LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te var eden ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

allah

 • Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı.

bari / bârî / بَارِئ

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran.
 • Yoktan var eden (Allah).

bedi' / bedî'

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.

halık teala / hâlık teâlâ

 • Herşeyi var eden, yüce yaratıcı, Allah.

hallak / hallâk

 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.

icad eden

 • Yaratan, var eden.

illet-i mucide / illet-i mûcide / عِلَّتِ مُوجِدَه

 • Yoktan var eden sebeb.

ism-i bedi' / ism-i bedî'

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yoktan var eden ismi.

ism-i halık / ism-i hâlık

 • Herşeyi var eden yaratıcı mânâsında Allah'ın ismi.

mübdi / mübdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Benzeri, nümûnesi olmayan, varlıkları yoktan var eden.

mucid / mûcid

 • Yeni bir şey icad eden, meydana getiren, bulan.
 • Yaratan. Yoktan var eden.
 • İcad eden, var eden.
 • Îcâd eden, yoktan vâr eden, yaratan mânâsına Allahü teâlânın isimlerinden.
 • Yeni bir şey yapan, "yoktan var eden" mânâsında ilâhî isim.

mucid-i hakim / mucid-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yaratan, var eden Allah.

mucid-i küll-i mevcud / mûcid-i küll-i mevcud

 • Bütün varlıkları yoktan var eden Allah.

muhdis

 • Bütün varlıkları yok iken var eden, meydana getiren, yaratan Allah.
 • Her şeyi sonradan var eden Allah.

vacid / vâcid

 • Var eden, vücuda getiren.

vücuda getiren

 • Var eden.