LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te vücut ifadesini içeren 132 kelime bulundu...

a'sab-ı muharrike / a'sâb-ı muharrike

 • Hissi, duyguyu vücuttaki haber merkezine bildiren sinirler. Hareket ettirici sinirler.

agyed

 • Uykucu, tenbel.
 • Esmer vücutlu.
 • Nazik derili.

ahşa'

 • (Tekili: Haşâ) Vücuttaki bağırsak, ciğer gibi organlar.
 • Mahaller, bölgeler, cihetler.

ajeh

 • Vücutta çıkan pürtüklü küçük ur. (Farsça)

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

alam-ı cismani / âlâm-ı cismanî

 • Vücutların acı çekmesi.

anestezi

 • yun.Tıb: Bütün vücutta veya vücudun bir kısmında hislerin az veya çok miktarda kaybı.

araz

 • İşaret, alâmet.
 • Tesadüf.
 • Kaza, felaket.
 • Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

aşşe

 • Yaprağı uzun ve ince olan hurma ağacı.
 • Zayıf vücutlu, uzun boylu kadın.

atnab

 • (Tekili: Tınâb) Çadır ipleri.
 • Ağaç kökleri.
 • Tıb : Vücuttaki sinirler.

aytemus / aytemûs

 • (Çoğulu: Atâmıs) Bütün vücut organları yerli yerince ve tam olarak yaratılmış olan.

aza-yı beden / âzâ-yı beden

 • Vücut organları.

azeh

 • Vücutta çıkan siğil. (Farsça)

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

badin

 • Şişman, bedeni büyük, iri vücutlu.

baras

 • Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

bedenen / بدنا

 • Vücutça. Beden ile.
 • Vücutça. (Arapça)

behkele

 • Nârin vücutlu kız, sevgili.

besr

 • (Besere) (Çoğulu: Besûr) Vücutta çıkan bir çeşit ufak sivilce.

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

bünye

 • Bir şeyin vücut yapısı. Vücut, beden. Fıtrat.
 • Şekil, tarz, sûret.

çeçek

 • Gül. Çiçek. (Farsça)
 • Gönül. (Farsça)
 • Çiçek hastalığı. (Farsça)
 • Vücutda çıkan ben. (Farsça)

cederi / cederî

 • Vücutta çıkan çiçek hastalığı.

cesed

 • Ten, gövde, vücut, beden. Ruhsuz vücud.
 • Ceset, cansız vücut.

cesed-i hayvani / cesed-i hayvânî

 • Canlı beden, cesed, vücut.

cesed-i misali / cesed-i misalî

 • Maddi yapısı olmayan vücut, misalî beden.

cirman

 • Organlarla birlikte vücut.

cism / جسم

 • Cisim, madde. (Arapça)
 • Vücut, beden. (Arapça)

cism-i vücud

 • Vücut cismi, şekli.

cismani / cismanî

 • (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı.
 • Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak.

cismaniyet / cismâniyet

 • Bedenle, maddî vücutla ilgili oluş.

cismen

 • Cisim itibariyle, cisim olarak. Vücutça, bedence.

cürde

 • Çorak bölge.
 • Çıplak vücut.
 • Atlı asker.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

darir

 • (Çoğulu: Edirrâ) Kör, a'mâ.
 • Nefis.
 • Cismin bakiyyesi.
 • İri vücutlu fakir kişi.

duhseman

 • Kara yağız, iri vücutlu adam.

ecsam / ecsâm / اجسام

 • Cisimler. (Arapça)
 • Vücutlar. (Arapça)

ecza-yı asliye / eczâ-yı asliye

 • Asıl parçalar; vücuttaki el, ayak, göz gibi.

ejah

 • Vücutta ve bilhassa ellerde çıkan ufak urlar, siğil, sivilce. (Farsça)

emin / emîn

 • Kendisine güvenilen.
 • Peygamber efendimizin lakabı. Peygamber olduğu bildirilmeden önce de, Kureyş kabîlesi Resûlullah'a sallallahü aleyhi ve sellem çok güvenir, inanır ve; "Muhammed-ül-emîn" derlerdi.
 • Vücuttaki bütün âzâlarını İslâmiyete uygun şekilde ve uygun yerlerde kullan

emled

 • En genç, çok körpe ve nazik vücut veya dal (Müennesi: Meldâ)

endam

 • Vücut, beden, boy pos.

erdan / erdân

 • "Beden"in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.

evsal

 • (Tekili: Vasl) Vücuttaki mafsallar, oynaklar.

evşaz

 • Yardımcılar, tarafdarlar. Aşağılık ve ayak takımı olan kişiler.
 • Vücuttaki mafsallar, oynak yerler.

fevga'

 • İri vücutlu, şişman kadın.

gülten / گل تن

 • Gül gibi lâtif ve nâzik vücutlu. (Farsça)
 • Gül vücutlu. (Farsça)

gürbüz

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hadebe

 • Kambur, yumru.
 • Vücuttaki kamburluk.

hadr

 • Evmek, acele etmek.
 • Vücutta bir organın şişip yumrulaşması.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Saçak bükmek.

hararet-i garize / hararet-i garîze

 • Normal vücut ateşi, ısısı.

hararet-i gariziye

 • Fıtrî vücut ısısı.

harici vücut / hâricî vücut

 • Dışa ait, maddî vücut.

havd

 • Güzel ahlâk.
 • Güzel ve yumuşak vücutlu câriye.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

hetalla'

 • Uzun ve iri vücutlu erkek.

hircas

 • Gövdeli, iri vücutlu, cesim.

hümmeyat

 • (Tekili: Hümmâ) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler.
 • Sıtmalar.
 • Nöbetli hastalıklar.

hüsn-ü endam

 • Vücut güzelliği.

inkaz

 • Kırma ve bozma.
 • Tuhaf sesler çıkarma. Küçük bir hayvanın veya böceğin kendine mahsus ses çıkarması.
 • Vücuttaki oynak yerlerden çıkan ses.

intibac

 • Hastalıktan dolayı vücutta hâsıl olan şişkinlik.

irtiva'

 • Suya içerek kanma.
 • Tıb: Vücuttaki organ ve eklemlerin kuvvetlenip kalınlaşması.

istiska / istiskâ / استسقا

 • Yağmur duasına çıkma. (Arapça)
 • Vücutta su toplanması. (Arapça)

istitale

 • Uzanmak. Uzantı. Uzayıp gitmek.
 • Birisi üzerine faziletlilik dâvasında bulunmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda sesin imtidadına, uzamasına denir. Bu harfe müstatıl harfi de denir. Bu sıfat Dad harfine aittir.
 • Tıb: Vücutta bazı organların uzaması.

ızbandut

 • Eskiden Rum korsanlarına verilen addır.
 • Haydut, yolkesen, şaki, eşkiya.
 • İri vücutlu, korkunç.

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey
 • Vücut, beden.

kareh

 • Kişinin gövdesi kirli olmak. Vücut kirliliği.

kaviyy-ül bünye

 • Bünyesi sağlam olan. Sağlam vücutlu.

kerem-i mütecessid

 • Maddi vücut giymiş kerem.

kett

 • Zayıf vücutlu kimse.
 • Mal kazanıp yığan.

kuhbeden

 • Dağ gibi iri vücutlu kimse. İri yarı kişi. (Farsça)

kulunç

 • Tıb: Şiddetli bağırsak ağrısı. Omuzlarda ve vücutta bir ağrı.

kunais

 • (Çoğulu: Kanâıs) Büyük cüsseli, iri vücutlu kişi.

kunefhar

 • Büyük cüsseli, iri vücutlu.

makine-i vücud

 • Kâinatın küçük bir örneği olan vücut makinası.

ması'

 • Sağlam vücutlu kimse.

mefasıl

 • (Tekili: Mafsal) Mafsallar. Vücuttaki oynak yerleri, eklenti yerleri.

mermare

 • Yumuşak vücutlu kadın.

mertebe-i vücub ve vücud ve tevhid / mertebe-i vücûb ve vücûd ve tevhid

 • Vücûb, vücut ve tevhid mertebeleri.

mildem

 • Çekirdek dövdükleri taş.
 • Ahmak ve iri vücutlu kimse.

mütehassıl

 • (Husul. den) Husule gelen, hasıl olan, vücut bulan, meydana gelen.

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

nafata

 • Vücutta çıkan sivilce veya kabarcık.

nazik-endam / nâzik-endâm

 • Lâtif ve güzel vücutlu. Nâzik endamlı. (Farsça)

nemle

 • Bir tek karınca.
 • Vücutta olan karıncalanma.

operasyon

 • Bir cerrahın canlı bir vücut üzerinde yaptığı cerrahi müdahale. Ameliyat. (Fransızca)

pil-ten

 • Fil gibi iri, fil vücutlu.

razraz

 • İri vücutlu kimse.
 • Dökülmüş ve ufanmış taş.

ruyin-ten

 • Güçlü kuvvetli, tunç vücutlu. (Farsça)

şam

 • (Tekili: şâme) Vücutta olan benler.

şamat

 • (Tekili: şâme) Vücuttaki benler.

saray-ı vücut

 • Vücut sarayı.

sedn

 • Vücut organlarının anormal biçimde gelişmesi.

sefine-i vücud

 • Vücut gemisi.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

şeraşir

 • Nefis.
 • Beden, vücut, ceset.
 • Ağırlık.

şeriha

 • (Çoğulu: Şerâih) Vücuttan kopmayarak ayrılmış olan et parçası.
 • Et dilimi.

sertiye

 • Zayıf vücutlu, ahmak adam.

şeva

 • Kolay.
 • Vücut organları. (El, ayak gibi).
 • Malın kötüsü.

sıhhat-i beden

 • Vücut sağlığı.

şilv

 • Vücut azâlarından biri.

simin-ten

 • Gümüş tenli. Gümüş gibi beyaz ve parlak vücutlu. (Farsça)

şirpençe

 • (Şir-pençe) (Aslan pençesi) Vücutta ve daha ziyade sırtta çıkan çok tehlikeli bir çıban. (Farsça)

sü'lul

 • Meme başı.
 • Vücutta meydana gelen siğil, sivilce.

suiistimalat / suiistimalât

 • Kötü kullanımlar, vücut enerjisini israf etmeler.

sultan-üd dem

 • Vücutta kanın galeyanı.

tark

 • Vurmak.
 • Dövmek.
 • Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.
 • Bulanık su.
 • İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu.
 • Vücuttaki gevşeklik.

tecsimat / tecsimât

 • (Tekili: Tecsim) Vücutlu göstermeler, cisimlendirmeler.

tehemten

 • İri vücutlu, boylu boslu yiğit. (Farsça)

tematti

 • (Matiyy. den) Vücutta duyulan ağırlıktan dolayı gerinme.
 • Yürürken sallanmak.

ten / تن

 • Gövde, beden, vücut. (Farsça)
 • İnsan bedeninin dış yüzü. (Farsça)
 • Vücut, beden. (Farsça)
 • Dış yüz. (Farsça)

ten-aver

 • (Çoğulu: Ten-âverân) Vücutlu, etine dolgun. (Farsça)

ten-dürüst

 • Sağlam vücutlu, kuvvetli. Vücudu sağlam olan. (Farsça)

tenavür

 • İri vücutlu kişi, iri yarı kimse.

tene

 • Gövde, beden, cüsse, vücut. (Farsça)
 • Örümcek ağı. (Farsça)

tenu-mend

 • Gövdeli, iriyarı, vücutlu kimse. (Farsça)

tesettür

 • Kapanıp gizlenme. Örtünme.
 • Fık: Kadınların ve erkeklerin başkasına, nâmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleri.

uhdud

 • (Çoğulu: Ahâdid) Çukur.
 • Uzun hat.
 • Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak.
 • Hendek.
 • Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.

uzima

 • Vücutta bir organın ateşsiz ve ağrısız olarak şişmesi.

vücud / vücûd

 • Vücut, varlık, gövde.

vücud-u cismani / vücud-u cismanî

 • Maddî vücut, beden.

vücud-u daimi / vücud-u daimî

 • Ölümsüz, devamlı vücut.

vücud-u hakiki / vücud-u hakikî

 • Gerçek vücut.

vücud-u kıymetdar

 • Değerli vücut, kıymetli varlık.

vücud-u misaliye

 • Görüntüden ibaret vücut.

vücud-u vahid / vücud-u vâhid

 • Tek bir vücut, varlık.

vücud-u zahiri / vücûd-u zâhirî / وُجُودُ ظَاهِرِي

 • Görünürdeki vücut.

yekvücud-u vahdani / yekvücud-u vahdânî

 • Tek bir vücut halinde.

yekvücut

 • Tek vücut, tek bir insan gibi birlik ve bütünlük içinde.

zenberiyye

 • Büyük cins bir gemi.
 • İri vücutlu, enli erkek.