LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uyunu ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

akid / âkid

 • Kuyunun çevresi, etrafı.

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

asheb

 • Tüyünün üstü kızıl, içi beyaz olan deve.

atan

 • (Çoğulu: Atân) Kovası el ile çekilen kuyu.
 • Kuyunun ve havuzun etrafında deve çekip duracak yer.
 • Su kenarı.
 • Kokmak.
 • Dibâgat etmek.

bankiz

 • Kutub bölgelerinde deniz suyunun donmasıyla meydana gelen buzların tamamı. Bunlar ençok Kuzey Buz Denizinde görülürler.

bi'r-i zemzeme

 • Zemzem suyunun kaynadığı zemzem kuyusu.

cahar

 • Kuyunun içinin geniş olması.

cul

 • (Çoğulu: Ecvâl) Akıl.
 • Rey.
 • Kuyu duvarı. Aşağısından yukarısına kadar kuyunun taraflarından her bir tarafı.

feşar

 • Sıkıcı. Sıkan. Sıkıp suyunu çıkaran. (Farsça)

fukka'

 • Ekseriya şerbet içilen kap.
 • Yağmur suyunun üstünde olan kabarcık ve köpük.

gaml

 • Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

havz-ı ab-ı hayat / havz-ı âb-ı hayat

 • Hayat suyunun havuzu.

herşefe

 • Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.)
 • Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın.
 • Çok eski olan kova.

i'mak-ı bi'r

 • Kuyunun derinleştirilmesi.

i'tisar

 • Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkma.

ibsan

 • Bir kimsenin huyunun veya yüzünün güzel olması.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

in'isar

 • Ezip sıkma, sıkıştırma, suyunu çıkarma.

infad

 • Bitirme, tüketme.
 • Kuyunun suyu tükenme.

ırem

 • Irmak kenarı. "
 • Su bendi.
 • Dere, vâdi.
 • Sert yağan ve taneleri iri olan yağmur.
 • Gözsüz köstebek.
 • Kemikten etin suyunu almak.

istimzac

 • Uyuşmak. Beraber karışmak.
 • Birisinin mizacını, huyunu öğrenmeğe çalışmak.
 • Yoklamak. Fikrini, re'yini sormak.

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

mev'il

 • Sığınacak yer.
 • Sel suyunun karar kıldığı yer.

mevh

 • Kuyunun suyu çok olmak.

meyh

 • Kuyunun suyunun çok olması.

miş'at

 • (Çoğulu: Meşâi) Kuyunun toprağını çıkardıkları zenbil.

münkur

 • (Çoğulu: Menâkır) Dar açılmış kuyunun ağzı.

müntehil

 • Yüz suyunu döken.

nebean

 • Kaynayıp yerden çıkmak. Pınar suyunun çıkışı. Fışkırmak.

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

nezf

 • Kuyunun suyunu tamamen boşaltma.
 • Aklı gitme, sarhoş olma. Zevâle gitme.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

ress

 • Taşla yapılmış, taşla örülmüş kuyu.
 • Semud taifesinden kalmış bir kuyunun adı.
 • Maden.
 • Dere.
 • İnsanlar arasında ıslah ve ifsad etmek.

şerab / şerâb

 • Alkollü içkilerden. Pişmemiş üzüm suyunun havasız fıçılarda durmasıyla gaz habbeleri (kabarcıkları) ve köpük çıkararak kokuşup mayalanması netîcesinde meydana gelen ve içilince sarhoş eden içki. Hamr.

sikaye

 • Su içilen kap. Maşraba.
 • İçme suyunun toplanması için yapılan yer.

ta'sir

 • (Çoğulu: Ta'sirât) (Asr. dan) Sıkıp suyunu çıkarma.

tahsir

 • Hasret bırakma. Hasret etme.
 • Kuşun tüyünü bırakması, dökmesi.

taka'ur

 • (Ka'r. dan) Çukurlaşma.
 • Kuyunun derin ve çukur olması.

teh-i çah / teh-i çâh

 • Kuyunun dibi.

teneffüs

 • (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme.
 • Tan yeri ağarma.
 • Deniz suyunun sahile vurması.
 • Üfürmek.
 • Okullarda ders araları verilen dinlenme.

üstümm

 • (Çoğulu: Esâtim) Deniz suyunun toplandığı yer.

vecar

 • (Çoğulu: Vücür - Evcire) Sel suyunun oyduğu yer.
 • Arslan ve kurt gibi vahşi hayvanların yatağı. İn.

vicar

 • (Çoğulu: Vücur - Evcire) Sel suyunun oyduğu yer.
 • Arslan ve kurt gibi vahşi hayvanların yatağı. İn.

zaarre

 • Kişinin ahlâk ve huyunun kötü olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın