LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uzatmak ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

ancere

 • Dudak uzatmak.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bast-ı yed

 • Elini bir şeye uzatmak.
 • Mc: Tasallut ve istilâ manasındadır.

galat-ı tahakkümi / galat-ı tahakkümî

 • Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bi

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

ıhlaf

 • Su aramak. Yerine halef etmek.
 • Kılıç çıkarmak için elini uzatmak.

iktisad

 • Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak.
 • Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

itale

 • Uzatmak. Sözü uzun etmek. Tatvil-i kelâm etmek.
 • Birini zemmetmek, ayıplamak.

ıtnab / ıtnâb

 • Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı)
 • Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

ıtnab-ı mümille

 • Lüzumsuz olarak sözü uzatmak, usanç verecek şekilde uzatmak.

ıtval

 • Uzatmak. Uzatılmak.

med

 • Uzatmak, çekmek, Kur'ânı kerîmde uzatan harflerden (elif, vav, yâ) biriyle kendilerinden önceki harfleri çekmek.

melace

 • Husumeti uzatmak, düşmanlığı çoğaltmak.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

meşk

 • Yazı örneği. Öğretici yazı.
 • Bir şeyi uzatmak.
 • Uzun uzun yazmak.
 • Bilmeyene bir şeyi öğretmek.
 • Sür'at, hız.

mümanat

 • Uzatmak.
 • İntizar etmek, beklemek.

münavele

 • Takdim, bir şeyi el ile öne uzatmak. Sunmak, arzetmek.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

seb' etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

sedv

 • El uzatmak.

şetm

 • Bir kimseye dil uzatmak, sövmek, kötülemek.

şürabiye

 • Bir şeye bakmak için boyun uzatmak. (Farsça)

sütre

 • Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk. Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmekle de olur.

ta'n etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

tahv

 • Düşmek.
 • Çekip uzatmak.

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

tefsie

 • Çekmek. Uzatmak.

temdid / temdîd / تمدید

 • Devam ettirmek. Uzatmak. Uzatılmak. Sürdürmek.
 • Çekip uzatmak.
 • Tecvidde: Bir harfi uzun okumak, çekmek.
 • Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.
 • Uzatma. (Arapça)
 • Süre uzatma. (Arapça)
 • Temdîd edilmek: Uzatılmak. (Arapça)
 • Temdîd etmek: Uzatmak. (Arapça)

tenşiye

 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Uzatmak.

tetellu'

 • Kalkmak için boynunu uzatmak.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.

tezyil

 • Eklemek. Uzatmak. Altına ilâve etmek. Zeyl yapmak.