eden.
 • Bir kimsenin istediğini vermek hususunda onu külfet ve zahmete sokan.

mütenatice

 • Her biri ötekinin sonucu; birbirlerini sonuç verme.

mütevali

 • (Velâ. dan) Aralık vermeden devam eden, tevâli eden. Birbiri ardınca sıra ile olan.

mütevaliyen

 • Üst üste, aralık vermeden, peş peşe.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müyadat

 • Elden ele verme.
 • Mükâfat.

müzahame / müzâhame

 • Bir yere yığılarak fertlerin birbirine zahmet vermesi.

müzahamet

 • Sıkıntı verme, bir noktaya yığılma.
 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzahemet / müzâhemet

 • Karşılıklı olarak sıkıntı ve zahmet verme.

muzayefe

 • Ziyâfet vermek.
 • Birbirine konaklamak.

muzdarip / مضطرب

 • Izdıraplı, acı çeken. (Arapça)
 • Muzdarip etmek: Izdırap vermek, üzmek. (Arapça)

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

nahl

 • Bal arısı.
 • Bedelsiz bir şey vermek veya bedelsiz verilen şey.
 • Sövmek, iftira etmek.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

nam / nâm / نام

 • Ad. (Farsça)
 • Adında, adlı. (Farsça)
 • Ün, şöhret. (Farsça)
 • Nâmına: adına. (Farsça)
 • Nam vermek: Ad vermek, adlandırmak. (Farsça)

nasaha

 • Öğüt vermek, nasihat etmek.

nay / nây

 • Ölüm haberini verme.

nazar-ı adalet

 • Allah'ın sınırsız adaletiyle her varlığa adaletle muamele etmesi; zerre kadar da olsa her şeyin hakkını vermesi, haksızı cezalandırması açısından.

nazire

 • Mühlet vermek, tehir etmek.

nefh

 • Üfleme, verme.
 • Nefh etmek: Nefes vermek, kazandırmak.

nefh-i ruh etme

 • Ruh üfleme, hayat verme.

nefl

 • Sevab için yapılan ibâdet. Emredilmemiş, farz veya vâcib olmadan yapılan ibadet. Nâfile.
 • Birisine ganimet malı veya atiyye, ihsan vermek.
 • Yemin etmek.

nefs-i ihbar / nefs-i ihbâr / نَفْسِ اِخْبَارْ

 • Haber vermenin kendisi.

nehit

 • İnlemek.
 • Şiddetle teneffüs etmek, nefes alıp vermek.

nehur

 • Burnuna vurmayınca veya burnuna parmak sokmayınca sütünü salıvermeyen deve.

neş'e-i şit-i hüviyet / neş'e-i şît-i hüviyet

 • Cenâb-ı Hakkın Hz. Adem'e, ölen oğlu Hâbil'e mukabil "Allah'ın vergisi, ihsanı" anlamına gelen Şit'i (a.s.) vermesi sevinci.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

netice verme

 • Sonuç verme.

nezir

 • (Nezr. den) Bir iş için korkulacak bir şey söyleyip gözdağı vermek. İlerdeki hesap için korkutmak. ("Beşir" in zıddıdır)
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın bir vasfı olup Allaha (C.C.) inanıp itaat etmeyenlere cehennemden haber verdiği için "Nezir" denmiştir.

nezr

 • Adak yâni bir isteğin yerine gelmesi ve bir korkunun giderilmesi için, farz veya vâcib olan bir ibâdete benzeyen ve başlı başına ibâdet olan bir işi yapacağına dâir Allahü teâlâya söz verme. Mutlak ve muayyen olmak üzere iki kısımdır.

nezr-i muayyen

 • Hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevâbını falan velîye bağışlamak adağım olsun diye bir şarta bağlanarak yapılan adak.

nida / nidâ

 • Çağırma, seslenme, ses verme.
 • Ünlem.

nida'

 • Seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak. Ses vermek.
 • Gr: ünlem (!)

nimetperverane / nîmetperverâne

 • Nimet vermeyi severcesine.

nişad

 • Bir kimseye yemin vermek.

nisar

 • Saçmak, dağıtmak.
 • İ'ta etmek. Vermek.

nişde

 • Talep etmek, istemek.
 • Söz vermek, and vermek.

nişve

 • Koklamak.
 • Bilmek.
 • Haber vermek.

nükul / nükûl

 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

nusrat

 • Nusrat vermek: Üstünlük vermek.

nüşut

 • Tohumun baş vermesi, uç göstermesi.

ödünç vermek

 • Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme.

peşkeş

 • (Pişkeş) Başkasının malını birine bağışlamak. Verilmemesi lâzım olan şeyi başkasına vermek. Karşılıksız vermek. (Farsça)
 • Haksız yere birşeyi verme.

piyango

 • Bir kumar çeşidi. Mülk sâhiblerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek, yâhut hakkı olmayana pay vermek için yapılan kur'a.

poz

 • Fotoğraf alınırken kendine düzen vermek, tavır takınmak. Kımıldamadan durduğu halde kalmak. (Fransızca)

pür-neval / pür-nevâl

 • Çok lütuf ve ihsan. Çok çok ihsan etmek, vermek.

ra's

 • Boyanmış renkli yün.
 • Süt vermek.
 • Süt içmek.

ra'şe / رعشه

 • Titreme. (Arapça)
 • Ra'şe vermek: Titretmek. (Arapça)

rabt

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.

radh

 • Az bir şey verme. Az verilen şey.
 • Fık: Cihada iştirak eden kadınlara, kölelere, çocuklara ve zimmilere ganimet malından verilen mal.

rahnedar

 • Rahnedar etmek
 • Gedik: Açmak.
 • Zarar vermek.
 • Rahnedar olmak
 • Yarılmak, gedik: Açılmak.
 • Bozulmak, zarar görmek.

red'

 • Geri verme, reddetme.

redd-i cevab

 • Suâlin cevabını vermek.

redd-i kelam / redd-i kelâm

 • Söze itiraz etme, karşılık verme.

reddiye

 • Bir mes'ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek.

ref'-i cidal

 • Kavga ve çekişmeye son verme.

refd

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Yardım etmek.
 • Büyük kadeh.

reform

 • Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslâm dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslâm dini, bütün zaman ve mekânların insanlarına her cihetle cevap verecek câmiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğind (Fransızca)

rehl

 • Sülpük olmak. Kendini salıvermek.
 • Acı çekmek, muztarib olmak.
 • Çok uyumaktan yüzü şişip uyuşuk olmak.

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

reml-remil

 • Remil, kum falı: bazı işaretlerle gaipten haber verme.

resalet

 • Saçı salıverme.
 • Deveyi eşkin yürütme.

revnak / رونق

 • Parlaklık. (Arapça)
 • Revnak vermek: Canlılık kazandırmak. (Arapça)

rezzakıyet

 • Allahın rızık vermesi.

riba / ribâ

 • Fâiz; ödünç vermekte, rehnde (ipotekte) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden (satıcıdan) birinin ötekine karşılık olarak vermesi şart edilen fazla mal.

rivayet / rivâyet

 • Bir şeyi haber vermek veya haber verilen şey.
 • Nakletmek, bildirmek.

rububiyet / rubûbiyet

 • Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti.
 • Artırmak. Ziyade kılmak.
 • Rablık; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması.
 • İlâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.

rububiyet-i ilah / rububiyet-i ilâh

 • İlâhî Rablık; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması.

rububiyet-i ilahiye / rubûbiyet-i ilâhiye

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması.

rububiyet-i mutlaka-i ilahiye / rububiyet-i mutlaka-i ilâhiye

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye ve idare etmesi ve egemenliği altında bulundurması.

rububiyetperver / rubûbiyetperver

 • İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven.

rüşvet

 • Haksız yere para, mal v.s. almak veya vermek.

rüşvet-i mutlaka

 • Her istenileni vermek, sınırsız rüşvet.

şabaş

 • Alkış etme, alkışlama. Aferin deme. Bir hareketi güzel bulmaktan dolayı alkışlamak veya hediye vermek. (Farsça)

sabur / sabûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi vakti gelince ve belli miktarı ile yaratan, bu hususta acele etmeyen, kendisine şirk (ortak) koşan ve başka günâhları işleyerek isyân edenleri cezâlandırmaya kâdir (gücü yetici) iken, cezâ vermekte acele etmeyen.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

sadist

 • Başkasına eziyet ve sıkıntı vermekten, sapık işleri yapmaktan zevk alan ruh hastası kimse.

sadr / صدر

 • Göğüs. (Arapça)
 • Baş. (Arapça)
 • Başköşe. (Arapça)
 • Sadrazam. (Arapça)
 • Sadra şifa vermek: İşe yaramak, rahatlatmak. (Arapça)

sagat

 • Aslı "sagavet" olup, bir cihete meyil demek olan "sagav" masdarından fiil-i mâzi müfred müennesdir. Muzarisi : "tasgi" gelir. " Velitasgi ileyh"; söz dinlemek veya dikkat edip kulak vermek, imâle-i guş etmek demek olan ısga da, bundan müştaktır.

sahc

 • Bağırsağın yaş olup cerahat vermesi.
 • Kaşımak.
 • Tırmalamak.

sahl

 • Az az vermek.

salih / sâlih

 • İyi insan. Dünyâya kıymet vermeyen, îtikâdı doğru olup, Allahü teâlânın rızâsını, sevgisini kazanmak için çalışan müslüman.

sebebiyet / سببيت

 • Sebep olma. (Arapça)
 • Sebebiyet vermek: Sebep olmak. (Arapça)

şebr

 • Karışlamak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Ücret.
 • Kira.

şehadet / şehâdet

 • Birinin başkasında hakkı bulunduğunu bildirmek için, hâkim karşısında ve iki hasmın yanında, şehâdet ederim diyerek haber vermek.
 • Şehîdlik, şehîd olmak.

şekd

 • Atâ ve ihsan etmek. Hediye vermek.

şekt

 • Bedel etmek, karşılık vermek.

sekte / سكته

 • Susmak, kesilme, ara verme, bozulma.
 • Durma. (Arapça)
 • Kesilme. (Arapça)
 • Sekte vermek: Durgunluk vermek, sekteye uğratmak. (Arapça)

şekva

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.

selv

 • Kanaat vermek.

semaat

 • Dinlemek, kulak vermek.

semahat / semâhat

 • Cömertlik ve el açıklığı; vermesi lâzım ve vâcib olmayan şeyleri seve seve vermek.

semere / ثمره

 • Meyva. (Arapça)
 • Ürün. (Arapça)
 • Sonuç. (Arapça)
 • Semere vermek: (Arapça)
 • Meyva vermek. (Arapça)
 • Sonuç vermek. (Arapça)

semsere

 • Bir kimsenin elbise ve kumaşını satıvermek.

semüvv

 • Ad koymak, isim vermek.

serir-i tedris

 • Ders verme makamı.

şerm

 • Yarmak.
 • Atâ etmek, hediye vermek.

seviş

 • Misafire yemek ve azık vermek.

seyh

 • Yere batmak.
 • Sefer.
 • Akarsu.
 • Dikilmiş aba.
 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Çizgili elbise.

şifa

 • Bk.şifâ'
 • Şifa bahşetmek: Şifa vermek, iyileştirmek.
 • Şifa bulmak: İyileşmek.

şifabahş / şifâbahş / شفابخش

 • Şifa verme, iyileştirme. (Arapça - Farsça)
 • Şifâbahş olmak: Şifa vermek, iyileştirmek. (Arapça - Farsça)

sıhhat-ı muhakeme

 • Sağlıklı değerlendirme, hüküm verme.

sikayet

 • Birine içecek su verme.

sıklet / ثقلت

 • Ağırlık. (Arapça)
 • Sıkıntı. (Arapça)
 • Sıklet vermek: Ağırlık vermek, rahatsız etmek, sıkıntı vermek. (Arapça)

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

sinyal

 • Kararlaştırılmış bir haberi verme işareti. İşaret. (Fransızca)

sosyalizm

 • İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din aleyhdarı bir sistem. Serserilere, zenginlerin mallarını (Fransızca)

suda'

 • Baş ağrısı.
 • Rahatsız etme, sıkıntı verme, sıkma.

şuhh

 • Mala düşkün olup, fakirlere vermeyi sevmemek, cimrilik etmek.

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

şüphe iras etme / şüphe îras etme

 • Şüphe verme, şüphede bırakma.

suret-perestlik / sûret-perestlik

 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, ruhuna ve mânasına kıymet vermemek.
 • Resimlere meftuniyet.
 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, rûhuna va mânâsına kıymet vermemek.

suretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)

suretperestlik

 • Surete tapmak, görünüşe çok değer vermek, fotoğrafa tapmak.

sütre

 • Perde. Örtü. Perdelenecek şey.
 • Namaz kılarken kıble cihetinde duvar ve sâir olmadığından, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen şey. (En az altmış cm. yükseklik)

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

ta'cizat / ta'cizât

 • (Tekili: Ta'ciz) Tacizler. Rahatsız etmeler, sıkıntı vermeler.

ta'dil

 • (Adl. den) Aslına zarar vermeden değiştirmek. Tebdil etmek.
 • Hafifletmek.
 • Doğrulaştırmak. Vasat hale koymak.
 • Darlık vermek.
 • Veledi karnında büyük olup doğurması güç olmak.
 • Aslına zarar vermeden değiştirmek, tadil etmek, tebdil etmek, hafifletmek, doğrulaştırmak.

ta'limat / ta'lîmât / تعليمات

 • Direktif. (Arapça)
 • Ta'lîmât vermek: Direktif vermek. (Arapça)

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.

ta'til / ta'tîl / تعطيل

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.
 • Durdurma. (Arapça)
 • Kapatma. (Arapça)
 • Faaliyete son verme. (Arapça)

ta'viz

 • Bedel, bir şey vermek. Karşılık, bedel göstermek.
 • Değiştirmek.

ta'zib / ta'zîb / تعذیب / تَعْذ۪يبْ

 • Azab verme. Eziyet etme. Men eylemek.
 • Azap verme. (Arapça)
 • Azab verme.

ta'ziz / ta'zîz / تعزیز

 • Aziz tutma, değer verme. (Arapça)

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.
 • Yüklenme, söz verme.

taahhüt

 • Söz verme, üzerine alma.

taattuf

 • (Atıf. dan) Acıma, şefkat gösterme.
 • Verme.
 • Esirgeme.

tabir-i hakimane / tâbir-i hakîmâne

 • Hikmetli ifade; sorulan bir suale, soranın hâlini dikkate alarak cevap verme.

taciz etme / tâciz etme

 • Rahatsız etme, sıkıntı verme.

taff

 • Tamam alıp eksik vermek.

tafsilat / tafsilât / تفصيلات

 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)
 • Ayrıntı. (Arapça)
 • Tafsilât vermek: Ayrıntılı açıklamada bulunmak. (Arapça)

tahaddüs

 • Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak.
 • Haber vermek, sezgi.

tahavvün

 • Eksilmek.
 • Ziyafet vermek.
 • Söz vermek, ahdetmek.

tahbir

 • (Haber. den) Haber etme. Haber verme.

tahfir

 • Utandırmak.
 • Aman vermek.

tahiyye

 • Selâmlar, dualar. Hayır duâları.
 • Mülk, beka ve devamlılık.
 • Namazın iki ve dört rek'atı sonunda okunan Ettahiyyat duası.
 • Selâm verme ve hayır dua etme.
 • Mülk ve mâlikiyet.

tahlif / tahlîf

 • (Half. dan) Yemin ettirmek. Yemin vermek.
 • Yemin vermek. Mahkemede iki hasımdan birine yemîn ettirmek.

tahliye / تخليه

 • Boşaltma. (Arapça)
 • Salıverme. (Arapça)
 • Tahliye edilmek: (Arapça)
 • Boşaltılmak. (Arapça)
 • Salıverilmek. (Arapça)
 • Tahliye etmek: (Arapça)
 • Boşaltmak. (Arapça)
 • Salıvermek. (Arapça)

tahliye-i sebil

 • Bir suçluyu bırakma, salıverme.

tahmil / tahmîl / تحميل

 • Yükleme. (Arapça)
 • Sorumluluk verme. (Arapça)

tahric

 • (Huruc. dan) Çıkartma. Meydana koyma.
 • Şehadetname vermek.
 • Fık: Müçtehidlerin istinad ettikleri naslara, kaidelere, asıllara tatbikan şer'î hükümleri istihrac etmek. Bu tarz ile hüküm çıkarabilmek salâhiyetinde olanlara: Muharric, sahib-i tahric, ashâb-ı tahric denir.
 • Darlık ve zahmet vermek, tazyik.

tahvif

 • Korku vermek. Ürkütmek. Korkutmak.

tahzir

 • Yeşil renk verme. Yeşillendirme.
 • Hazırlama.

takadi

 • Birbirine hakkını vermek.

takasüm

 • Kısmet edişmek.
 • Birbirine yemin vermek.

takavvül

 • Haber vermek.
 • Yalan söylemek.

takdim

 • (Kıdem. den) Arzetmek. Sunmak.
 • Küçük bir kimseyi yaş, amel, mevki ve takva itibariyle büyük bir kimse ile tanıştırmak.
 • Öne geçirmek, bir şeyi başka bir şeyden önde tutmak.
 • Bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek.

takdir / takdîr / تقدير

 • Kıymet vermek. Değerini, kıymetini, lüzumunu anlamak.
 • Kader.
 • Düşünmek.
 • Öyle saymak.
 • Ölçme, değer biçme, değer verme, tâyin etme. Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilmi) ile bilip tâyin etmesi.
 • Kıymet verme.

takdir-i kelam / takdir-i kelâm

 • Söze değer vermek.
 • Sözün kıymeti. Sözden anlaşılan husus.

takriz / takrîz / تقریض

 • (Karz. dan) Ödünç vermek.
 • Bir şeyi veya bir eseri beğendiğini söylemek. Beğendiğini bildiren yazı yazmak. Bir eserin takdir ve tahsin edildiğini bildiren yazı yazmak.
 • Borç verme. (Arapça)
 • Kitaba beğeni yazısı yazma. (Arapça)

takvil

 • (Çoğulu: Takvilât) İftira. Yalan söyleşmek.
 • Haber vermek.

takvim / takvîm / تَقْوِيمْ

 • Kıvam, biçim verme.

talim-i iman-ı tahkiki / tâlîm-i imân-ı tahkikî

 • Delillere dayalı bir şekilde iman dersi verme.

tamim / tâmîm

 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

tan'im

 • Nimet vermek, nimetlendirmek.

tansis

 • Tetkikten sonra karar vermek.
 • Bir mes'eleyi ve hükmü, şer'î delillere isnad etmek.
 • Dinî temellere dayandırarak hüküm verme.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tarsig

 • Vüs'at vermek, genişlik vermek.

tarsin

 • Sağlamlaştırmak. Bir şeyi tahkik etmek.
 • Bilmek.
 • Metanet ve cesaret vermek.

tartib

 • Islatma, rutubetlendirme. Islatılma.
 • Tâzelik verme.
 • Hoşlandırılma.
 • Hurmanın rutubetli olması.

tasadduk

 • Sadaka vermek. Allah rızası için fakirlere ve ihtiyacı olanlara, para veyahut ihtiyaca göre herhangi bir şey vermek.
 • Sadık ve gerçek olduğu tahakkuk etmek, meydana çıkmak. (İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse malından tasadduk etsin.) (Hadis meâli)
 • Sadaka vermek. Yâni Allahü teâlânın rızâsı için fakirlere ve ihtiyâcı olanlara para, mal vermek.
 • Sadaka verme.
 • Sadaka verme.
 • Sadaka vermek, doğru olduğu ortaya çıkmak.

tasafün

 • Suyun az olduğu zamanlarda herkese eşit miktar su vermek.

tasvir / tasvîr / تَصْو۪يرْ

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel
 • Sûret verme.

tatil

 • Çalışmama, çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tatlik / tatlîk

 • Boşama, talak verme.

tatmi'

 • Tamâ vermek.

tav'iz

 • Korkutmak.
 • Söz vermek, va'detmek.

tavaggul

 • Çok meşgul olmak, uğraşmak, kendini birşeye tamamen vermek.
 • Bir işe kendini tamamen verme.

tavsim

 • Azalardan bir uzva zahmet vermek.
 • Kırmak.
 • Tenbellik.

tavsiye / توصيه

 • Vasiyet etme. (Arapça)
 • Ismarlama. (Arapça)
 • Öğüt verme. (Arapça)

tavzif

 • Vazifelendirmek, iş vermek.

tazib / tâzib

 • Azap, eziyet verme.

tazib etme

 • Azaplandırma, eziyet verme.

tazip / tâzip

 • Azap verme, cezalandırma.

tazip etme

 • Azap verme.

tazip etmek

 • Azap vermek, eziyet etmek.

taziyane-i ta'zib

 • Azab vermek, azablandırmak kamçısı.

tazmin / tazmîn / تضمين

 • Zarar ödeme, tazminat verme, zarar karşılama. (Arapça)
 • Bir başka şaire ait beyti sahibinin adını da bildirerek kendi şiirinde kullanma. (Arapça)
 • Tazmîn edilmek: Tazminat verilmek, zarar karşılanmak. (Arapça)
 • Tazmîn etmek:
 • (Arapça)

tazminat / tazmînât / تضمينات

 • Zarar ödemeleri, tazminat. (Arapça)
 • Tazmînat vermek: Zarar ödemesinde bulunmak. (Arapça)

tazrir

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.

tazyik

 • Daraltmak, sıkıştırmak.
 • İcbar etmek.
 • Sıkıntı ve ızdırab vermek.
 • Zorlama, baskı.
 • Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; ga

tazyik-i mecnunane / tazyik-i mecnunâne

 • Delicesine baskı ve sıkıntı verme.

te'dib

 • Edeblendirme. Terbiye verme.
 • Haddini bildirme.

te'dib-i hakiki / te'dib-i hakikî

 • Gerçek mahiyette edep ve terbiye verme.

te'diye

 • (Çoğulu: Te'diyat) Eda etmek.
 • Ödenmiş para. Verilmiş borç.
 • Borcunu vermek.

te'diye-i deyn

 • Borç ödeme. Borcunu verme.

te'min / te'mîn

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.
 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.

te'minat / te'minât / te'mînât / te'mînat / تَأْمِينَاتْ

 • (Tekili: Te'min) İnandırmak ve emniyet vermek için veya muhtemel zararı ödemek için verilen söz veya para, gösterilen kefil.
 • Güven ve garanti vermek.
 • Güvence verme, emin kılma.

te'rib

 • Kuvvet verme, sağlamlaştırma.
 • Çoğaltma.

te'sil

 • Sermaye vermek.
 • Asıl etmek.

te'siye

 • Teselli verme, avutma.

te'tiye

 • Su yolunu vermek.

te'vil / te'vîl / تَأْو۪يلْ

 • Bilinen anlamından başka bir anlamda yorumlama. Başka anlam verme.
 • Görünürdeki ma'nâyı bırakıp başka bir ma'nâ vermek, yorumlama.

te'vilat / te'vilât

 • (Tekili: Te'vil) Te'viller. Zâhiren yakın mâna ve delil nakletmek sebebiyle başka mâna vermeler.

te'yid

 • (Çoğulu: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
 • Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.

teamül

 • Olagelen iş.
 • Birbiriyle alıp vermek.
 • Yapılagelen muamele ve münasebet.
 • Usul.
 • Reaksiyon, tepki.

teati / teâti / teâtî / تعاطى

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.
 • Alıp verme.
 • Birbirine verme. (Arapça)
 • Teâtî edilmek: Birbirine verilmek. (Arapça)

teati-i efkar / teati-i efkâr

 • Birbirlerine fikir verme.

teberru etmek

 • Bağışlamak, karşılıksız olarak vermek.

teberru'

 • Bir kimsenin, mecbur ve mükellef (yükümlü) olmadan, herhangi bir şeyi kendi rızâsı ile karşılıksız olarak birisine onun mülkü olacak şekilde vermesi.
 • Bağış. Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet olmadığı hâlde birisine bir malı vermek. Hayırlı işlerde yardım ve ihsanda bulunmak.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

tebsir

 • İnsanın gözünü açacak şekilde tarif ve izah etmek ve kalbine basiret vermek.

tebşir

 • Müjdelemek. Hayır haber vermek. Müjdelenmek.

tebşir etmek

 • Müjde vermek.

tebşirat / tebşirât

 • Müjdelemeler, müjde vermeler.
 • (Tekili: Tebşir) Müjdelemeler, müjde vermeler.

tecavüb / tecâvüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.
 • Birbirine cevap verme.

tecavüp / tecâvüp

 • Birbirinin ihtiyacına cevap verme.

tecliye

 • (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme.
 • Aşikâre etmek, açıklamak.
 • Ruşen etmek, parlatmak.

tecsim

 • Cisimlendirme, vücud verme.

tecviz / tecvîz / تجویز

 • Câiz görme. İzin verme, cevaz verme.
 • Caiz görme, izin verme.
 • İzin verme, yapılmasına rızâ gösterme. Câiz görme.
 • Caiz görme, izin verme, cevaz verme.
 • Uygun görme. (Arapça)
 • İzin verme. (Arapça)

tedavi

 • İlâç verme. İyileşmesi için bakma.
 • Hastalığı iyi etme tarzı.

tedris / tedrîs / تدریس / تَدْر۪يسْ

 • Okutmak. Öğretmek. Ders vermek.
 • Öğretme, ders verme.
 • Ders verme, öğretme.
 • Ders verme. (Arapça)
 • Tedrîs etmek: Ders vermek. (Arapça)
 • Ders verme.

tedris-i ulum / tedris-i ulûm

 • İlimlerin öğretimi, ders vermesi.

tedrisat / tedrisât / tedrîsât / تَدْر۪يسَاتْ

 • (Tekili: Tedris) Tedrisler. Ders vermeler.
 • Ders vermeler.
 • Ders vermeler.

tedviye

 • (Devâ. dan) İlâç verme.
 • Kuş kanadının fısıltısı.
 • Tedviye etmek: İlaç vermek.

tefaric

 • (Tekili: Tefric) Yırtmalar, genişletmeler.
 • Ferah vermeler.
 • Korkaklar, zaifler, yüreksizler.
 • (Tifrac) Yırtmaçlar, aralıklar.

tefekküh

 • Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek.
 • Pişman olmak.
 • Pek hoşlanıp hayrette kalmak.

tefrih / tefrîh / تفریح

 • Ferahlık verme. (Arapça)

teftin

 • (Fitne. den) Fitneye düşürme.
 • Meftun verme. Ayartma.

teftir

 • (C. Teftirat) Bıkkınlık verme. Fütur verme. Usandırma.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Naksetmek, eksiltmek.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

tehavün

 • Mühimsememek, ehemmiyet vermemek, ağır davranmak. Aldırış etmemek.
 • İstihkar, horlama, hakir görme.

tehdid / tehdîd / تهدید

 • Göz dağı verme, birisini korkutma. Korkutulma.
 • Gözdağı. (Arapça)
 • Tehdîd edilmek: Gözdağı verilmek. (Arapça)
 • Tehdîd etmek: Gözdağı vermek. (Arapça)

tehdidat / tehdidât

 • (Tekili: Tehdid) Korkutmalar, göz dağı vermeler.
 • Gözdağı vermeler.

tehdiye

 • Hediye verme, bağışlama.

tehevvür

 • Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek.
 • Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti.
 • Korkusuzca, sonunu düşünmeden âniden karar verme.

tehiyye

 • (Tahiyye) Selâm vermek. Hayır duâ etmek.
 • Hazır ve âmâde kılmak.

tehşim

 • Zaaf vermek.
 • Kırmak.

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

tekeffül

 • Boynuna almak.
 • Birine kefil olmak. Kefâlet etmek veya vermek.

tekfir

 • Birisine "kâfir" deme, kâfirliğine hükmetme.
 • Ortadan kaldırma, yok etme.
 • Setretme, örtme.
 • Keffaret verme.
 • Elini göğsüne koyup tevazu yapma.

tekfir-i yemin

 • Yeminin keffaretini vermek. Yemin bozan bir kimsenin ceza olarak ödediği para, tuttuğu oruç.

teklif

 • Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek.
 • Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele.
 • Vergi yüklemek.
 • Vazife vermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi.
 • Fık: Şeriat-ı İslâmiyeni

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

telkib

 • Lâkab vermek, isim takmak.

telkim

 • Lokma lokma yedirme. Lokma verme.

telvin

 • (Levn. den) Renk verme. Boyama. Boyanma.

telziz

 • Lezzet verme. Tatlandırma. Lezzetlendirme.

temahül

 • Mühlet verme. Yavaş ve ağır davranma.

temdid / temdîd

 • Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.

temenna

 • Eli ağza ve başa götürerek selam verme.

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

temhil

 • Sonraya bırakma. Mühlet verme.

temin / temîn / تأمين

 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

temlik / temlîk / تمليك

 • Mal sahibi etmek. Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek.
 • Mülk olarak vermek.
 • Mülk olarak vermek.
 • Erkeğin, talak (boşama) hakkını zevcesine (hanımına) vermesi.
 • Mülk verme, mülk edindirme. (Arapça)

temliken

 • Mülk olarak vermek suretiyle. Temlik tarzında.

temrir

 • Acılık verme.

temsik

 • Cenk etmek, dövüşmek, vuruşmak.
 • Bir kimseye deri vermek.
 • Deriye renk vermek.

temsil / تمثيل

 • Misal verme.
 • Misal verme.

temzic

 • Karıştırmak. Katmak. Mezcetmek.
 • Bir kimseye bir şey vermek.

ten'im

 • Nimetlendirmek. Bolluk içinde olmak. Rahat ve refah kılmak.
 • "Neam" diye cevap vermek.

tenahüd

 • Tevzi etmek, dağıtmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.

tenasüb

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.
 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

tenatüc

 • Neticelenme. Birbirini netice vermek.

tenbie

 • Haber vermek.

tenbih

 • (Çoğulu: Tenbihât) Göz açtırmak.
 • Gafletten ikaz etmek. Faaliyetini arttırmak.
 • Sıkı emir vermek.
 • Bir işin yapılacağı hakkında yapılan nasihat.

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.

tensis

 • (Çoğulu: Tensisât) Tedkik ederek karar verme.

tenvir

 • (Çoğulu: Tenvirât) Aydınlatma.
 • Bir şey hakkında bilgi verme. Bir şeyi münevver kılma.

terahün

 • Karşılıklı olarak rehin vermek.

terbit

 • Zeytinyağı vermek.

terbiye

 • Kişiyi yavaş yavaş rûhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak.
 • Edeblendirme, cezâlarını verme.

terbiye-i mahsusa

 • Özel eğitim ve terbiye verme.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

terfi'

 • Yükselme. Yukarı kaldırma. İ'lâ etme.
 • Talebenin sınıf geçmesi.
 • Rütbe alma. Rütbe verme.

terfiat / terfiât

 • (Tekili: Terfi') Terfiler. Rütbe vermeler. Rütbe almalar.
 • Yukarı kaldırmalar, yükseltmeler.

terhin

 • Rehin verme. Emanet bırakma.

terhis / ترخيص

 • Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak.
 • Göreve son verme.
 • İzin verme, salıverme.
 • İzin verme. (Arapça)
 • Askerlik süresi dolanı serbest bırakma. (Arapça)

terhis etmek

 • Göreve son vermek.

terhis tezkeresi

 • Göreve son verme belgesi.

terhisat

 • Terhisler, vazifeye son vermeler.

terk

 • Bırakma, salıverme, vazgeçme.
 • Boşama. Bakmama. İhmal etme.

terk-i hükmi / terk-i hükmî

 • Dünyâyı hükmen terk etmek, (terk etmiş sayılmak) yâni her işte İslâmiyet'e uymak. Meselâ zekâtı İslâmiyet'in gösterdiği yere seve seve vermek, komşu, akrabâ, fakir ve ödünç istiyenin hakkını gözetmek ve başkalarının hakkına tecâvüz etmemek (saldırmam ak) ve malı zevk ve sefâya, eğlenceye vermemek.

terk-i zekat / terk-i zekât

 • Zekâtın terki, zekât vermemek.

tervic

 • Revaç vermek. Değerini arttırmak.
 • Müsait karşılamak. Kabul ettirip, geçerli kılmak.
 • Revaç verme, değerini artırma, geçerli kılma.

tervih

 • (Çoğulu: Tervihât) Râyiha verme. Kokutma. Kokusunu artırma.
 • Rahatlandırma.

terviye

 • Su verme, sulama, suya kandırma.
 • İyiden iyiye ve derin derin düşünme.

terzik

 • Rızık verme, besleme. Rızık için verip yedirme. Nasibdâr kılmak.
 • Rızık verme, besleme.

teşahhus vermek

 • Şahsiyet, kişilik vermek.

teşbih-perestlik

 • Sözde lüzumundan fazla teşbihe, benzetme san'atlarına yer verme.
 • Kelâmda lüzumundan fazla teşbihe yer vermek.

teşci / teşcî

 • Cesaret verme, şecaatlandırma.
 • Şecaatlandırma, cesaret verme.

teşci'

 • Şecâatlandırma, cesaret verme. Bahadırlık etme.

teşdid / teşdîd

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.

teselli / tesellî / تسلى

 • Avutma. (Arapça)
 • Tesellî vermek: Avutmak. (Arapça)

tesenbül

 • Sümbülleşme, sümbül verme.

teşfiye / تشفيه

 • Şifa verme. (Arapça)

teşhis

 • Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma.
 • Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek.
 • Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek.
 • Eşyaya şahsiyet vermek.

teşkil / تشكيل

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.
 • Şekil verme.

teşkil ve tasvir

 • Şekillendirme ve belli bir görünüm verme.

teskin

 • Rahatlandırma. Yatıştırma. Sükunet verme. Şiddet, hiddet ve ıztırabını izale etme.
 • Gr: Bir harfi sâkin okuma.

teskıye

 • (Saky. dan) Su verme.
 • Sulama.

teslif

 • Kahvaltı etme.
 • Takdim etmek.
 • Bir nesnenin fiyatını evvelden vermek.

teslim / teslîm / تسليم

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da
 • Tamamen verme.
 • Sahibine verme. (Arapça)
 • Hakkını verme, doğrulama. (Arapça)

teslimat

 • Teslimler, vermeler.

tesliyet

 • Avutma, teselli verme.

tesmiye

 • İsimlendirme. Ad verme.
 • Besmele çekme.

teşnir

 • Ayıp vermek.

teşrif / teşrîf / تَشْر۪يفْ

 • Şereflendirmek. Yüksek yere çıkmak. Şeref vermek.
 • Bir yere buyurmak.
 • Şeref verme.
 • Onurlandırma, onur verme, bir yeri onurlandırma, şereflendirme.
 • Şeref verme, şereflendirme.

teşrif buyurma

 • Şeref verme, şereflendirme.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

teşrih

 • Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilât vermek. İnceden inceye didikleyip araştırmak.
 • Tıb: Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.

teşrihat

 • Açıklamak, tafsilât vermek, inceden inceye araştırmak.

teştir

 • Bir nesneye ayıp vermek, noksanlık vermek.

tesvib

 • Sevab vermek demektir. Sevab da ceza gibi, hayır veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Sevab, hayırda meşhur olmuştur. Lisanımızda da ceza, şerde kullanılmıştır.

tesvig

 • Cevaz verme.
 • Kolaylaştırma.
 • Tecavüz etmek, haddini aşmak.

teşvik

 • Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.

teşviye

 • Kebap yapmak. Kebap vermek.

tevatür / tevâtür / تَوَاتُرْ

 • Yalan üzerine birleşmesi imkânsız olan bir topluluğun aynı hâdiseyi haber vermesi.

tevaüd

 • (Va'd. den) Birbirine söz verme. Va'dleşme.

tevbe

 • Haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya karar vermek.

tevbe bi'atı

 • Mürşid-i kâmil denilen velî bir zâtın, huzûrunda tövbe edip günâh işlememek üzere söz vermek.

tevcih / tevcîh / توجيه

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.
 • Yöneltme, çevirme.
 • Verme.
 • Yöneltme, yönlendirme. (Arapça)
 • Yorumlama. (Arapça)
 • Rütbe verme. (Arapça)

tevdi / tevdî

 • Bırakma, emanet verme.

tevdi' / tevdî' / تودیع

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.
 • Bırakma, görev verme. (Arapça)
 • Tevdî' etmek: Bırakmak. (Arapça)

tevfir

 • Artırma, çoğaltma.
 • Bir kimsenin hakkını tam olarak verme.

tevfiye

 • Tamam vermek.

tevhid-i ceberut / tevhid-i ceberût

 • Kâinatın simasına akseden azamet, kibriya, haşmet, kudret gibi yüce sıfatları bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tevhid-i şuhud / tevhid-i şuhûd

 • Görünen ve gözlemlenen herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tevhim

 • Bir nesneye gönül vermek.
 • Hâmile olmak ricâsını etmek.

tevhit

 • Birleme; her şeyin bir olan Allah'a verme.

têvil

 • Sözü çevirme, ayrı mânâ verme.

tevkir

 • Bina için yemek pişirip yedirmek. Ziyafet vermek.

tevlid

 • Doğurma, ürün verme.

tevrid

 • Gülgün etmek.
 • Ağacın çiçek vermesi.

tevsim

 • Hacıların hac zamanı toplanmaları.
 • Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma.
 • İsimlendirme, ad verme.

tevzi'