LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uyu kelimesini içeren 86 kelime bulundu...

ahengdar / âhengdâr / آهنگدار

 • Uyumlu. (Farsça)

ahenggüzar / âhenggüzâr / آهنگ گذار

 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

ahenk / âhenk

 • Uyum, düzen.

ahenkdar / âhenkdâr / آهنگ دار

 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

ahşef

 • Uyuz adam.

arr

 • Uyuz hastalığı.

cerba

 • Uyuz kadın.

cerban

 • Uyuz hastalığına tutulmuş olan, uyuz.

cerbiyye

 • Uyuz böcekleri.

cereb

 • Uyuz hastalığı, uyuzluk.

cereb-nak

 • Uyuz hastalığına tutulmuş kimse, uyuz kişi. (Farsça)

cerib

 • Uyuz hastalığına tutulan. Uyuz marazına tutulmuş olan. Uyuz.

disiplin

 • Uyulması gereken kuralların tamamı, sıkı düzen.

dükas

 • Uyuklamak.

ecreb

 • Uyuz hayvan veya insan.

fak'e

 • Uyumak.

ger

 • Uyuz hastalığı.

gerk

 • Uyuz hayvan. (Farsça)

hab-güzar

 • Uyuyan, uyuyucu. (Farsça)

hacid

 • Uyuyucu, uyuyan.

hader / خدر

 • Uyuşma.
 • Uyuşma. (Arapça)

hemaheng / hemâheng / هم آهنگ

 • Uyumlu. (Farsça)

hevm

 • Uyuklayıp başını her tarafa eğmek.

hiss-i naim / hiss-i nâim

 • Uyuyan his, hareketsiz duran duygu.

hufte / خفته

 • Uyuyan, uyumuş. (Farsça)

igfa'

 • Uyuklamak.

ihtilaf / ihtilâf / اختلاف

 • Uyuşmazlık. (Arapça)

ihtilaf noktaları / ihtilâf noktaları

 • Uyuşmazlık olan, hakkında ortak görüş bulunmayan noktalar.

ihtilafat / ihtilâfat / اختلافات

 • Uyuşmazlıklar. (Arapça)

ihtilam / ihtilâm

 • Uyurken cenabet olmak, düş azmak. Ergenlik.
 • Uyurken cenabet olma.

iktida edilme

 • Uyulma, örnek alınma.

imtisal edilen

 • Uyulan, boyun eğilen.

imtizac / imtizâc / امتزاج

 • Uyuşma, kaynaşma.
 • Uyuşma, uzlaşma. (Arapça)
 • İmtizâc etmek: Uyuşmak, uzlaşmak. (Arapça)

imtizackar / imtizackâr / imtizâckâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)
 • Uyuşan, kaynaşan.

intibak / intibâk / انطباق

 • Uyum. (Arapça)

intibak etme

 • Uyum sağlama.

irkad

 • Uyutma veya uyutulma.

istiname

 • Uyur gibi görünme. Yalandan uyuma.

itilaf / itilâf

 • Uyuşma, uzlaşma.

kainat-ı naime / kâinat-ı nâime

 • Uyuyan kâinat.

kalb-i habide

 • Uyumuş kalb.

kanun

 • Uyulması gereken kesin kural.

keryan

 • Uyuyan kişi, nâim.

kesalet / kesâlet

 • Uyuşukluk, tembellik.

keslan

 • Uyuşuk, tembel, gevşek. Yorgun.

ma'rur

 • Uyuz.

medar-ı tevafuk / medâr-ı tevafuk

 • Uyumluluk kaynağı.

menamen

 • Uyuyarak. Uykuda olarak.

metbu / metbû / متبوع

 • Uyulan, izinden gidilen, tâbi olunan. (Arapça)

mugf

 • Uyuyan.

muhaddir / مخدر

 • Uyuşturucu ilâç.
 • Uyuşturucu. (Arapça)

muhtelef

 • Uyuşmamış. Birbirine uymamış. İhtilâf olunmuş.

mukteda / muktedâ / مقتدا

 • Uyulan. (Arapça)

mülayemet / mülâyemet

 • Uyum.

mümaşatkar / mümâşâtkâr

 • Uyumlu olan.

münevvem

 • Uyutulmuş. Gaflet verilmiş. Unutturulmuş.

münevvim / مُنَوِّمْ

 • Uyutucu.
 • Uyutucu. Uyku veren ilâç.
 • Uyutucu, uyuşturucu.
 • Uyutan, uyutucu.

mürakade

 • Uyumak.

mürkıd

 • Uyutucu ilâç.

müsalemet / müsâlemet

 • Uyuşmak; fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münâkaşa etmemek; sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, barışmak istemek.

müsebbitat

 • Uyuşturucu, bayıltıcı, dondurucu ilâçlar.

mutabaat / mutâbaat

 • Uyum, uygunluk.

mütenavimane / mütenavimâne

 • Uyur gibi görünerek. (Farsça)

naim / nâim / نائم

 • Uyuyan, uykuda olan.
 • Uyuyan.
 • Uyuyan.
 • Uyuyan. (Arapça)

naimane / naimâne

 • Uyur gibi, uyuklayarak, uyurcasına. (Farsça)

naime / nâime

 • Uyuyan.

nuas

 • Uyuklama, uyuşukluk.

nüasi / nüasî

 • Uyuklama ile ilgili.

nümune-i imtisal

 • Uyulacak örnek. Örnek alınacak model.

rakd

 • Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma.

rekud

 • Uyumuş.

rukud

 • Uyuma, nevm.

sairfilmenam / sâirfilmenâm / سائر فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

savre

 • Uyuza benzer bir hastalık.

seyrfilmenam / seyrfilmenâm / سير فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

sine / سنه

 • Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. (O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz.)
 • Uyuklama. (Arapça)

sinet

 • Uyuklamak.

tehcid

 • Uyutmak.

tenasüplü

 • Uyumlu.

tenevvüm

 • Uyuklama, pinekleme.
 • Uyuklama.

tenvim / tenvîm / تنویم

 • Uyutmak. Hipnotize etmek. Birisini uyur bulmak.
 • Uyutma, uyuşturma.
 • Uyutma.
 • Uyutma. (Arapça)

tenvim edilen

 • Uyutulan.

tıbak

 • Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.

urret

 • Uyuz hastalığı.

vesnan

 • Uyuklayan, uykusu gelmiş olan.

vifak

 • Uyum.