LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uyandı ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

abt

 • Yalan, Şübhe uyandırıcı hareket.

acaib vezaif / acaib vezâif

 • Acayip vazifeler, hayret ve hayranlık uyandıran görevler.

acaib-i ef'al / acaib-i ef'âl

 • Şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı işler ve fiiler.

acaib-i san'at

 • Hayranlık uyandıran san'atlar.

acib / acîb

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey. Benzeri görülmeyen. Garib. Taaccüb olunan şey.

acibe / acîbe

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip.

alakabahş / alâkabahş

 • İlgi uyandıran. Alâka uyandıran. (Farsça)

ayet-i acibe / âyet-i acîbe

 • Hayret ve şaşkınlık uyandırıcı âyet.

ba's

 • Gönderme, gönderilme.
 • Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi.
 • Diriliş. Yeniden diriltme. İhyâ.
 • Uykudan uyandırma.

çalgı

 • Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

ders-i intibah

 • Uyandırma dersi.

dram

 • yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi.
 • Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket.

ef'al-i acibe-i ilahiye / ef'âl-i acîbe-i ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'ın şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı harika fiilleri.

faaliyet-i hayretnüma / faaliyet-i hayretnümâ

 • Hayret veren, hayranlık uyandıran faaliyet.

feşfeşe

 • Uykudan uyandırmak.

garabet-i san'at-ı ilahiye / garâbet-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayranlık uyandıran san'atı.

handek gazvesi

 • Peygamberimizin (A.S.M.) büyük muharebelerinden birisi olup, hicretin beşinci senesinde Şevval ayında vuku bulmuştur. Asıl muharebeyi uyandıranlar Beni Nadir kabilesi olup bunlar Kureyş ve Gatfan kabilelerini de davet etmekle hepsi birden Medine-i Münevvere'ye hücuma geçtikleri vakit, Hz. Resullulah

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.
 • Normalin üstünde olup hayret uyandıran şey.

harikat / hârikat

 • (Tekili: Hârika) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.

heybet / هَيْبَتْ

 • Hürmetle karışık korku uyandıran hâl.
 • Korku ve hürmet hissini uyandırma.

ihkad

 • Başka bir kimsede garaz ve kin uyandırma.

ihya

 • Diriltmek. Yeniden hayata kavuşturmak. Canlandırmak. Şenlendirmek. Uyandırmak.
 • Gece de uyumayıp çalışmak veya ibâdetle vakit geçirmek.

ikaz / îkaz / îkâz / ایقاظ

 • Uyandırmak. Gafletten kurtarmak. Tenbih.
 • Uyandırmak.
 • Uyarı.
 • Uyandırma. (Arapça)
 • Uyarma. (Arapça)
 • Îkâz edilmek: Uyarılmak. (Arapça)
 • Îkâz etmek: Uyarmak. (Arapça)

inbah

 • Uyandırma, uyarma.
 • Kımıldatma, harekete getirme.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

isticlab

 • (Celb. den) Çekme, celbetme. Çekmeye vaya getirmeğe sebep olma.
 • Fls: Uyandırma.

kaşkaşa

 • Bir şeyin kabuğunu soymak.
 • Hasta iyi olmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uyandırmak.

kasr-ı garip

 • Şaşkınlık uyandıran saray.

ma'razgah-ı acaib / ma'razgâh-ı acaib

 • Hayret uyandırıcı eserlerin sergilendiği yer.

merak aver / merak âver

 • Meraklı, merak uyandıran.

merakaver / merakâver

 • Merak uyandıran.

minnettar etmek

 • Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi uyandırmak.

muhayyirü'l-ukul

 • Akıllara hayret verip hayranlık uyandıran.

mukız / mûkız

 • (Yakaza. dan) Uyandıran, ikaz eden.
 • Gaflet ve dalgınlıktan kurtaran.

mukız-ı vicdan / mûkız-ı vicdan

 • Vicdanın uyarıcısı, vicdanı uyandıran ikaz eden.

münebbih / منبه

 • Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren.
 • Uyandıran, dalgınlıktan kurtaran.
 • Uyarıcı, uyandırıcı. (Arapça)

münebbihat / münebbihât

 • Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

mürşid

 • (Rüşd. den) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran. Peygamber vârisi olan, kılavuz. Tarikat piri, şeyhi.

nağme-hiz

 • Nağme uyandıran. Türkü, şarkı söyleyen. (Farsça)

neşat-engiz / neşât-engiz

 • Sevinç uyandıran. (Farsça)

reşk

 • Kıskanma. Kıskanmayı uyandıran. Kıskanılmış. Hased ve gıpta veren.

reşk-aver / reşk-âver

 • Hasede düşüren, kıskanmayı uyandıran. (Farsça)

rikkat-aver / rikkat-âver

 • Acıma ve merhamet uyandıran. (Farsça)

saray-ı acib

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı acip

 • Hayranlık uyandıran saray.

şegab

 • Fitne uyandıran.

şehiy

 • (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

şehvet-engiz

 • Şehvet uyandıran.
 • Şehvet uyandıran. Kuvve-yi şeheviyeyi tahrik eden. (Farsça)

şehvetengiz

 • Şehvet uyandıran.

ta'tif

 • Şefkat uyandırmak. Acındırmak.

tahrik

 • Kımıldatma. Kımıldatılma. Yerinden oynatma. Hareket ettirme.
 • Gr: Cezimli bir harfi harekeli okuma.
 • Yola çıkarma.
 • Azdırma, kışkırtma.
 • Uyandırma.

tenbih / tenbîh / تنبيه

 • Uyandırma. (Arapça)
 • Uyarı, tembih. (Arapça)
 • Tenbîh edilmek: (Arapça)
 • Uyandırılmak. (Arapça)
 • Uyarılmak, tembihlenmek. (Arapça)
 • Tenbîh etmek: Uyarmak, tembihlemek. (Arapça)

terğib

 • Rağbet uyandırma.

tergib / tergîb / ترغيب

 • Rağbet ettirme, istek uyandırma. (Arapça)
 • Tergîb etmek: Rağbet ettirmek, istek uyandırmak. (Arapça)
 • Terhîb etmek: Gözünü korkutmak. (Arapça)

tergibat

 • Teşvikler, istek uyandırıcı ifadeler.

teşhiz

 • (Çoğulu: Teşhizât) (Şahz. dan) Sivriltme, keskinleştirme.
 • Bileme.
 • Gücünü, kuvvetini artırma.
 • Uyandırma.

trajedi

 • yun. Fâcia. Mevzuunu efsanelerden veya tarihî hâdiselerden alan, seyirciler üzerinde merhamet veya dehşet hissi uyandıran sahne eseri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın