LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uzun boylu ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

ab'ab / ab'âb

 • Uzun boylu kimse.
 • Güzel huylu ve sabırlı adam.

ahdeb

 • Hiç kimsenin fikir ve düşüncesini beğenmeyen, ahmak.
 • Uzun boylu.

akmed

 • Ensesi uzun ve kalın olan kimse.
 • Uzun boylu.

alcem

 • Uzun boylu, uzun.

amug

 • Uzun boylu adam. (Farsça)
 • Ciddiyet, vakar. (Farsça)

aneşneş

 • Uzun boylu.

aşşe

 • Yaprağı uzun ve ince olan hurma ağacı.
 • Zayıf vücutlu, uzun boylu kadın.

atavil

 • (Tekili: Atvel) Seçkin kimseler.
 • Uzun boylular.

bala-bülend / bâlâ-bülend

 • Uzun boylu. (Farsça)

balabülend / bâlâbülend / بالابلند

 • Uzun boylu. (Farsça)

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

birsa'

 • Uzun boylu, semiz.

bülendbala / bülendbâlâ / بلندبالا

 • Uzun boylu. (Farsça)

ceyd

 • (Çoğulu: Ecyed) Uzun boylu olmak.

damecmec

 • Katı, şedid.
 • Uzun boylu bahil kimse.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

ehvec

 • Uzun boylu ahmak adam.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

ervah

 • Halk içinde yürürken at üzerindeymiş gibi görünen uzun boylu kimse.
 • Adımları birbirine yakın olan.

eskaf

 • Uzun boylu, iri kimse.

etla'

 • Uzun boylu.

feyk

 • Tavuğun gıdaklaması.
 • Uzun boylu erkek.
 • İyi olmak.

hadba'

 • Uzun boylu akılsız kadın.
 • Yumuşak gönüllülük.

hadeb

 • Uzun boylu, akılsız kimse.

hevc

 • (Çoğulu: Hüvüc) Uzun boylu ve akılsız olmak.
 • Rüzgârın sert esmesi.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

hibl

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Uzun boylu kimse.
 • Büyük deve.

hicri'

 • Uzun boylu ahmak erkek.
 • Tazı, köpek, kelp.

hikkab

 • Uzun boylu, büyük karınlı kişi.

hınnab

 • Uzun boylu.

kahus

 • Uzun boylu erkek.

keşide-kamet

 • Uzun boylu. (Farsça)

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

mahn

 • Cima etmek.
 • Ağlamak.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Uzun boylu adam.

makdud

 • Uzun boylu kişi.

memşuk

 • Yazılmış olan, meşkolunmuş.
 • Uzun boylu zayıf at.

mikaa

 • Kassarların üzerinde bez döğdükleri ağaç.
 • Kassarlar tokmağı.
 • Yaşlı ve uzun boylu kimse.

na'na

 • (Çoğulu: Neâni-Ne'nâ') Nâne.
 • Uzun boylu adam.

natnat

 • (Çoğulu: Netânıt) Çok konuşan uzun boylu, akılsız kimse.

nıtnıt

 • Uzun boylu adam.

nu'nu

 • Uzun boylu adam.

ra'ra'

 • (C. Raâri') Kötü, alçak kimse.
 • Yaramaz gönüllü.
 • Çok uzun boylu adam.
 • Güzel itidalde olan kimse.

şatbe

 • (Çoğulu: Şütab-Şütub) Hurma ağacının budağı.
 • Yaş ekin yaprağı.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Uzun boylu kadın.

şatibe

 • Uzun boylu.

şehleb

 • Uzun boylu.

şela'la'

 • Uzun boylu kişi.

ser'

 • Üzüm çubuğu.
 • Yaş ve taze çubuk.
 • Yumuşak bedenli yiğit.
 • Uzun boylu adam.

tavil-ün nicad

 • Kılıç bağı uzun.
 • Mc: Uzun boylu.

turtur

 • Uzun boylu ince adam.

utbul

 • (Çoğulu: Atâbil) Uzun boylu güzel kadın.

valakadd / vâlâkadd

 • Boyu yüksek, uzun boylu. (Farsça)

yemhur

 • Uzun boylu adam.
 • İt sineği.

zefirr

 • Uzun boylu yiğit.
 • Kuvvetli deve.

zelahlah

 • (Çoğulu: Zelahlahât) Büyük çanak.
 • Aceleci ve uzun boylu adam.
 • Derin olmayan ırmak.