LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uya kelimesini içeren 77 kelime bulundu...

adem-i inzar

 • Uyarmama, ikaz etmeme.

agah / âgâh / آگَاهْ

 • Uyanık, aklı başında.
 • Uyanık, basiretli haberdar.
 • Uyanık.

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

alem-i sahve / âlem-i sahve

 • Uyanıklık âlemi, yeniden kendine geliş hâli.

alem-i yakaza / âlem-i yakaza

 • Uyanıklık âlemi.

ayık

 • Uyanık.

bermucib-i / bermûcib-i / برموجب

 • Uyarınca, gereğince. (Farsça - Arapça)

bi-dari / bî-darî

 • Uyanıklık. Dikkatlilik.

bidar / bîdâr / بيدار

 • Uyanık. (Farsça)

bidar-dil / bîdar-dil

 • Uyanık, aydın. (Farsça)

bil-imtisal

 • Uyarak, imtisal ederek.

dehadar

 • Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş. (Farsça)

ders-i ikaz

 • Uyarı dersi.

ders-i intibah

 • Uyandırma dersi.

ehl-i sahv

 • Uyanık iken hakikatlere görerek ulaşan Allah dostları.

esher

 • Uyanık kimse.

halet-i yakaza / hâlet-i yakaza

 • Uyanıklık hali.

huşyar

 • Uyanık.

hüşyar / hüşyâr

 • Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.
 • Uyanık.
 • Uyanık.

ihtar / ihtâr / اخطار

 • Uyarı, hatırlatma. (Arapça)
 • İhtâr edilmek: Uyarılmak, hatırlatılmak. (Arapça)
 • İhtâr etmek: Uyarmak, hatırlatmak. (Arapça)

ihtarname / ihtarnâme

 • Uyarı yazısı.

ikaz / îkaz / îkâz / ايقاظ

 • Uyandırmak. Gafletten kurtarmak. Tenbih.
 • Uyarı.
 • Uyarma. Tenbih etme.
 • Uyarma.

ikaz edici

 • Uyarıcı.

ikaz etmek

 • Uyarmak.

ikazat / ikazât / îkazât

 • Uyarılar.
 • Uyarılar.

ikazkar / ikazkâr / îkazkâr

 • Uyarıcı, dikkat çeken.
 • Uyarıcı.

ikazname / îkaznâme

 • Uyarma yazısı.

iktida eden / iktidâ eden

 • Uyan.

ıktıdaen

 • Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.

iktidaen / iktidâen

 • Uyarak, tâbi' olarak.
 • Uyarak.
 • Uyarak.

imtisalen / imtisâlen

 • Uyarak, tabi olarak.

intibah / intibâh / انتباه / اِنْتِبَاهْ

 • Uyanma.
 • Uyanma.
 • Uyanış. (Arapça)
 • Uyanma.

intibaha düşen

 • Uyanan.

intibaha gelen

 • Uyanan.

intibahkarane / intibahkârâne / intibâhkârâne

 • Uyanıklık içinde olarak.
 • Uyanmışçasına.

inzar

 • Uyarma, korkutma.

ittibaen / ittibâen / اتباعا

 • Uyarak.
 • Uyarak, izleyerek, ardından giderek. (Arapça)

kar-agahi / kâr-âgâhî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

kar-dani / kâr-danî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

medar-ı intibah / medâr-ı intibah / مَدَارِ اِنْتِبَاهْ

 • Uyanma sebebi.
 • Uyanma sebebi.

muktedi / muktedî / مقتدی

 • Uyan. (Arapça)
 • Muktedî olmak: Uymak. (Arapça)

münebbih / منبه

 • Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren.
 • Uyandıran, dalgınlıktan kurtaran.
 • Uyarıcı, uyandırıcı. (Arapça)

münebbihat / münebbihât

 • Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

müntebih

 • Uyanık, intibah eden. Agâh ve habir olan. Gafletten ayrılmış olan.
 • Uyanık olan.
 • Uyanık.

müntehib

 • Uyanık.

müraaten / mürââten

 • Uyarak.

mutabık / مطابق

 • Uyan, uyumlu. (Arapça)

mütenebbih / مُتَنَبِّهْ

 • Uyanmış, tenbih ile uyarılmış olan. Bir şeyden ders alıp aklını başına toplayan.
 • Uyanmış, uyanık.
 • Uyanmış.
 • Uyanmış, uyanık.

müteyakkız / متيقظ / مُتَيَقِّظْ

 • Uyanık, uyanmış, tetikte, gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık bulunan,tetikte gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık, teyakkuz durumunda olan. (Arapça)
 • Uyanık.

müteyakkızane / müteyakkızâne

 • Uyanık ve dikkatlice, göz açıklığı ile. (Farsça)

riayeten

 • Uyarak, gözeterek.

sahid

 • Uyanık.

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.

sahve

 • Uyanıklık hâli.

sühad

 • Uyanıklık.

sühud

 • Uyanıklık.

sühüd

 • Uyanıklık.

sühur

 • Uyanık olmak.

tabi / tâbi

 • Uyan.

tabi' / tâbi' / تَابِعْ

 • Uyan.

tebaiyyeten / تبعية

 • Uyarak. (Arapça)

tebe'an / تبعا

 • Uyarak. (Arapça)

tebean

 • Uyarak.

tekdir

 • Uyarma, azarlama.

tekdirat / tekdirât

 • Uyarmalar, azarlamalar.

tenbih

 • Uyarma, nasihat.

tenbihat / tenbîhât / تنبيهات

 • Uyarılar, tembihler. (Arapça)

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.
 • Uyanış; filizlenip hayat belirtisi kazanma.
 • Uyanış.

tenevvür-ü intibah

 • Uyanışdaki nurlanma, aydınlanma.

tesehhüd

 • Uyanıklık.

teyakkuz / تيقظ / تَيَقُّظْ

 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık, tedbir.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)
 • Uyanık olma.

yakaza / يَقَظَه / یقظه

 • Uyanıklık, dikkatli olma, uyku ile uyanıklık arasındaki hal.
 • Uyanıklık hali.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)

yakazaten / يَقَظَةً

 • Uyanık olarak.
 • Uyanık olarak.

yakza

 • Uyanıklık. Dikkatte olma.

yakzan / yakzân / يَقْظَانْ / یقظان

 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık. (Arapça)

yakzaten

 • Uyanık olarak. Şuurlu ve dikkatli surette.

yoldaş-ı hüşyar

 • Uyanık yoldaş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın