LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te veri ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ahveri / ahverî

 • Yumuşak, beyaz nesne.

akverin

 • Büyük belâlar, musibetler, âfetler.

akveriyat

 • (Bak: AKVERİN)

cengaveri / cengâverî / جنگاوری

 • Savaşçılık. (Farsça)

cihan serveri

 • Dünyanın baş tacı.

daveri / dâverî

 • Hâkimlik, hükümdarlık. (Farsça)
 • Mahkeme ve dâvâ. (Farsça)
 • Kötü ile iyiyi birbirinden ayırt etme. (Farsça)
 • Kavga, mücadele. (Farsça)

ev'iye-i veridiyye

 • Tıb: Siyah kan damarları.

habl-ül verid

 • Şah damarı. Atar damar.

hablülverid / hablülverîd

 • Şahdamarı.

hareket-i mihveriye

 • Yörüngedeki hareket.
 • Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.

ihlas-perveri / ihlas-perverî

 • Temiz yürekli, ihlas sâhibi olma. (Farsça)

iki cihan serveri

 • İki cihanın baş tacı.

kanaat verici

 • İnandırıcı, razı edici.

merhametperveri / merhametperverî

 • Merhametlilik, esirgeyicilik. (Farsça)

mihmanperveri / mihmanperverî

 • Misafirperverlik, misafir ağırlayıcılık. (Farsça)

müdevveriyet

 • Yuvarlaklık.

müdevveriyet-i arz

 • Dünyanın yuvarlaklığı, yuvarlık oluşu.

müdevveriyyet

 • Yuvarlaklık.
 • Yuvarlaklık.

münevveriyet

 • Nurlu oluş, münevverlik. Aydınlık.

münevveriyet-i efkar / münevveriyet-i efkâr

 • Fikir aydınlığı.

pehnaveri / pehnaverî

 • Enlilik, genişlik. Vüs'at. (Farsça)

perveri / perverî

 • Büyütücülük, besleyicilik. Terbiye. (Farsça)

perveriş

 • Besleme, besleyiş. Beslenme. (Farsça)
 • Terbiye etme, yetiştirme, eğitme. Terbiye edilip yetiştirilme, eğitilme. (Farsça)
 • İlerleme, terakki. (Farsça)

perverişyab / perverişyâb

 • Beslenen. (Farsça)
 • Terbiye edilen, terbiye gören, eğitilen, yetiştirilen. (Farsça)

perverişyafte / perverişyâfte

 • Terbiye edilmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş, eğitilmiş. (Farsça)

senaveri / senaverî

 • Birisini medhedene, övene ait. Senakârane. (Farsça)

serveri / serverî

 • Başlık, başkanlık, serverlik, reislik. Ululuk. (Farsça)

veri'

 • Haramdan kaçınan kişi.

veria

 • At ismi.

verid / verîd / ورید

 • Siyah kan damarı. Toplar damar. Boyun damarı.
 • Kırmızı gül.
 • Toplardamar. (Arapça)

veriha

 • Çok sıvı hamur.

verık

 • Çok eskiden kullanılan gümüş para. Kıymetli para.

verik / verîk

 • Sikkesiz gümüş.
 • Gümüş.
 • Gür sakallı adam.
 • Sık yapraklı ağaç.

veriş / verîş

 • Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar.

verise / verîse

 • Veris otuyla boyanmış nesne.

yaveri / yâverî

 • Yâverlik, yardımcılık. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR