LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te vasiy ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ahd

 • Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân.
 • Asır. Devir. Tevhid. Mukavele.
 • Vasiyet.

akd

 • Anlaşma, sözleşme. Nikâh, hibe (bağış), vasiyet, alış-veriş gibi işlerde taraflardan birinin teklifi, diğerinin kabûlü ile gerçekleşen sözleşme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi

enderez

 • Nasihat, öğüt, vasiyet. (Farsça)
 • Mektub. (Farsça)

hırka-i şerif / hırka-i şerîf

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında büyük velî Veysel Karânî hazretlerine verilmesini vasiyet ettiği mübârek hırkası. Veysel Karânî'ye hediye edilen bu hırka, İstanbul Fâtih'teki Hırka-i Şerîf Câmii'ndedir.

ikrar-ı mariz

 • Ölüm ânında iken edilen ikrar. Vasiyetname.

musa

 • Vasiyet olunan mal.
 • Menfaat.

musa bih

 • Vasiyyet olunan şey.

musa-leh

 • Kendine bir şey vasiyet olunan.

musi / musî / mûsî

 • Vasiyet eden. Birisini vâsi gösteren. Tavsiye eden.
 • Vasiyet eden, tavsiye eden.

musiye

 • Vasiyet eden kadın.

süleyman

 • Beni İsrail Peygamberlerindendir. Davud (A.S.) ın oğludur. Babasının vasiyyeti üzerine Beyt-ül Makdisi yedi senede inşa ettirdi. Kudüste büyük bir hükümet sarayı yaptırdı. Şark ve garb melikleri kendisine itaate geldiler. Kırk sene hem peygamberlik, hem padişahlık yaptı. Beni İsrailden Yahuda ve Bün

tavaşi

 • (Çoğulu: Tavâşiye) Tar: Hadım ağası. Harem ağası.

tavsiye / توصيه

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipariş etme.
 • Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.
 • Vasiyet etme. (Arapça)
 • Ismarlama. (Arapça)
 • Öğüt verme. (Arapça)

tevasi

 • (Vasiyet. den) Vasiyetleşme. Birbirine tavsiye etme.

vasi

 • (Vesâyet. den) Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye me'mur edilen kimse. Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse.

vasiyet

 • (Bak. VASİYYET)

vasiyetname / vasiyetnâme

 • Vasiyet yazısı.
 • Vasiyetin yazıldığı kağıt.
 • Vasiyet yazılan kâğıt.
 • Yazılı vasiyet. Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu kâğıt. (Farsça)

vasiyetname-i peygamberi / vasiyetname-i peygamberî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) vasiyetnamesi.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

vasiyyet / وصيت

 • Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey veya sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfeatini (faydayı) bir şahsa veya bir hayır işine teberrû' (bağış) yoluyla temlik etmek (sâhib ve mâlik kılmak). Vasiyet edene mûsî, vasiyet edilen şeye mûsâbih, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ
 • Vasiyet. (Arapça)

vasiyyetname / vasiyyetnâme / وصيت نامه

 • Vasiyet mektubu. (Arapça - Farsça)

vesaya / vesâyâ / وصایا

 • (Tekili: Vasiyet) Vasiyetler. Öğütler. Nasihatlar.
 • Vasiyetler, öğütler, nasihatler.
 • Vasiyetler, tavsiyeler.
 • Vasiyetler. (Arapça)

vesayet

 • (Visâyet) Vasilik.
 • Vasiyet.
 • Tembih, emir. Tavsiye.

visaye

 • Vasiyet etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın