LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te vahşi ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

ahlak-ı vahşiyane / ahlâk-ı vahşiyâne

 • Ahlâkî yapı açısından son derece vahşi olma.

akvam-ı vahşiye / akvâm-ı vahşiye

 • Vahşi kavimler.

bakar-ı vahşi / bakar-ı vahşî

 • Vahşî, yabanî öküz.

barbar

 • Lât. Eski Yunan, Roma ve daha sonra Hristiyanlara göre kendi kavimleri dışında kalan herkes.
 • Vahşi, ilkel.

barbarlık

 • Medeniyetsizlik, vahşilik.

bürsün

 • (Çoğulu: Berâsin) İnsan eli.
 • Vahşi hayvanların pençesi.
 • Develere vurulan bir nevi damga.

canavar

 • Can alıcı, kahredici. (Farsça)
 • Vahşi, yırtıcı hayvan. Kurt. (Farsça)

cerv

 • Küçük meyve.
 • Vahşi hayvan yavrusu. Enik.

cühhal-i vahşiye

 • Vahşî ve kural tanımaz zırcahiller.

ekşem

 • Doğuştan kusurlu olan. Burnu, kulağı kesik veya noksan doğan (adam).
 • Pars denilen vahşi hayvan.

evhaş

 • Daha vahşi. En vahşi.

eyyühe'l-hoto

 • Ey vahşi dağ adamı.

ezher

 • Pek beyaz ve parlak.
 • Ay, kamer,
 • Saf ve parlak olan.
 • Cuma günü.
 • Vahşi sığır.

fenat

 • (Çoğulu: Fenevât) Tilki üzümü.
 • Vahşi sığır.

garrende

 • Kükreyerek vahşileşen arslan ve benzeri yırtıcı hayvan. (Farsça)

gayret-i vahşiyane / gayret-i vahşiyâne

 • Vahşî, medeniyetten uzak gurur ve haysiyet.

gergedan

 • Burnu üzerinde boynuzu bulunan ve file benzeyen vahşi bir hayvan.
 • Vahşi bir hayvan.

gladyatör

 • Eskiden Roma sirklerinde vahşi hayvanlarla veya birbirleriyle boğuşan kimse.

gulyabani

 • İnsanı felâkete attığına itikad edilen vahşi bir mahluk ismi.

harb-i vahşiyane

 • Vahşice savaş.

hatut

 • Yeri tırnağıyla kazıyıp çizgiler çizen vahşi sığır.

hayvanat-ı vahşiye / hayvânât-ı vahşiye / حَيْوَانَاتِ وَحْشِيَه

 • Vahşî hayvanlar.
 • Vahşî hayvanlar.

hayvanat-ı vahşiyye

 • Vahşi hayvanlar, yabani hayvanlar.

hazer

 • Vahşi hayvanların yediği et.

hırs-ı vahşiyane / hırs-ı vahşiyâne

 • Vahşice hırs.

huş

 • Vahşi hayvanlar.

istinas

 • Alışmak. Ünsiyetli olmak. Vahşiliğin gitmesi. Ürkekliğin kalkması.

ıstıyad

 • Avlamak. Vahşi hayvanı ele geçirmek.

jegand

 • Sağlamlık, metanet. (Farsça)
 • Vahşi ve yırtıcı hayvanların korkunç sesi. (Farsça)

kabr-i vahşet

 • Vahşet kabri; yabanilik, vahşilik mezarı.

kasavet-i vahşiyane / kasâvet-i vahşiyâne / قَساَوَتِ وَحْشِيَانَه

 • Vahşice kalb katılığı.

kasavet-i vahşiye

 • Vahşî katılık, vahşette katılaşmış.

kümter

 • (Çoğulu: Kemâtir) Kısa boylu kaba adam.
 • Yabani eşek. Vahşi hımar.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

letac

 • Vahşi sığır, yabani sığır.

mecmu-u vahşet ve cinayet

 • Vahşiliklerin ve cinayetlerin bütünü.

merdümhar

 • Yamyam. (Farsça)
 • İnsan eti yiyen vahşi hayvan. (Farsça)

mesbaa

 • Yırtıcı ve vahşi hayvanların çok olduğu yer.

mimsiz medeniyet

 • Vahşilik, denîlik. Alçaklık.
 • Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır.

miran

 • (Çoğulu: Mârin) Vahşi canavar yatağı.

muvahhiş

 • Vahşet veren. Vahşileştiren. Korkutan. Korkutup ürküten.

naşıt

 • Büyük yoldan ayrılan küçük yol.
 • Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız.
 • Neşeli ve şen adam.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

pandomima

 • Yun. Vahşi ve gürültülü karışıklık, anarşi.
 • Sessiz tiyatro oyunu.

remel

 • (Çoğulu: Ermâl) Yelmek.
 • Yağmurun az yağması.
 • Vahşi sığırın ayağında olan hatlar.

şat

 • (Çoğulu: Şiyâh-Şiyât) Koyun.
 • Vahşi sığır.

sermest-i vahşet

 • Vahşilik. İslâmiyet ve insaniyet dışı zevkle kendinden geçme hali.

seytel

 • Vahşi sığır.

sirhan

 • (Çoğulu: Serâhin) Vahşi hayvanlardan olan kurt.

şüms

 • (Çoğulu: Şümus) Vahşi erkek davar.
 • Bir nevi gerdanlık.

talve

 • Vahşi canavarların yavrusu.
 • Keçi bağladıkları ip parçası.

tavri / tavrî

 • Vahşi adam veya kuş.
 • Ehad, vâhid, bir.

tevellüc

 • Dühul etmek, dâhil olmak, girmek.
 • Vahşi canavarların yatağı.

usul-ü vahşiyane / usul-ü vahşiyâne

 • Vahşilere yakışır bir tarzda, ilkelce.

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vahşiyane / vahşiyâne / vahşîyane / وَحْشِيَانَه

 • Vahşice, korkunç bir şekilde.
 • Vahşice. Vahşiye yakışır şekilde.
 • Vahşice.
 • Vahşice.

vahşiye

 • (Bak: VAHŞİ)

vari

 • Semiz et.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

vecar

 • (Çoğulu: Vücür - Evcire) Sel suyunun oyduğu yer.
 • Arslan ve kurt gibi vahşi hayvanların yatağı. İn.

vicar

 • (Çoğulu: Vücur - Evcire) Sel suyunun oyduğu yer.
 • Arslan ve kurt gibi vahşi hayvanların yatağı. İn.

vücür

 • (Tekili: Vicâr) Arslan, ayı, kurt gibi vahşi hayvanların inleri.
 • Sel sularının oyduğu yerler.

vuhuş / vuhûş / وحوش

 • (Tekili: Vahş) Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.
 • Yabaniler, vahşiler.
 • Vahşiler. (Arapça)
 • Yaban hayvanları. (Arapça)

ya eyyühel hoto

 • Ey vahşi, kaba dağ adamı!

zayven

 • (Çoğulu: Zayâvin) Yaban kedisi.
 • Erkek kedi.
 • Hırçın ve vahşi adam.

zera'

 • Vahşi sığırın buzağısı.
 • Tamâ, hırs, aç gözlülük.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın