LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uyuma ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

berd

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.

bidar / bîdar

 • Uykusuz, uyumayan. Uyanık. (Farsça)

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

fak'e

 • Uyumak.

gafve

 • Azıcık uyumak.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.

hücud

 • Uykusuz kalma. Geceleyin az uyuma.

hufte-gi / hufte-gî

 • Yatıp uyuma. (Farsça)

igtimaz

 • Gözünü kapatma, gözünü yumma. Uyuma.

ihya

 • Diriltmek. Yeniden hayata kavuşturmak. Canlandırmak. Şenlendirmek. Uyandırmak.
 • Gece de uyumayıp çalışmak veya ibâdetle vakit geçirmek.

istilka'

 • Arka üstü yatarak uyuma.

istiname

 • Uyur gibi görünme. Yalandan uyuma.

kamer

 • Gökteki ay. Hilâl.
 • Ay ışığında uyumayıp uyanık durmak.

kaylule / kaylûle

 • Kuşluk vaktinden öğlenden biraz sonraya kadarki zaman dilimidir ki bu zaman diliminde uyumak sünnettir.
 • Gün ortasında bir miktâr uyuma. Kaylûle öğleden önce de sonra da yapılabilir.

kuvve-i şeheviye

 • Cinsi istek kudreti. Yemek, içmek, konuşmak, uyumak gibi kabiliyetler.

mubah

 • (İbâhe. den) İşlenmesinde sevab ve günah olmayan şey.
 • Fık: Yapılması ve yapılmaması şer'an câiz bulunan şey. (Yemek, içmek, uyumak gibi.)

mürakade

 • Uyumak.

müsahere

 • (Müsâheret) Geceleyin uyanık durma, uyumama.

müstenim / müstenîm

 • (Nevm. den) Uyumadığı halde uyur gibi görünen.

mütesehhirane / mütesehhirâne

 • Sabahlayarak, gece uyumayarak. (Farsça)

mütesehhirin / mütesehhirîn

 • (Tekili: Mütesehhir) Geceleyin uyumayıp sabahlayanlar.

nevm

 • Uyku. Uyumak. Rüya.
 • Sönmek. Sükun.

rakd

 • Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma.

rehl

 • Sülpük olmak. Kendini salıvermek.
 • Acı çekmek, muztarib olmak.
 • Çok uyumaktan yüzü şişip uyuşuk olmak.

rukad

 • Uyku, nevm. Uyuma.

rukde

 • Uyuma.
 • Berzah âlemi.

rukud

 • Uyuma, nevm.

şebgir

 • (Şeb-gir) Geceleyin uyumayan. (Farsça)
 • Sabah vakti. (Farsça)
 • Gece giden kervan. (Farsça)

şebzindedar

 • (Şeb-zindedâr) Geceleri çalışan, gece vakti işle meşgul olan. (Farsça)
 • Gece bekçisi. (Farsça)
 • Geceleri uyumayıp ibadet eden. (Farsça)

seher

 • Geceleri uyumayıp uyanık durma hastalığı.

şehvet

 • Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
 • Bir şeyi fazla istemek.
 • Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı

sinimmar

 • Ay, kamer.
 • Gece uyumayan erkek.
 • Harami.
 • Tar: Rum milletinden bir üstâdın adıdır. Numan bin Münzir için Hira'da bir köşk yapmıştı. Bunun bir eşini daha kimseye yapmasın diye Numan bin Münzir o köşkün üstünden attırıp öldürdü. (Ahter-i Kebir'den)

tagvir

 • Sonuna yetişmek.
 • Çukur yapmak.
 • Öğle vaktinde uyumak.

tasabbuh

 • Sabahleyin uyumak.
 • Sabah kahvaltı yapmadan yemek yemek.

tesbih

 • Tahfif etmek, hafifletmek.
 • Derin uyumak.

tesehhür

 • (Sehr. den) Gece uyumayıp uyanık kalma.

teselluk

 • Yüksek yere, duvar üstüne çıkma.
 • Sırt üstü uyuma.